Condyline – informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Opublikowano 26.01.2022

Condyline – informacje o leku  dawkowanie oraz przeciwwskazania

Condyline

Otrzymaj receptę na ten lek. Szybko, tanio i bez wychodzenia z domu.

Condyline to lek przeznaczony do stosowania miejscowego w celu leczenia kłykcin kończystych. Substancją aktywną preparatu jest podofilotoksyna.

Spis treści

Informacje ogólne, stosowanie oraz dawkowanie leku Condyline

Czym jest Condyline?

Condyline to lek przeciwwirusowy, stosowany w celu usunięcia kłykcin kończystych - zmian powstałych wskutek zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Brodawki te najczęściej zlokalizowane są w okolicy odbytu, kanału odbytu i narządów płciowych. 

Substancja czynna zawarta w leku - podofilotoksyna ma działanie antymitotyczne i cytolitycznie tzn. zapobiega dzieleniu się komórek i przyspiesza ich obumarcie. 

Jakie są dostępne formy leku?

Condyline dostępny jest w formie roztworu do stosowania na zmienioną chorobowo skórę. 1 ml roztworu zawiera 5 mg podofilotoksyny. 

Zestaw zawiera nieprzezroczystą buteleczkę z 3,5 ml roztworu oraz 2 zestawy z 15 aplikatorami. Preparat należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25 stopni, w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

Jak stosować lek u osób dorosłych?

Roztwór nakłada się na zmiany skórne za pomocą aplikatora dołączonego do leku, następnie pozostawia się do wyschnięcia. Lek stosuje się przez 3 dni, nanosząc na zmiany skórne dwa razy dziennie. Terapię można powtarzać co tydzień, jednak nie dłużej niż przez 5 kolejnych tygodni.

Należy unikać stosowania preparatu na rozległe powierzchnie, ponieważ może to wywołać ogólnoustrojowe reakcje toksyczne. Możliwość precyzyjnej aplikacji preparatu zmniejsza ryzyko pojawienia się ciężkich miejscowych działań niepożądanych. 

Preparat nakłada się wyłącznie na kłykciny kończyste, należy unikać kontaktu preparatu ze zdrową skórą, śluzówkami i oczami. 


Kontakt roztworu z oczami powoduje silne podrażnienie. W takim przypadku należy niezwłocznie przepłukać worki spojówkowe dużą ilością wody. 

Kontakt roztworu Condyline ze zdrową błoną śluzową lub skórą otaczającą kłykciny może powodować miejscowe podrażnienia i owrzodzenia - aby uniknąć tego powikłania można nanieść warstwę obojętnego kremu, wazeliny czy maści cynkowej na zdrową skórę otaczającą kłykciny przed zaaplikowaniem preparatu.

Jak stosować lek u dzieci?

Stosowanie produktu przeciwwskazane jest u dzieci 

Możliwe działania niepożądane preparatu Condyline

Jakie mogą być działania niepożądane?

Najczęściej występującymi objawami niepożądanymi podczas stosowania preparatu Condyline (obserwowane u 10% pacjentów) są: ból, rumień i owrzodzenie powierzchniowe. Pojawiają się one najczęściej w drugiej i trzeciej dobie stosowania leku. 

Do niezbyt częstych działań niepożądanych produktu Condyline zalicza się: miejscowy obrzęk, zapalenie żołędzi i napletka u pacjentów z kłykcinami po wewnętrznej stronie napletka.

Objawy miejscowe można złagodzić stosując miejscowo np. lek sterydowy.

Jakie są objawy przedawkowania leku?

W przypadku zastosowania większych dawek preparatu niż jest to zalecane, istnieje ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji miejscowych i ogólnoustrojowe objawów zatrucia. Niebezpieczeństwo niesie za sobą także stosowanie leku na rozległe powierzchnie. 

W przypadku nieopatrznego połknięcia roztworu, może dojść do ciężkich objawów zatrucia takich jak: nudności, wymioty, biegunka, częstoskurcz (przyspieszenie akcji serca), niedociśnienie, przyśpieszenie oddechu, a nawet niewydolność oddechowa. Mogą pojawić się również objawy takie jak: zawroty głowy, otępienie, śpiączka i neuropatia obwodowa świadczące o zaburzeniach centralnego układu nerwowego.

Postępowanie lecznicze w takiej sytuacji polega na zahamowaniu wchłaniania preparatu – sprowokowanie wymiotów, płukanie żołądka niezwłocznie po połknięciu roztworu, przyjęcie węgla aktywowanego i środków przeczyszczających. Następnie stosowane jest już leczenie objawowe.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu, powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Przeciwwskazania oraz środki ostrożności

Jakie są przeciwwskazania do stosowania Condyline?

Condyline nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu: podofilotoksynę, kwas mlekowy, mleczan sodu lub etanol 100%.

Leku nie należy stosować równocześnie z innymi produktami zawierającymi podofilinę, gdyż zwiększa się wtedy ryzyko działania toksycznego substancji. 

Interakcje z innymi lekami

Dotychczas nie wykazano żeby Condyline wchodził w interakcję z jakimkolwiek innym produktem leczniczym. 

Condyline a alkohol

Nie są dostępne informacje wskazujące na wystąpienie interakcji między lekiem Condyline, a żywnością lub napojami - w tym alkoholem. Nie zmienia to faktu, że nie zaleca się łączenia alkoholu oraz wyrobów medycznych. 

Condyline a ciąża

Stosowanie leku w okresie ciąży jest przeciwwskazane. Podofilotoksyna ma działanie uszkadzające komórki, w związku z czym istnieje ryzyko wystąpienia wad wrodzonych płodu. Nie zmienia sytuacji fakt, że lek stosowany jest miejscowo, gdyż substancja czynna, zwłaszcza nanoszona na dużą powierzchnię, może mieć działanie ogólnoustrojowe.   

Condyline a karmienie piersią

Preparatu nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Nie udowodniono żeby substancja czynna przenikała do mleka kobiecego, jednak ze względu na działanie cytotoksyczne konieczna jest ostrożność.

Condyline a prowadzenie pojazdów

Nie ma przesłanek by uważać, że lek może negatywnie wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu. 

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Condyline

Substancja czynna: Podofilotoksyna

Wskazania: Leczenie kłykcin kończystych

Zastosowanie: Miejscowe

Dawkowanie: Roztwór aplikuje się na zmiany chorobowe 2 razy dziennie przez 3 dni

Główne przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu; Ciąża i okres karmienia piersią

Główne działania niepożądane: Ból, rumień, owrzodzenie powierzchniowe

Condyline

Inni czytali również

Parogen – informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania
Parogen – informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Parogen to lek wskazany w terapii zaburzeń depresyjnych i lękowych. Substancją czynną zawartą w preparacie jest paroksetyna, należąca do selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

Charakterystyka produktów leczniczych
26.01.2022
Ketonal forte –  informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania
Ketonal forte – informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Ketonal forte jest to produkt z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) o silnym działaniu przeciwbólowym. Jedna tabletka zawiera 100 mg ketoprofenu.

Charakterystyka produktów leczniczych
09.02.2022
Propranolol WZF - informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania
Propranolol WZF - informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Propranolol WZF to preparat powszechnie stosowany w leczeniu m.in. nadciśnienia tętniczego oraz wielu innych schorzeń. Zaliczany jest do grupy leków nazywanych beta blokerami, blokuje on dokładnie receptory adrenergiczne beta 1 oraz beta 2.

Charakterystyka produktów leczniczych
23.02.2023
E-recepta za 29.99 ZŁ
Tylko w najnowszej aplikacji!