Zentel - informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Opublikowano 24.02.2023

Zentel   informacje o leku  dawkowanie oraz przeciwwskazania

Zentel

Otrzymaj receptę na ten lek. Szybko, tanio i bez wychodzenia z domu.

Zentel to preparat stosowany w przypadku chorób wywołanych niektórymi robakami, np. w przypadku owsicy. Dostępne są dwie formy leku - tabletki i zawiesina.

Spis treści

Czym jest Zentel?

Zentel to preparat występujący w postaci tabletek do rozgryzania i żucia oraz w postaci zawiesiny doustnej. Jest wskazany w przypadku chorób wywołanych przez robaki wrażliwe na albendazol - substancję czynną preparatu. Preparat ten działa nie tylko na robaki i larwy, ale również na jaja pasożytów jelitowych.

Tabletki preparatu Zentel mają charakterystyczny owocowy zapach, są bladopomarańczowe, zaokrąglone i dwustronnie wypukłe. Z jednej strony są przedzielone kreską, a na drugiej stronie widnieje wytłoczony napis “ALB 400”. Jedno opakowanie leku zawiera zazwyczaj jedną tabletkę. Gdy potrzebne są trzy tabletki zentel należy zakupić 3 opakowania, aby dawkowanie leku zentel było poprawne.

Mechanizm działania

Preparat Zentel hamuje polimeryzację białka tubuliny u pasożyta, tym samym uniemożliwia wchłanianie przez niego glukozy i powoduje jego śmierć.

Mechanizm ten pozwala na usunięcie robaków, larw oraz jaj robaków.

Skład leku

Substancją czynną obu form leku Zentel jest albendazol, który jest odpowiedzialny za skuteczność leku.

W przypadku tabletek substancjami pomocniczymi są: laktoza, skrobia kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, powidon, celuloza mikrokrystaliczna, laurylosiarczan sodu, żółcień pomarańczowa w postaci laku, sacharyna sodowa, stearynian magnezu, kompozycje smakowo-zapachowe (passiflory, waniliowa, pomarańczowa).

Z kolei w przypadku zawiesiny preparatu Zentel, substancjami pomocniczymi są: Krzemian magnezowo-glinowy, sól sodowa karboksymetylocelulozy, polisorbat 80, kwas benzoesowy, gliceryna, monolaurynian sorbitu, sorbinian potasu, kwas sorbowy, woda oczyszczona, sól sodowa sacharyny, emulsja antypieniąca 1510 oraz zapachy (pomarańczowy, waniliowy, owocowy z passiflory).

Jak stosować lek?

Lek przeznaczony jest do stosowania doustnego. Przed zażyciem tabletki nie trzeba przeczyszczać przewodu pokarmowego, nie ma również potrzeby stosowania leku na czczo.

Preparat należy połknąć popijając wodą. W przypadku trudności z połykaniem tabletek można je rozkruszyć, rozgryźć lub żuć, popijając niewielką ilością wody. U dzieci i pacjentów, którzy mają trudności z połykaniem tabletek można stosować lek w postaci zawiesiny.

Lek Zentel stosuje się jednorazowo lub przez 3 dni w zależności od rodzaju zwalczanych pasożytów. Skuteczność działania leku nie zawsze jest 100%. W przypadku niepowodzenia leczenia mimo zastosowania preparatu konieczne jest ponowne zastosowanie leku.

Jak dawkować lek u dorosłych?

Zalecane dawkowanie w przypadku obu form preparatu jest identyczne, zależne od etiologii choroby.

W przypadku gdy problem stanowią owsica, ankylostomatoza, nekatorioza, glistnica lub trichuroza, należy przyjąć jednorazowo dawkę 400 mg (jedną tabletkę lub 20 ml zawiesiny).

W przypadku tasiemczycy lub strongyloidozy należy przyjmować 20 ml zawiesiny lub jedną tabletkę (400 mg albendazolu) raz na dobę, przez trzy kolejne dni.

Jeżeli leczenie nie powiodło się, należy je powtórzyć po upływie 3 tygodni.

Ewentualne zmiany dawkowania preparatu może zalecić jedynie lekarz.

Jak dawkować lek u dzieci?

Lek Zentel można stosować w leczeniu zarażeń robakami u dzieci, które również są narażone na różnego typu pasożyty. W przypadku dzieci zaleca się wybór leku Zentel w postaci zawiesiny doustnej.

U dzieci powyżej 2 lat chorych na owsicę, ankylostomatozę, nekatoriozę, glistnicęa lub trichurozę należy jednorazowo zastosować 20 ml zawiesiny Zentel. W przypadku tasiemczycy lub strongyloidozy należy przyjmować 20 ml zawiesiny (400 mg albendazolu) raz na dobę, przez trzy kolejne dni.

Dawka maksymalna produktu

Brak informacji na temat dawki maksymalnej preparatu, nie należy przekraczać zalecanych powyżej dawek. Stosowanie leku Zentel w innych dawkach może być niebezpieczne.

Najczęstsze działania niepożądane

Znane źródła nie wspominają, by Zentel powodował częste objawy niepożądane. Jednak jak każdy lek może powodować działania niepożądane. Gdy skutki uboczne są bardzo uciążliwe należy zgłosić się do lekarza. Temat bezpieczeństwa stosowania leku jest omówiony w ulotce, poniżej przedstawione zostały skutki uboczne stosowania leku zentel.

Niezbyt często (≥1/1000, <1/100) Zentel może powodować objawy niepożądane tj.: ból głowy , zawroty głowy, biegunka oraz objawy z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Rzadziej występujące działania niepożądane

Wśród rzadziej występujących działań niepożądanych zaobserwowano reakcje nadwrażliwości, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (dlatego zaleca się monitorowanie aktywności enzymów wątrobowych), rumień wielopostaciowy oraz zespół Stevensa-Johnsona.

Gdy podczas stosowania leku zentel wystąpią działania niepożądane należy zgłosić to lekarzowi prowadzącemu leczenie.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku? 

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Objawy przedawkowania

Źródła nie wymieniają konkretnych objawów przedawkowania leku. W takiej sytuacji należy zastosować leczenie objawowe i uzależnić je od stanu pacjenta oraz zaleceń krajowego ośrodka toksykologicznego.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Leku Zentel nie można stosować u kobiet ciężarnych oraz w przypadku podejrzenia ciąży. Kuracje można rozpocząć po wykonaniu testu ciążowego, który wskazał wynik negatywny lub w ciągu 7 pierwszych dni od wystąpienia miesiączki.

Innym przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Jeśli po przyjęciu preparatu zaobserwowane zostaną objawy nadwrażliwości, jak np. ciężkie reakcje skórne, należy zgłosić się do lekarza. Nadwrażliwość ta może wynikać z obecności pozostałych składników leku zentel, nie tylko z uwagi na substancję czynną. Dlatego jeśli kiedykolwiek u pacjenta stwierdzono uczulenie po zastosowaniu substancji pomocniczej wymienionej na opakowaniu leku, nie należy stosować leku zentel.

Interakcje z innymi lekami

W przypadku jednoczesnego stosowania zawiesiny preparatu Zentel i prazykwantelu zaobserwowano wzrost stężenia metabolitu albendazolu.

W przypadku stosowania tabletek preparatu Zentel odnotowano wzrost stężenia jego aktywnego metabolitu przy jednoczesnym stosowaniu prazykwantelu, cymetydyny bądź deksametazonu. Z kolei takie substancje jak rytonawir, fenytoina, karbamazepina (leki stosowane w leczeniu padaczki) oraz fenobarbital mogą zmniejszać stężenia aktywnego metabolitu albendazolu w osoczu (sulfotlenku albendazolu).

Zentel a alkohol

Brak informacji na temat interakcji leku Zentel z alkoholem. Nie zmienia to faktu, że nie zaleca się łączenia alkoholu oraz wyrobów medycznych.

Zentel a ciąża

Leku Zentel nie można stosować u kobiet ciężarnych oraz w przypadku podejrzenia ciąży. Kuracje można rozpocząć po wykonaniu testu ciążowego, który wskazał wynik negatywny lub w ciągu 7 pierwszych dni od wystąpienia miesiączki.

Zentel a karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania u kobiet leku Zentel w okresie karmienia piersią, chyba że potencjalne korzyści przewyższą ryzyko związane z leczeniem. Należy pamiętać jednak, że lek można włączyć po uzyskaniu ujemnego testu ciążowego lub w ciągu 7 pierwszych dni cyklu miesiączkowego.

Zentel a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Nie zaobserwowano wpływu leku Zentel na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Zentel

Substancja czynna: albendazol

Wskazania: leczenie chorób wywołanych przez robaki wrażliwe na albendazol

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: 400 mg jednorazowo lub 3 dni z kolei

Główne przeciwwskazania: ciąża, podejrzenie ciąży, nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku

Główne działania niepożądane: ból głowy, zawroty głowy, biegunka oraz objawy z górnego odcinka przewodu pokarmowego

Zentel

Inni czytali również

Jak opóźnić okres? - kontrola cyklu menstruacyjnego
Jak opóźnić okres? - kontrola cyklu menstruacyjnego

W życiu każdej kobiety zdarzają się chwile, kiedy chce mieć pewność, że będzie czuć się pewnie i komfortowo. Krwawienie miesięczne przypadające na dzień szczególnie dla kobiety ważny generuje niepotrzebny stres i zmniejsza radość z oczekiwania. Na szczęście z pomocą przychodzi kilka sprawdzonych sposobów na to jak opóźnić okres. Zmiana terminu krwawienia jest możliwa jedynie poprzez stosowanie środków farmakologicznych, co zawsze powinno być poprzedzone konsultacją lekarską.

Artykuł
21.11.2022
Ketrel- informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania
Ketrel- informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Ketrel to preparat medyczny zawierający substancję czynną kwetiapinę, zaliczaną do grupy atypowych leków przeciwpsychotycznych. Ketrel ma zastosowanie w leczeniu zaburzeń psychicznych m. inn. manii, schizofrenii a także epizodów depresyjnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej. 

Charakterystyka produktów leczniczych
17.01.2023
Femoden – informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania
Femoden – informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Femoden jest doustnym, dwuskładnikowym lekiem antykoncepcyjnym. Substancjami aktywnymi zawartymi w tym wyrobie medycznym są: etynyloestradiol oraz gestoden. Substancjami pomocniczym są: laktoza jednowodna, sacharoza, makrogol, edetynian sodu wapnia, stearynian magnezu, skrobia kukurydziana, powidon, węglan wapnia, talk i wosk montanoglikolowy. 

Charakterystyka produktów leczniczych
05.11.2021
E-recepta za 29.99 ZŁ
Tylko w najnowszej aplikacji!