Dostinex – informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Opublikowano 09.03.2023

Dostinex – informacje o leku  dawkowanie oraz przeciwwskazania

Dostinex jest lekiem, który może być stosowany w celu zahamowania laktacji. Co zawiera Dostinex? Jak go stosować?

Spis treści

Czym jest lek Dostinex?

Tabletka leku Dostinex zawiera 0.5 mg kabergoliny. Kabergolina pobudza receptory dopaminowe obecne w komórkach przedniego płata przysadki, co hamuje wydzielanie prolaktyny. Prolaktyna jest odpowiedzialna m.in. za pobudzanie laktacji, więc wstrzymanie jej wydzielania spowoduje zahamowanie laktacji. Wysokie stężenie prolaktyny może być także obserwowane w zaburzeniach miesiączkowania.

Skład leku

Poza kabergoliną lek Dostinex zawiera laktozę i leucynę.

Jak stosować lek Dostinex?

Dostinex stosuje się w celu zahamowania laktacji, zarówno bezpośrednio po porodzie, jak i w dłuższej perspektywie. Ponadto Dostinex jest stosowany w przypadku nadmiernego wydzielania prolaktyny, np. w zaburzeniach miesiączkowania, zaburzeniach owulacji, mlekotoku. Możliwe jest także przyjmowanie Dostinex w terapii gruczolaka przysadki, zespołu pustego siodła tureckiego lub nadmiernego wydzielania prolaktyny bez znanej przyczyny (tzn. idiopatycznej hiperprolaktynemii).

Jak dawkować lek Dostinex u dorosłych?

W zależności od wskazań, Dostinex stosuje się w różnych dawkach. Lek najlepiej przyjmować z posiłkiem. W przypadku wystąpienia uporczywych działań niepożądanych możliwe jest stosowanie przez jakiś czas zmniejszonej dawki leku.

Celem zahamowania laktacji stosuje się dawkę 1 mg karbegoliny (2 tabletki) w pierwszym dniu po porodzie. Jeśli Dostinex jest przyjmownay w celu przerwania wydzielania mleka - przyjmuje się pół tabletki co 12 h przez dwa dni.

W przypadku nadmiernego wydzielania prolaktyny, początkowo stosuje się 1 tabletkę na tydzień w odpowiednio podzielonych dawkach, z czasem można zwiększyć dawkę do 2 mg na tydzień (a nawet do 4.5 mg), w zależności od zaleceń lekarza do uzyskania optymalnego działania terapeutycznego. Normalizacja stężeń prolaktyny zachodzi w ciągu około 2-4 tygodni od rozpoczęcia leczenia.

Po odstawieniu leku możliwe jest trwałe zmniejszenie stężenia prolaktyny, ale u części pacjentów poziom ten wraca do wyjściowego.

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby może być konieczne zmniejszenie dawki leku. Pacjenci z chorobami sercowo-naczyniowymi, chorobą wrzodową, wywiadem krwawienia z układu pokarmowego powinni zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Dostinex.

Jak dawkować lek Dostinex u dzieci?

Nie jest znane bezpieczeństwo stosowania Dostinex u dzieci w wieku poniżej 16 r.ż.

Najczęstsze działania niepożądane

W trakcie stosowania leku Dostinex działania niepożądane takie jak wady zastawek serca, uczucie kołatania serca, duszność, wysięk opłucnowy, włóknienie opłucnej, reakcje nadwrażliwości, senność, ból i zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego lub obwodowego, przemijające niedowidzenie, omdlenie, zaburzenia czucia, depresja, zmiana libido, niedociśnienie ortostatyczne, uderzenia gorąca, spadek ciśnienia tętniczego, objawy z przewodu pokarmowego - nudności, ból brzucha, wysypka, kurcze mięśni kończyn dolnych, ból piersi, bezobjawowe obniżenia ciśnienia krwi. Duża część tych objawów jest przypuszczalnie związana z nadmiernym pobudzeniem receptorów dopaminowych.

Lek Dostinex przywraca owulację u kobiet z hipogonadyzmem wywołanym hiperprolaktynemią, stąd może być zalecone wykonywanie testu ciążowego przynajmniej co 4 tygodnie przed ponownym pojawieniem się krwawienia miesiączkowego.

Rzadziej występujące działania niepożądane

Inne działania niepożądane jakie zaobserwowano to dusznica bolesna, zaburzenia układu oddechowego takie jak zwłóknienie opłucnej, zapalenie opłucnej, drżenie, napady nagłego zasypiania, agresywność, obrzęki i inne.

Możliwe jest wystąpienie zahamowanie kontroli impulsów, objawiające się uzależnieniem od hazardu, kompulsywnymi zakupami i in.

Podczas stosowania Dostinex może dojść do przyspieszenia OB, zwiększenia poziomu fosfokinazy kreatynowej i enzymów wątrobowych w badaniach laboratoryjnych. Możliwe jest również zmniejszenie stężenia hemoglobiny po wznowieniu miesiączkowania.

Należy szczególnie zwrócić uwagę na objawy, które można połączyć z włóknieniem jam ciała, np. duszność, trudność w nabraniu powietrza (choroby opłucnej), ból w lędźwiach, tkliwość brzucha (włóknienie otrzewnej), objawy niewydolności serca (obrzęki, męczliwość, duszność).

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku? 

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu (zwłaszcza ciężkich działań niepożądanych) powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Dostinex?

Główne przeciwwskazanie do stosowania Dostinex to nadwrażliwość na substancję czynną (lub inne pochodne sporyszu) lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Inne przeciwwskazanie to zwłóknienia płuc, osierdzia lub przestrzeni pozaotrzewnowej, które stwierdzono w przeszłości.

W przypadku pacjentów poddawanych długotrwałemu leczeniu wada zastawkowa serca stwierdzona w badaniu echokardiograficznym serca również jest przeciwwskazaniem do stosowania Dostinex.

Interakcje z innymi lekami

Nie powinno się jednocześnie stosować leku Dostinex jednocześnie z innymi alkaloidami sporyszu w trakcie długotrwałego leczenia. Inne środki wpływające na receptory dopaminowe (np. leki przeciwwymiotne, fenotiazyna i in.) mogą zmniejszać działanie lecznicze kabergoliny. Na działanie kabergoliny wpływa także jednoczesne stosowanie z antybiotykami makrolidowymi.

Lek Dostinex a ciąża

Nie ma odpowiednich badań, które mogłyby potwierdzić wpływ stosowania kabergoliny w ciąży. Należy stosować kabergolinę tylko w razie konieczności, tylko jeśli potencjalne korzyści przeważają nad ryzykiem.

Lek Dostinex a karmienie piersią

Badania na zwierzętach wykazały przenikanie metabolitów kabergoliny do mleka. Nie ma odpowiednich badań dotyczących tego efektu u ludzi, stąd nie powinno się karmić piersią w trakcie terapii lekiem Dostinex lub nie stosować leku u pacjentek z hiperprolaktynemią, które planują karmienie piersią. Celem ustalenia postępowania należy skontaktować się z lekarzem.

Lek Dostinex a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Ze względu na możliwe działania niepożądane pacjenci przyjmujący Dostinex powinni zachowywać szczególną ostrożność w przypadku wykonywania czynności wymagających uważności i szybkiej reakcji.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu. 

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Dostinex

Substancja czynna: kabergolina

Wskazania: zahamowanie laktacji, hiperprolaktynemia, zaburzenia miesiączkowania i owulacji

Zastosowanie: do stosowania doustnego

Dawkowanie: w zależności od wskazań - 2 tabletki w dniu po porodzie w celu zahamowania laktacji; 1/2 tabletki co 12 h przez 2 dni w celu zahamowania trwającej laktacji; od 1 do 9 tabletek tygodniowo w przypadku hiperprolaktynemii (chorób związanych z nadmiernym wydzielaniem prolaktyny np. w leczeniu gruczolaka przysadki; stopniowo zwiększając dawkę do uzyskania optymalnego działania terapeutycznego)

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, nadwrażliwość na pochodne sporyszu, zwłóknienie błon surowiczych, wada zastawkowa serca (stwierdzona przed rozpoczęciem leczenia, w przypadku długotrwałego leczenia)

Główne działania niepożądane: wady zastawek serca, kołatanie serca, nudności, ból brzucha, niedociśnienie ortostatyczne, depresja, omdlenia

Inni czytali również

Finahit – informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania
Finahit – informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Finahit to lek stosowany w leczeniu łagodnego przerostu prostaty, w mniejszych dawkach również łysienia androgenowego u mężczyzn. Substancją czynną zawartą w leku jest finasteryd - inhibitor 5α-reduktazy.

Charakterystyka produktów leczniczych
09.03.2022
Metmin - informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania
Metmin - informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Metmin to lek kortykosteroidowy aerozol do nosa zawierający furoinian mometazonu, stosowany w leczeniu objawów alergicznych, takich jak katar sienny lub całoroczne zapalenie błony śluzowej nosa. Lek wydawany jest na receptę.

Charakterystyka produktów leczniczych
22.03.2023
Duomox – informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania
Duomox – informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Duomox to antybiotyk z grupy B laktamów, zawierający pochodną penicyliny - amoksycylinę. Stosowany jest do leczenia zakażeń o pochodzeniu bakteryjnym. Jak działa Duomox? Kiedy należy go zastosować?

Charakterystyka produktów leczniczych
27.12.2022
E-recepta za 29.99 ZŁ
Tylko w najnowszej aplikacji!