Sympramol – informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Opublikowano 08.05.2023

Sympramol – informacje o leku  dawkowanie oraz przeciwwskazania

Sympramol

Otrzymaj receptę na ten lek. Szybko, tanio i bez wychodzenia z domu.

Sympramol zawiera 50 mg dichlorowodorku opipramolu w jednej tabletce. Lek stosuje się w leczeniu niektórych zaburzeń psychicznych. Jakie są możliwe działania niepożądane? Z jakimi lekami nie można stosować leku Sympramol?

Spis treści

Czym jest Sympramol?

Sympramol jest lekiem, którego substancję czynną stanowi opipramol w postaci dichlorowodorku opipramolu.

e-Recepta online 44.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 49.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Mechanizm działania leku Sympramol

Opipramol należy do leków przeciwdepresyjnych, ma duże powinowactwo do opioidowych receptorów sigma, dzięki czemu moduluje układ NDMA. Wykazuje także niewielkie działanie wobec receptorów histaminowych, serotoninowych, dopaminowych i alfa-adrenergicznych. Ma działanie przeciwdepresyjne, uspokajające, przeciwlękowe, a przy podaniu wieczorem ułatwia zasypianie.

Skład leku Sympramol

Poza opipramolem, Sympramol zawiera laktozę oraz sacharozę. Inne substancje pomocnicze to skrobia kukurydziana, powidon K 30, celuloza mikrokrystaliczna, talk, stearynian magnezu, szelak, węglan wapnia, biała glinka, guma arabska, dwutlenek tytanu, czerwony tlenek żelaza, Opaglos 6000 NS, benzoesan sodu.

Jak stosować lek Sympramol?

Sympramol jest wskazany w leczeniu zaburzeń lękowych uogólnionych i zaburzeń występujących pod postacią somatyczną.

Tabletki przyjmuje się doustnie, należy popić je płynem (wodą, ew. sokiem owocowym). W zależności od zaleceń i reakcji pacjenta, lek przyjmuje się raz lub kilka razy w ciągu doby.

Należy pamiętać, że efekt działania leku Sympramol następuje z czasem i stopniowo. Czas leczenia wynosi zwykle kilka tygodni.

Jak dawkować lek Sympramol u dorosłych?

Lek stosuje się zwykle trzy razy dziennie: po 1 tabletce rano i w południe oraz dwie tabletki wieczorem. W zależności od reakcji pacjenta na leczenie, możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie dawki i modyfikacja schematu przyjmowania leku.

Jak dawkować lek Sympramol u dzieci?

Doświadczenie w stosowaniu leku Sympramol u dzieci jest niewielkie, typowa dawka to 3 mg na kilogram masy ciała, jednak ze względu na ograniczone dane finalna dawka może być inna. Lek stosuje się u dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Najczęstsze objawy niepożądane

Na początku leczenia lekiem Sympramol pacjentom może dokuczać suchość w jamie ustnej, zmęczenie, uczucie zatkanego nosa. Inne możliwe objawy to obniżenie ciśnienia tętniczego i niedociśnienie ortostatyczne, zwiększona częstość akcji serca, zawroty głowy, nadmierna senność, zwiększenie masy ciała, zaparcia, czasowo zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, zaburzenia ejakulacji i erekcji , skórne reakcje alergiczne.

Rzadziej występujące działania niepożądane

Do rzadziej występujących działań niepożądanych należą zaburzenia snu, zatrzymanie moczu, mlekotok, nasilenie istniejącej niewydolności serca, objawy ze strony przewodu pokarmowego (np. nudności, wymioty, zaburzenia smaku). Rzadko może dojść do zaburzeń hematologicznych, stąd niezbędna jest kontrola morfologii krwi, zwłaszcza przy wystąpieniu objawów infekcyjnych. Możliwe są także zaburzenia czynności wątroby (w tym przewlekłe uszkodzenie wątroby), wypadanie włosów, objawy neurologiczne (np. bóle głowy, zaburzenia motoryczne, napady drgawkowe) i inne.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane preparatu, pacjent powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Objawy przedawkowania

Do objawów przedawkowania należy senność lub bezsenność, zawroty głowy, splątanie, nasilony lęk, zmniejszenie ilości oddawanego moczu, zaburzenia rytmu serca, obniżenie ciśnienia tętniczego i inne. Możliwe jest zatrzymanie akcji serca.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Sympramol?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Sympramol jest nadwrażliwość na którąkolwiek substancję zawartą w leku (czy to substancja czynna, czy pomocnicza) lub na trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne. Leku nie można stosować także w ostrym zatruciu lekami lub alkoholem. Inne przeciwwskazania to ostre zatrzymanie moczu, delirium, nieleczona jaskra z wąskim kątem przesączania, rozrost gruczołu krokowego (z zaleganiem moczu), porażenna niedrożność jelit, zaburzenia przewodzenia w sercu (komorowe, nadkomorowe, blok przedsionkowo-komorowy wyższego stopnia).

Pacjenci ze znaczną nietolerancją laktozy lub sacharozy nie powinni stosować leku Sympramol.

Nie można jednocześnie stosować leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAOI).

Interakcje z innymi lekami

Jednoczesne przyjmowanie leku Sympramol z lekami uspokajającymi czy nasennymi może potęgować ich działanie, podobnie jak w przypadku leków stosowanych w chorobie Parkinsona czy fenotiazynie (leki o działaniu antycholinergicznym).

Inne leki działające na układ serotoninergiczny mogą prowadzić do nadmiernego działania na ten układ i działań niepożądanych.

Jednoczesne przyjmowanie leków stosowanych w kardiologii (leki przeciwarytmiczne, beta-adrenolityki), trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków wpływających na czynność wątroby może doprowadzić do zmiany stężenia leków (zarówno z wymienionych grup, jak i opipramolu) we krwi, co w konsekwencji wpływa na ich działanie. Inne leki, które mogą tak wpływać to barbiturany, leki przeciwdrgawkowe, neuroleptyczne.

Sympramol a alkohol

Przyjmowanie Sympramolu w połączeniu z alkoholem może wywoływać senność.

Sympramol a ciąża

Nie określono bezpieczeństwa stosowania leku Sympramol w trakcie ciąży, w związku z czym jego ewentualne stosowanie powinno być podjęte jedynie po uważnym rozważeniu potencjalnego ryzyka i korzyści.

Sympramol a karmienie piersią

Sympramol nie powinien być przyjmowany w okresie karmienia piersią, ponieważ przenika do pokarmu kobiecego. Jeśli konieczne jest stosowanie leku, należy przerwać karmienie piersią.

Sympramol a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Sympramol może wpływać na szybkość reakcji, w związku z czym umiejętności prowadzenia pojazdów mechanicznych są pogorszone.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Sympramol

Substancja czynna: 50 mg dichlorowodorku opipramolu w tabletce

Wskazania: zaburzenia lękowe uogólnione, zaburzenia występujące pod postacią somatyczną

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: zwykle trzy razy dziennie: po 1 tabletce 50 mg rano i w południe oraz dwie tabletki (100 mg) wieczorem

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję zawartą w leku lub na trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, ostre zatrucie alkoholem lub lekami, ostre zatrzymanie moczu, delirium, nieleczona jaskra z wąskim kątem przesączania, rozrost gruczołu krokowego (z zaleganiem moczu), porażenna niedrożność jelit, zaburzenia przewodzenia w sercu, nietolerancja laktozy lub sacharozy, jednoczesne stosowanie leków z grupy inhibitorów MAO

Główne działania niepożądane: suchość w jamie ustnej, zmęczenie, uczucie zatkanego nosa, obniżenie ciśnienia tętniczego, zwiększona częstość akcji serca, zawroty głowy, nadmierna senność, zwiększenie masy ciała, zaparcia, czasowo zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, zaburzenia ejakulacji i erekcji, skórne reakcje alergiczne

Inne popularne leki:

Sympramol

Inni czytali również

Logest – informacje o leku, cena, dawkowanie oraz przeciwwskazania
Logest – informacje o leku, cena, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Logest jest doustnym, dwuskładnikowym, hormonalnym lekiem antykoncepcyjnym. Substancjami aktywnymi zawartymi w tym produkcie są: etynyloestradiol oraz gestoden. Pozostałe składniki leku to: rdzeń: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon 25 000, magnezu stearynian. Otoczka: sacharoza, powidon 700 000, makrogol 6000, wapnia węglan, talk, wosk montanoglikolowy.

Charakterystyka produktów leczniczych
09.11.2021
Advantan - informacje o leku, cena dawkowanie oraz przeciwwskazania.
Advantan - informacje o leku, cena dawkowanie oraz przeciwwskazania.

Lek Advantan jest to preparat przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę w przypadku zmian o charakterze wyprysku. Jego substancję czynną stanowi aceponian metyloprednizolonu należący do glikokortykosteroidów o silnym działaniu. Advantan 1 mg/g jest dostępny w postaci kremu, maści oraz emulsji.

Charakterystyka produktów leczniczych
17.05.2023
Ozempic - dlaczego brakuje go w aptekach?
Ozempic - dlaczego brakuje go w aptekach?

Ozempic to inkretynowy lek przeciwcukrzycowy, poza wskazaniami używany też jako lek odchudzający. W ostatnim czasie obserwuje się wzrost zainteresowania produktem, a tym samym jego trudną dostępność. Substancją czynną produktu Ozempic jest semaglutyd. Pozostałe składniki to: disodu fosforan dwuwodny, glikol propylenowy, fenol, woda do wstrzykiwań, kwas solny/sodu wodorotlenek.

Artykuł
10.08.2022
Konsultacja z E-receptą za 34.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!