Parogen – informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Opublikowano 26.01.2022

Parogen – informacje o leku  dawkowanie oraz przeciwwskazania

ParoGen

Otrzymaj receptę na ten lek. Szybko, tanio i bez wychodzenia z domu.

Parogen to lek wskazany w terapii zaburzeń depresyjnych i lękowych. Substancją czynną zawartą w preparacie jest paroksetyna, należąca do selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

Spis treści

Informacje ogólne, stosowanie oraz dawkowanie leku Parogen

Czym jest Parogen?

Parogen to doustny lek stosowany do leczenia epizodów dużej depresji oraz zaburzeń lękowych pod postacią zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zespołu lęku napadowego, społecznego, uogólnionego oraz zespołu stresu pourazowego

Substancją czynną leku jest paroksetyna, która należy do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). 

Mechanizm działania

Paroksetyna jest wybiórczym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (5-hydroksytryptaminy) - zwiększa stężenie serotoniny w mózgu. 

Lek nie wykazuje działania hamującego na ośrodkowy układ nerwowy, jest też dobrze tolerowany przez układ sercowo-naczyniowy (nie powoduje istotnych zmian w EKG, wartościach ciśnienia czy akcji serca). Parogen przyjmowany w godzinach porannych nie wywołuje również negatywnego wpływu na ilość i jakość snu, przeciwnie u niektórych pacjentów sen ulega poprawie.   

Skład i dostępne formy leku

Parogen dostępny jest pod postacią tabletek powlekanych w tylko jednej dawce - 20 mg paroksetyny. Tabletka ma kolor biały, jest okrągła, wypukła z rowkiem dzielącym na pół. 

Do substancji pomocniczych użytych podczas produkcji należą m.in.: bezwodny wodorofosforan wapnia, karboksymetyloskrobia sodowa typu A, bezwodna krzemionka koloidalna oraz magnezu stearynian

Jak stosować lek?

Parogen przyjmuje się doustnie, raz dziennie w godzinach porannych. Tabletkę należy połknąć w całości, podczas posiłku

Lek należy odstawiać powoli, zmniejszając dawkę o 10 mg w tygodniowych odstępach. Nagłe zakończenie terapii zwiększa ryzyko pojawienia się objawów odstawiennych tj.: bóle i zawroty głowy, parestezje, szum w uszach, intensywne sny, pobudzenie, niepokój lub rozdrażnienie, nudności, biegunki, drżenie, splątanie czy kołatania serca. Takie dolegliwości utrzymują się zazwyczaj do 2 tygodni, jednak mogą trwać nawet 2-3 miesiące.  

Jak dawkować lek u dorosłych?

W przypadku epizodu depresyjnego zaleca się stosowanie 20 mg paroksetyny na dobę. Poprawę można zaobserwować najczęściej w 1-2 tygodniu leczenia, a terapia powinna trwać co najmniej 6 miesięcy. Jeśli efekt jest niewystarczający, a pacjent wykazuje odpowiednią tolerancję na lek, można zwiększyć dawkę do maksymalnie 50 mg na dobę  

Do leczenia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych zaleca się dawkę 40 mg na dobę. Terapię należy  rozpocząć od 20 mg dziennie, a następnie stopniowo zwiększać o 10 mg do maksymalnie 60 mg na dobę. Leczenie powinno trwać kilka miesięcy.

W zespole lęku napadowego zalecana dawka to 40 mg paroksetyny. Leczenie rozpoczyna się od 10 mg na dobę i, zależnie od reakcji pacjenta, należy ją stopniowo zwiększać o 10 mg do maksymalnie 60 mg dziennie. Takie powolne podnoszenie dawki zmniejsza ryzyko paradoksalnego wzrostu poziomu lęku, które może wystąpić w początkowym okresie leczenia. 

Do leczenia fobii społecznej, zespołu lęku uogólnionego oraz zespołu stresu pourazowego zaleca się przyjmowanie preparatu Parogen w dawce 20 mg na dobę. W razie potrzeby dawkę można stopniowo zwiększać, maksymalnie do 50 mg dziennie.

Jak dawkować lek u dzieci?

Z uwagi na zwiększone ryzyko agresji oraz zachowań samobójczych u dzieci i nastolatków przyjmujących paroksetynę, Parogen przeciwwskazany jest u osób poniżej 18 roku życia.  

Możliwe działania niepożądane Parogenu

Najczęstsze działania niepożądane

Większość działań niepożądanych podczas terapii lekiem Parogen występuje na początku leczenia, a ich natężenie zmniejsza się z upływem czasu. 

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych (występujących u około 1% pacjentów) należą: zmniejszenie apetytu, wzrost stężenia cholesterolu, nadmierna senność lub problemy z zasypianiem, pobudzenie, nietypowe sny i koszmary. 

Pojawić się mogą również problemy z koncentracją, drżenia mięśniowe, zawroty głowy, nieostre widzenie lub częste ziewanie. Pacjenci skarżą się także na objawy ze strony przewodu pokarmowego tj. nudności i wymioty, biegunka lub zaparcia oraz uczucie suchości w jamie ustnej. Może dojść do wzrostu potliwości, osłabienia, wzrostu masy ciała oraz zaburzeń seksualnych.

Rzadsze działania niepożądane

Do rzadziej występujących działań niepożądanych zaliczamy m.in.: splątanie, niepokój psychoruchowy, lęki, napady agresji lub paniki, wysypkę i świąd skóry, bóle mięśni lub stawów, nietrzymanie lub zatrzymanie moczu, krwawienia (np. z dróg rodnych lub przewodu pokarmowego), zaburzenia miesiączkowania, obrzęki, trombocytopenię (małopłytkowość), gwałtowne reakcje alergiczne, zmniejszoną kontrolę cukrzycy, obniżenie stężenia sodu,  wzrost aktywności enzymów wątrobowych czy hiperprolaktynemię.

Stosowanie paroksetyny, zwłaszcza z innymi lekami zwiększającymi stężenie serotoniny w organizmie, wiąże się z ryzykiem rozwoju zespołu serotoninergicznego. Jest to zespół objawów będący skutkiem nadmiaru serotoniny w układzie nerwowym. Do objawów zespołu należą: bóle lub zawroty głowy, halucynacje, wzrost temperatury ciała, sztywność lub drżenia mięśni, bezsenność, przyspieszenie toku myślenia, splątanie, rozdrażnienie, pobudzenie, wzrost potliwości, tachykardia, wzrost ciśnienia, nudności i wymioty, biegunka, drgawki miokloniczne, niepokój, zaczerwienienie skóry, rozszerzenie źrenic.

Podczas stosowania preparatu Parogen należy monitorować samopoczucie pacjenta ze względu na zwiększone ryzyko myśli i zachowań samobójczych w pierwszych tygodniach leczenia. Szczególnej obserwacji należy poddać osoby, które miały w przeszłości skłonności suicydalne oraz pacjentów po  zwiększeniu dawki leku. 

Przedawkowanie leku

Przedawkowanie paroksetyny może wiązać się z nasileniem typowych działań niepożądanych leku, a także wzrostem temperatury ciała oraz mimowolnymi skurczami mięśni. Sporadycznie zgłaszano ciężkie przypadki przedawkowania, prowadzące do śpiączki, a nawet zgonu.  

Nie istnieje swoista odtrutka na lek. Po przedawkowaniu należy podać węgiel aktywowany, podtrzymywać czynności życiowe oraz leczyć zgodnie ze stanem klinicznym.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu, powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 


Przeciwwskazania oraz środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku

Parogen przeciwwskazany jest w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. 

Należy zachować ostrożność stosując lek Parogen u chorych na padaczkę, cukrzycę, jaskrę, choroby serca oraz u pacjentów z zaburzeniami funkcji nerek lub wątroby. 

Parogen trzeba stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową. Jeśli pacjent wchodzi w fazę manii, należy natychmiast zaprzestać przyjmowania leku.

Interakcje z innymi lekami

Leku Parogen nie należy stosować równocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO). Wykazują one działanie synergistyczne, co zwiększa niebezpieczeństwo wystąpienia skutków ubocznych, takich jak nagły wzrost ciśnienia krwi lub zespół serotoninergiczny. By wdrożyć leczenie Parogenem, należy odczekać minimum 14 dni od zakończenia terapii za pomocą nieodwracalnych inhibitorów MAO. By rozpocząć leczenie inhibitorami monoaminooksydazy, należy odczekać minimum 7 dni od zakończenia stosowania leku Parogen

Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego leczenia preparatem Parogen oraz lekami zwiększającymi stężenie serotoniny w organizmie (np. tryptany, tryptofan, linezolid, inne SSRI, tramadol, lit, petydyna, preparaty dziurawca). Ich połączenie zwiększa ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego - stanu zagrożenia życia.

Paroksetyna hamuje działanie enzymu wątrobowego CYP450 2D6, tym samym zwiększając stężenia leków tj. tiorydazyna, pimozyd i metoprolol.

Paroksetyna może powodować spadek aktywności cholinesterazy osoczowej, tym samym wydłużając działanie miwakurium i susametonium.

Nie należy stosować preparatu Parogen podczas leczenia tamoksyfenem.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania paroksetyny razem z doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi, procyklidyną i parwastatyną.

Parogen a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas leczenia preparatem Parogen.

Parogen a ciąża

Parogen przeciwwskazany jest w okresie ciąży, można stosować go wyłącznie wtedy gdy istnieją ścisłe ku temu wskazania. 

Lek stosowany na wczesnym etapie ciąży zwiększa ryzyko wad wrodzonych u płodu, zwłaszcza układu sercowo-naczyniowego. Terapia prowadzona w 3. trymestrze ciąży predysponuje do rozwoju zespołu przewlekłego nadciśnienia płucnego noworodka oraz objawów tj. zaburzenia oddychania, drgawki, wahania temperatury ciała, trudności ze ssaniem, hipoglikemia czy hipotonia. 

Parogen a karmienie piersią

Niewielkie ilości paroksetyny mogą przenikać do mleka kobiecego, jednak u dzieci karmionych piersią nie zaobserwowano efektów działania leku. Z tego względu podczas stosowania leku Parogen dozwolone jest karmienie piersią. 

Parogen a prowadzenie pojazdów

Nie zaobserwowano negatywnego wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów czy obsługi maszyn. Przed rozpoczęciem wykonywania powyższych czynności należy jednak poznać indywidualną reakcję na lek.  

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu. 

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Parogen

Substancja czynna: Paroksetyna

Wskazania: Leczenie dużej depresji oraz zaburzeń lękowych pod postacią zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zespołu lęku napadowego, społecznego, uogólnionego oraz zespołu stresu pourazowego 

Stosowanie: Doustne

Dawkowanie: W przypadku depresji, fobii społecznej, stresu pourazowego oraz lęku uogólnionego 20 mg dziennie, w przypadku zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i lęku napadowego 40 mg dziennie 

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na składniki preparatu, jednoczesne stosowanie leków z grupy inhibitorów MAO, padaczka, choroba afektywna dwubiegunowa

Główne działania niepożądane: Zmniejszenie apetytu, wzrost masy ciała, wzrost stężenia cholesterolu, nadmierna senność lub problemy z zasypianiem, pobudzenie, nietypowe sny i koszmary, zaburzenia funkcji seksualnych

ParoGen

Inni czytali również

Wrzody żołądka - objawy i leczenie
Wrzody żołądka - objawy i leczenie

Choroba wrzodowa żołądka to stosunkowo częste schorzenie - wrzody żołądka lub dwunastnicy rozpoznaje się u 5-10% dorosłych. Czy ich przyczyną naprawdę jest nadmierny stres? Jak wygląda diagnostyka? W jaki sposób leczy się wrzody żołądka? Czy przy chorobie wrzodowej żołądka można przyjmować aspirynę?

Artykuł
16.11.2022
Sposoby na kaca i jak go uniknąć?
Sposoby na kaca i jak go uniknąć?

Kac jest to złe samopoczucie pojawiające się w ciągu kilku godzin po spożyciu alkoholu. Nie jest groźny, jednak może zepsuć wrażenie po niejednym udanym przyjęciu.

Artykuł
06.01.2022
Depresja - najczęstsze zaburzenie nastroju
Depresja - najczęstsze zaburzenie nastroju

Zaburzenia depresyjne to grupa zaburzeń psychiatrycznych, które objawiają się głównie obniżeniem nastroju. Najczęściej diagnozuje się je między 20 a 40 r.ż., jednak choroba ta dotyka również dzieci.

Artykuł
06.07.2022
E-recepta za 29.99 ZŁ
Tylko w najnowszej aplikacji!