Zapalenie ucha – przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie

Opublikowano 05.01.2023

Zapalenie ucha – przyczyny  objawy  diagnostyka i leczenie

Zapalenie ucha to częsta choroba pediatryczna, jednak może ona dotyczyć również osób dorosłych. Zwykle mówiąc o zapaleniu ucha mamy na myśli zapalenie ucha środkowego, które od ucha zewnętrznego oddziela błona bębenkowa. Czym charakteryzuje się zapalenie ucha środkowego? Jak je leczyć?

Spis treści

Czym jest ucho środkowe?

Ucho środkowe to niewielka jama wypełniona powietrzem, znajdująca się między uchem zewnętrznym i wewnętrznym. Od ucha zewnętrznego (małżowiny usznej i kanału słuchowego) oddzielone jest błoną bębenkową, ze ślimakiem (częścią ucha wewnętrznego) graniczy poprzez okienko owalne.

W skład ucha wewnętrznego wchodzi jama bębenkowa z kosteczkami słuchowymi - młoteczek, kowadełko i strzemiączko. Zadaniem kosteczek jest wzmocnienie dźwięku dochodzącego ze świata zewnętrznego poprzez drgania błony bębenkowej.

Ucho środkowe połączone jest z gardłem poprzez trąbkę słuchową - tzw. trąbkę Eustachiusza. Pozwala ona na wyrównanie ciśnień pomiędzy jamą bębenkową a powietrzem atmosferycznym.

Skąd bierze się uczucie zatkania ucha?

Ujście gardłowe trąbki słuchowej otoczone jest migdałkiem trąbkowym, który, powiększony w trakcie infekcji, może przytykać trąbkę i zaburzać jej funkcję - z tego powodu zapaleniu gardła często towarzyszy uczucie zatkania uszu.

Drożność trąbki zmniejszać może również jej ucisk (np. poprzez guz nosogardła) lub zwłóknienie na skutek radioterapii przeprowadzanej w obrębie głowy i szyi.

Przełykanie śliny lub ziewanie zwiększa drożność trąbki, te czynności zalecane są celem wyrównania ciśnień podczas lotu samolotem.

Przyczyny zapalenia ucha wewnętrznego

Zapalenie ucha środkowego jest najczęściej kontynuacją infekcji toczącej się w nosogardle. Zakażenie przenosi się z nosogardła poprzez wspomnianą wyżej trąbkę słuchową.

Ostre zapalenie ucha środkowego ma zwykle podłoże bakteryjne - bakteriami, które najczęściej wywołują zapalenie ucha są Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella cattarhalis oraz Staphylococcus aureus.

Trąbka słuchowa nieco zmienia swój przebieg w ciągu życia - u dzieci ustawiona jest bardziej poziomo niż u dorosłych, co umożliwia łatwiejszą transmisję drobnoustrojów. Z tego powodu zapalenie ucha częściej obserwujemy w populacji pediatrycznej.

Zapalenie ucha środkowego - podział

Zapalenie ucha środkowego dzielimy na ostre oraz przewlekłe. Dla ostrego zapalenia ucha charakterystyczne jest występowanie płynu w uchu środkowym, zwykle o charakterze ropnym.

O przewlekłym zapaleniu ucha mówimy, jeśli zakażenie trwa ponad sześć tygodni, a u pacjenta obserwuje się perforację błony bębenkowej. Zapalenie to ma zazwyczaj charakter nawrotowy.

Ostre zapalenie ucha środkowego

W ostrym zapaleniu ucha środkowego dochodzi do zapalenia błony wyściełającej ucho środkowe. W konsekwencji w jamie bębenkowej pojawia się zakażony płyn.

Ostre zapalenie ucha środkowego przebiega w sposób charakterystyczny. Pacjenci skarżą się na ból ucha - zazwyczaj dolegliwości mają umiarkowane nasilenie, czasem ból jest ostry i silny. Często obserwuje się również osłabienie słuchu - zazwyczaj jednostronne, gdyż zapalenie obejmuje tylko jedną jamę ucha środkowego.

Jeśli zakażeniem zostały objęte również elementy ucha wewnętrznego, pojawić się mogą zaburzenia równowagi. Możliwe jest także wystąpienie gorączki, jest to objaw charakterystyczny zwłaszcza dla młodszych chorych.

Przewlekłe zapalenie ucha

Przewlekłe zapalenie ucha środkowego można rozpoznać w przypadku ubytku błony bębenkowej, a objawy utrzymują się dłużej niż 6 tygodni. Ciężkość zapalenia określa się na podstawie obecności wycieku płynu z ucha i ocenie jego charakteru - płyn surowiczy lub ropny. Przewlekłe zapalenie ucha jest związane przede wszystkim z zaburzeniem funkcji, a niekoniecznie tylko drożności trąbki słuchowej.

W przebiegu przewlekłego zapalenia ucha środkowego dojść może do rozwoju zmian ziarniniakowych lub perlaka (guz o białoszarym połysku, zbudowany z gromadzących się mas cholesterolowych, złuszczającego się nabłonka i bakterii). Twory te prowadzą do uszkodzeń kości i uniemożliwiają skuteczny drenaż zakażonej wydzieliny.

Do typowych objawów przewlekłego zapalenia ucha należy wyciek płynu z kanału słuchowego oraz niedosłuch. Niekiedy pojawiają się również zawroty głowy. Zazwyczaj pacjenci nie prezentują objawów typowej infekcji - ucho nie boli, nie ma również gorączki.

Powikłania zapalenia ucha

Powikłaniem ostrego zapalenia ucha może być perforacja błony bębenkowej. W przypadku perforacji dochodzi do wypływu zakażonego płynu z ucha, co wiąże się również ze spadkiem ciśnienia i zmniejszeniem dolegliwości bólowych. Jeśli otwór w błonie obecny jest po 6 tygodniach od zapalenia, wymagana jest konsultacja laryngologa.

Ostre zapalenie może również nawracać. W takich przypadkach wskazane jest wdrożenie dokładniejszej diagnostyki (np. badań obrazowych), aby upewnić się co do podłoża zapalenia (np. czy nie jest ono związane z guzem uciskającym na struktury ucha i trąbki słuchowej).

Ubytek słuchu towarzyszący zapaleniu zwykle ustępuje samoistnie - po 7-14 dniach. W przypadku dłuższego niedosłuchu należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

W szczególnych przypadkach, np. niedobory odporności (wrodzone niedobory, AIDS czy terapia immunosupresyjna), brak antybiotykoterapii lub nieprawidłowe leczenie (gdy patogen jest oporny na typowe antybiotyki) infekcja może rozprzestrzenić się na inne struktury czaszki. W konsekwencji zapalenie ucha środkowego doprowadzić może do rozwoju zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub porażenia nerwu twarzowego.

Zapalenie ucha - diagnostyka

Jeśli pacjent zgłasza się do laryngologa z objawami zapalenia ucha, istotne jest, by poinformował lekarza o niedawno przebytej infekcji górnych dróg oddechowych lub zaostrzeniu kataru o podłożu alergicznym.

Poza wywiadem istotnym badaniem pozwalającym na rozpoznanie zapalenia ucha jest otoskopia. Otoskop to instrument medyczny do wziernikowania kanału słuchowego, wyposażony jest on w źródło światła i umożliwia powiększenie obserwowanych struktur anatomicznych. Dzięki otoskopii lekarz może ocenić napięcie błony bębenkowej, obecność i charakter płynu w jamie bębenkowej (wydzielina ropna, krwista) lub uwidocznić ewentualną perforację.

W przypadku przewlekłego zapalenia ucha przydatne są badania obrazowe tj. tomografia komputerowa (pozwala przede wszystkim na ocenę struktur kostnych) oraz rezonans magnetyczny (ułatwiający ocenę tkanek miękkich).

Często pełna diagnoza stawiana w trakcie wykonywania zabiegu leczniczego.

Leczenie zapalenia ucha. Czy są potrzebne antybiotyki?

Chociaż ostre zapalenie ucha środkowego może ustąpić samoistnie, infekcja zazwyczaj wymaga zastosowania antybiotyków. Z reguły wybiera się antybiotyk z grupy penicylin - amoksycylinę z kwasem klawulanowym (np. Amoksiklav), zwykle w dawce 875 mg + 125 mg 2 razy dziennie. U pacjentów z grup wyższego ryzyka możliwe jest zastosowanie wyższych dawek. Jeśli pacjent zgłasza alergię na penicyliny, drugim wyborem w zapaleniu ucha są cefalosporyny.

Leczenie przynosi znaczną poprawę w ciągu 2-3 dni. Terapia trwa zwykle 5 do 7 dni, u pacjentów ze szczególnie ciężkimi objawami można stosować antybiotyk przez 10 dni. Jeśli w tym czasie dolegliwości nie będą ustępować, a nawet się zaostrzą - należy ponownie zgłosić się do lekarza.

W ostrym zapaleniu ucha środkowego może dojść do perforacji (przedziurawienia) błony bębenkowej. W takim wypadku lekarz poza antybiotykami doustnymi może zalecić stosowanie kropli do ucha z antybiotykiem (np. Cetraxal). Rozdarcie w większości przypadków zarasta się samoistnie i nie wymaga interwencji chirurgicznej.

Leczenie objawowe

Celem opanowania objawów tj. ból i gorączka można zastosować paracetamol lub niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. ibuprofen.

Jeśli dolegliwości bólowe są szczególnie nasilone, można rozważyć dołączenie do schematu terapii również leków opioidowych - tramadolu lub kodeiny.

Leczenie przeciwbólowe za pomocą kropli do ucha nie wykazuje dużej skuteczności.

Operacja w zapaleniu ucha

W przypadku przewlekłego zapalenia ucha niekiedy jedyną formą leczenia jest przeprowadzenie zabiegu operacyjnego - usunięcie zmian ziarniniakowych, polipów czy perlaka.

Jeśli perforacja błony bębenkowej nie zasklepia się samoistnie konieczna może być operacja naprawcza tzw. myringoplastyka.

Czy można moczyć uszy w zapaleniu ucha?

Pacjenci z perforacją błony bębenkowej w trakcie rekonwalescencji powinni być szczególnie ostrożni podczas kąpieli. Woda nie powinna dostać się do kanału słuchowego. Skutecznym sposobem na uniknięcie zalania jest zatkanie ucha watą z wazeliną.

Inni czytali również

Wirusowe zapalenie gardła - objawy, czas trwania, leczenie
Wirusowe zapalenie gardła - objawy, czas trwania, leczenie

Wirusy są najczęstszą przyczyną zapalenia gardła u dorosłych. Najczęściej do rozwoju zapalenia dochodzi w okresie późnej jesieni, zimy i wczesnej wiosny. Jak długo może trwać zapalenie gardła? Czy łatwo dochodzi do zarażenia? Jak skutecznie wyleczyć zapalenie?

Artykuł
03.01.2023
Erdomed - informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania
Erdomed - informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Erdomed to doustny lek mukolityczny zawierający substancję czynną erdosteinę, stosowany w schorzeniach górnych dróg oddechowych, płuc oraz oskrzeli. Preparat dostępny jest w formie kapsułek lub zawiesiny. Nie powinien być zażywany przed snem i wraz z preparatami przeciwkaszlowymi.

Charakterystyka produktów leczniczych
16.12.2022
Sposoby na kaca i jak go uniknąć?
Sposoby na kaca i jak go uniknąć?

Kac jest to złe samopoczucie pojawiające się w ciągu kilku godzin po spożyciu alkoholu. Nie jest groźny, jednak może zepsuć wrażenie po niejednym udanym przyjęciu.

Artykuł
06.01.2022
E-recepta za 29.99 ZŁ
Tylko w najnowszej aplikacji!