Co grozi farmaceucie za wydanie leku bez recepty?

Opublikowano 25.05.2023

Co grozi farmaceucie za wydanie leku bez recepty?

W obecnych czasach coraz większą uwagę przykładamy do naszego zdrowia i dbania o nie. Regularnie odwiedzamy lekarzy, aby uzyskać porady medyczne i recepty na potrzebne nam leki. Jednak zdarza się, że niektórzy pacjenci chcą uzyskać preparat na receptę bez ukazania tego dokumentu. W tym artykule przyjrzymy się, co grozi farmaceucie za wydanie leku bez recepty.

Spis treści

Jakie leki są dostępne bez recepty?

Produkty lecznicze dostępne bez recepty, znane również jako OTC (over-the-counter), są dostępne bez konieczności wizyty u lekarza. Można je nabyć w aptekach, sklepach spożywczych lub nawet w niektórych stacjach benzynowych. Leki OTC są przeznaczone do leczenia łagodnych dolegliwości, takich jak ból głowy, przeziębienie, bóle mięśni czy niestrawność. Każdy może sięgnąć po taki preparat i zapobiec nieprzyjemnym dolegliwościom, dzięki przyjęciu produktu leczniczego.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jakie leki są dostępne jedynie na receptę?

Przydzielanie leków do różnych kategorii dostępności opiera się na ustalonych kryteriach, które określają, do jakiej grupy dany produkt leczniczy należy. Te kryteria uwzględniają różne czynniki, takie jak forma farmaceutyczna leku, jego siła działania, czyli ilość substancji czynnych w nim zawartych oraz prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych po jego zastosowaniu. Decyzja o tym, czy lek jest dostępny jedynie na podstawie recepty wystawionej przez lekarza, podejmowana jest w przypadkach, gdy istnieje realne zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjenta, nawet jeśli środek leczniczy jest stosowany prawidłowo, ale bez nadzoru lekarskiego.

Status leku dostępnego na receptę otrzymują również preparaty podawane w inny sposób niż doustnie, np. zastrzyki. Wyłącznie na receptę są również sprzedawane leki, których skład zawiera substancje, które są nadal przedmiotem badań klinicznych, a nieznane są pełne informacje na temat ich dokładnego działania terapeutycznego oraz ewentualnych skutków ubocznych.

Takie leki na receptę są przepisywane jedynie przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz felczerów. A w przypadku niektórych, z góry określonych leków i wyrobów medycznych (z wyłączeniem środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego), receptę może wystawić również pielęgniarka czy położna. Ich stosowanie powinno odbywać się ściśle według zaleceń i dawkowania, niezależnie od tego, czy są to leki przeciwbólowe, leki na żylaki czy leki na nadciśnienie. Właściwe korzystanie z leków na receptę jest kluczowe dla skutecznego leczenia i poprawy stanu zdrowia pacjenta.

Warto pamiętać, że niektóre leki na receptę mogą być objęte refundacją lub dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Lista leków refundowanych jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej NFZ i obejmuje szeroki zakres leków, od tych stosowanych w chorobach przewlekłych po leki stosowane w leczeniu chorób nowotworowych.

Leki na receptę są kluczowym elementem terapii wielu chorób. Ich stosowanie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami specjalisty i uwzględniać indywidualne potrzeby pacjenta.

Jaka jest odpowiedzialność farmaceuty?

Farmaceuci odgrywają kluczową rolę w procesie dostarczania produktu leczniczego pacjentom. Odpowiedzialność farmaceuty polega na zapewnieniu, że pacjenci otrzymują odpowiednie leki i instrukcje dotyczące ich stosowania. Farmaceuta powinien zawsze przestrzegać przepisów i procedur związanych z wydawaniem produktu leczniczego, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów.

Czy farmaceuta może wydać lek bez recepty?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierownik apteki ma prawo wydać lek bez recepty (ma wówczas możliwość wystawienia recepty farmaceutycznej) w przypadku nagłego zagrożenia dla zdrowia lub życia pacjenta. Jednak dotyczy to jedynie najmniejszego dostępnego w aptece opakowania produktu leczniczego, który normalnie jest sprzedawany jedynie na receptę. Warto zaznaczyć, że ta zasada nie dotyczy leków zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe oraz ich prekursorów, takich jak efedryna czy ergotamina.

Jak definiowane jest nagłe zagrożenie życia?

Przypadki nagłego zagrożenia zdrowia lub życia są rozumiane jako sytuacje, w których niewzięcie stale stosowanego przez pacjenta leku może prowadzić do pogorszenia jego stanu zdrowia, a nawet zagrażać jego życiu. Przede wszystkim dotyczy to osób z chorobami przewlekłymi, takimi jak nadciśnienie, astma czy cukrzyca. Pominięcie nawet jednej dawki leku w takiej sytuacji może prowadzić do poważnych konsekwencji - nagły wzrost ciśnienia tętniczego , hiperglikemia czy atak duszności.

W przypadku wystąpienia nagłego zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta, kierownik apteki może podjąć decyzję o wydaniu leku pomimo braku recepty, aby zapewnić natychmiastową pomoc medyczną. Ważne jest jednak, aby taka sytuacja była rzeczywiście uzasadniona i spełniała kryteria nagłego zagrożenia. Decyzję podejmuje się zawsze w trosce o dobro pacjenta i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa farmaceutycznego.

Jakie są kary za wydanie leku bez recepty?

Wydanie leku bez recepty jest naruszeniem prawa i może mieć poważne konsekwencje dla farmaceuty. Poniżej przedstawione zostały niektóre z możliwych skutków prawnych wynikających z takiego działania:

Kara finansowa: Farmaceuci, którzy nieprawnie wydają leki bez recepty, mogą zostać ukarani grzywną przez odpowiednie organy regulacyjne. Wysokość grzywny może być znaczna, a jej wartość zależy od przepisów obowiązujących w danym kraju.

Sankcje administracyjne: Ponadto, farmaceuci mogą ponieść sankcje administracyjne - zawieszenie lub utrata licencji zawodowej. Organizacje odpowiedzialne za regulację zawodu farmaceuty mają uprawnienia do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w przypadku naruszenia przepisów dotyczących wydawania leków.

Odpowiedzialność cywilna: Farmaceuci mogą również ponieść odpowiedzialność, jeśli wydanie leku bez recepty spowoduje szkodę dla pacjenta. Pacjent może wówczas zgłosić roszczenia o odszkodowanie z tytułu błędu medycznego lub niewłaściwego leczenia. Może za to grozić kara pozbawienia wolności.

Co powinno się znaleźć na recepcie farmaceutycznej?

Recepta farmaceutyczna jest ważnym dokumentem, który zawiera szereg istotnych informacji dotyczących pacjenta, leku oraz podmiotu, w którym została wystawiona. Oto lista szczegółów, które powinny być zawarte na recepcie:

  • Dane pacjenta: Recepta powinna zawierać pełne dane pacjenta, takie jak imię, nazwisko i numer PESEL. Te informacje pozwalają jednoznacznie zidentyfikować chorego, dla którego przepisany jest lek.

  • Dane podmiotu wystawiającego receptę: Na recepcie powinny znaleźć się informacje dotyczące podmiotu, w którym recepta została wystawiona. Wskazuje się nazwę apteki lub innego podmiotu medycznego, jego adres oraz numer identyfikacyjny.

  • Dane osoby wystawiającej receptę: Recepta powinna zawierać dane farmaceuty. Należy podać imię, nazwisko, tytuł zawodowy oraz numer uprawnień medycznych.

  • Informacje o przepisanym produkcie: Na recepcie należy umieścić szczegółowe informacje dotyczące przepisanego leku lub innego produktu leczniczego. Wymieniane są - nazwa handlowa leku, jego postać farmaceutyczna, dawkowanie, ilość oraz ewentualne dodatkowe wskazania dotyczące stosowania.

  • Data wystawienia recepty: Recepta powinna zawierać datę, kiedy została wystawiona. Ta informacja jest istotna dla kontroli ważności recepty oraz określenia terminu, w jakim można zrealizować przepisaną receptę.

  • Przyczyna wydania: Na recepcie powinna być zaznaczona przyczyna wydania leku, na przykład diagnoza lub objawy choroby, które uzasadniają przepisanie konkretnego produktu leczniczego.

Ważne jest, aby pacjent zawsze pamiętał, że recepta farmaceutyczna jest pełnopłatna. Oznacza to, że po jej realizacji pacjent będzie musiał uiścić odpowiednią opłatę za zakup przepisanego leku.

Recepta farmaceutyczna jest ważnym narzędziem, które zapewnia prawidłowe i bezpieczne korzystanie z leków. Dlatego należy zawsze przestrzegać zaleceń lekarza oraz farmaceuty przy realizacji przepisanych leków.

Co zrobić w przypadku braku recepty lekarskiej?

Istnieje wiele sposobów na otrzymanie e-recepty w sytuacji, gdy nie można dostać się do lekarza, a niezbędne jest przedłużenie recepty. Aktualnie na rynku dostępne są placówki medyczne , które realizują krótkie konsultacje lekarskie umożliwiające, po pozytywnej weryfikacji kwestionariusza, otrzymanie e-recepty na potrzebny produkt leczniczy, co zapewni ciągłość stosowania leku.

Konsultacje lekarskie w takich placówkach realizują teleporady oraz krótkie konsultacje lekarskie online. W przypadku zdecydowania się na krótką konsultacje należy wypełnić formularz medyczny. Sprawdza on między innymi, czy istnieją przeciwwskazania zdrowotne do wystawienia e-recepty. Formularz medyczny jest każdorazowo sprawdzany przez lekarza, który po pozytywnej weryfikacji kwestionariusza może wystawić e-receptę.

W momencie, kiedy niezbędne jest zwolnienie lekarskie, lekarz również może je wystawić, ponieważ jest to dokument elektroniczny. Zwolnienia lekarskie są automatycznie przekazywane przez system do pracodawcy, dlatego pacjent nie musi martwić się o jego dostarczenie do miejsca pracy.

Jedynie zagrożenie zdrowia i życia upoważnia do użycia wystawionej przez farmaceutę recepty farmaceutycznej, dlatego w pierwszej kolejności warto umówić się na konsultację online.

Bibliografia

Prawo farmaceutyczne- ustawa z dnia 6. września 2001, [online], [dostęp dnia 25. maja 2023], dostępny w internecie:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011261381/U/D20011381Lj.pdf


Kodeks karny- ustawa z dnia 6. czerwca 1997, [online], [dostęp dnia 25. maja 2023], dostępny w internecie:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, [online], [dostęp dnia 25. maja 2023], dostępny w internecie:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/recepta-farmaceutyczna

Inni czytali również

Trittico CR a XR - jakie są różnice?
Trittico CR a XR - jakie są różnice?

Produkt leczniczy Trittico jest powszechnie stosowany w leczeniu depresji. Często na opakowaniach leku Trittico widoczne są skróty CR oraz XR. W tym artykule omówimy różnicę pomiędzy Trittico Xr a Trittico CR.

Artykuł
10.07.2023
Jak wykupić receptę z kodem online?
Jak wykupić receptę z kodem online?

Recepty online stają się coraz popularniejszą formą wypierającą z obiegu klasyczne recepty w formie papierowej. Przy pomocy kodu recepty i numeru PESEL pacjenta można zrealizować e-receptę w aptece. Internetowe Konto Pacjenta umożliwia dostęp do e-recept o każdej porze dnia gdziekolwiek jesteś, wystarczy dostęp do internetu. To szczególnie ważne dla pacjenta, który leczy chorobę przewlekłą czy stosuje antykoncepcję hormonalną.

Artykuł
30.05.2023
Czy rozpoczętą receptę można wykupić w innej aptece?
Czy rozpoczętą receptę można wykupić w innej aptece?

Wprowadzenie e-recept stanowi dla wielu bardzo duże ułatwienie. Czasami bywają trudności z ich realizacją i ta procedura budzi wątpliwości. Czy można kupić tylko jedno opakowanie leku z e-recepty? Jak zrealizować recepty w różnych aptekach? Czy trzeba wykupić wszystkie leki z e-recepty w jednej, konkretnej aptece?

Artykuł
06.06.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!