Czy lekarz rodzinny może przedłużyć receptę wystawioną przez lekarza prywatnego?

Opublikowano 31.05.2023

Czy lekarz rodzinny może przedłużyć receptę wystawioną przez lekarza prywatnego?

Czasami pacjenci spotykają się z oporem przedłużania recept wystawionych w prywatnych gabinetach. Często problem ten dotyczy również refundacji leków, ponieważ wiele osób sądzi, że na prywatnej wizycie nie ma szansy na uzyskanie recept refundowanych. W obu przypadkach uzyskanie recepty na leki refundowane jest możliwe.

Spis treści

Komu przysługują recepty na leki refundowane?

Jeżeli osoba, która otrzymuje świadczenia zdrowotne z funduszu publicznego, jest ubezpieczona (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), to lekarz przyjmujący prywatnie może wystawić receptę, na którą przysługuje refundacja.

Otrzymanie refundowanej recepty nie zależy od tego, czy lekarz posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Od 2015 roku lekarze nie są zobowiązani do podpisywania takich umów. Refundacja leków na receptę oraz wyrobów medycznych jest uprawnieniem i przywilejem ubezpieczonego pacjenta.

Podsumowując - recepty na lek refundowany przysługują każdemu ubezpieczonemu pacjentowi.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Kto może wystawiać recepty refundowane?

Zgodnie z przepisami ustawy regulującej refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, pacjent ma prawo otrzymać świadczenia w postaci leków dostępnych w aptece na receptę na podstawie recepty wystawionej przez osobę, która posiada odpowiednie uprawnienia (art. 48).

Oznacza to, że recepty na leki refundowane może wystawić każdy lekarz (posiadający prawo wykonywania zawodu) zajmujący się leczeniem pacjenta ubezpieczonego, któremu przysługują z tej racji świadczenia opieki zdrowotnej, niezależnie czy lekarz ten przyjmuje na NFZ, czy w gabinecie prywatnym.

Ponadto prawo do wystawiania recept refundowanych ma każda osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu medycznego (lekarz, lekarz dentysta, felczer, pielęgniarka i położna).

Czy lekarz rodzinny może wystawić receptę na lek refundowany, który pacjent uzyskał od specjalisty?

Według Rzecznika Praw Pacjenta, jeśli pacjent zostanie odesłany przez lekarza specjalistę do lekarza rodzinnego w celu uzyskania recepty refundowanej, a lekarz POZ odmawia jej wystawienia, to istnieje sposób rozwiązania tej sytuacji. RPP zapewnia, że lekarz rodziny może kontynuować przepisywanie leku refundowanego zleconego przez specjalistę, jednak pod pewnymi warunkami.

Ta zasada ma zastosowanie tylko wtedy, gdy lekarz rodziny posiada udokumentowaną diagnozę schorzenia od specjalisty. Dlatego w takiej sytuacji pacjent powinien zadbać o to, by lekarz specjalista wystawił specjalne zaświadczenie informujące lekarza rodzinnego o rozpoznaniu uprawniającym do wystawiania recept na zniżkę. Wówczas lekarz rodzinny może wystawić receptę refundowaną.

Czy lekarz w prywatnym gabinecie ma uprawnienia do wystawienia recepty refundowanej pacjentowi o szczególnych uprawnieniach?

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące uprawnień lekarzy do wystawiania recept dla pacjentów o szczególnych uprawnieniach, takich jak seniorzy po ukończeniu 75. roku życia czy osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Takim szczególnym uprawnieniem są bezpłatne leki dla osób, które ukończyły 75 lat. Bezpłatne recepty (symbol "S") wypisać mogą:

 • lekarze lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;

 • lekarze dowolnej specjalności, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestali jego wykonywania (wyłącznie tzw. recepty pro auctore oraz pro familiae, czyli dla siebie i członków swojej rodziny);

 • lekarze specjaliści i uprawnione do wystawiania recept;

 • pielęgniarki, udzielający świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, oraz lekarze udzielający świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego, o ile, za zgodą pacjenta, zweryfikują wcześniej wystawione recepty.

Czy lekarz pracujący w gabinecie prywatnym może wystawić skierowanie na badanie finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia?

Jedynie lekarz, posiadający umowę z Funduszem lub pracujący w placówce medycznej z kontraktem z NFZ, ma prawo wystawić skierowanie do laboratorium lub na inne badania diagnostyczne. W prywatnym gabinecie lekarz nie może wystawić skierowania na badania finansowane ze środków publicznych.

Co powinno znaleźć się na recepcie, by skorzystać z refundacji?

Recepta na leki refundowane zawiera:

 • oznaczenie oddziału wojewódzkiego NFZ;

 • kod uprawnień dodatkowych, jeśli posiadasz specjalne uprawnienia (np. jako zasłużony honorowy dawca krwi);

 • oznaczenie uprawnienia do świadczeń zdrowotnych, jeśli jesteś osobą nieubezpieczoną. Sprawdź wszystkie identyfikatory dotyczące osób nieubezpieczonych;

 • symbol państwa, w którym jesteś ubezpieczony, jeśli posiadasz prawo do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji;

 • numer identyfikacyjny recepty nadany przez NFZ;

 • poziom odpłatności za lek na recepcie (np. symbole: "P", "30%", "50%", "R", "B" lub brak symbolu);

  Ważna informacja: Jeśli dla danego preparatu z wykazu refundowanych leków istnieje tylko jeden poziom odpłatności, to lekarz nie musi go umieszczać na recepcie. To również nie jest konieczne, gdy na recepcie znajdują się oznaczenia twoich uprawnień dodatkowych.

Bibliografia

 • 1. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, [online], [dostęp 30. maja 2023], dostępny w internecie:
  https://www.gov.pl/

  2. Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, [online], [dostęp 30. maja 2023], dostępny w internecie:
  https://pacjent.gov.pl/

  3. Karolina Podsiadły, "Czy lekarz przyjmujący prywatnie może wystawić receptę z refundacją na lek?", [online], [dostęp 30. maja 2023], dostępny w internecie:
  https://prawniklekarza.pl/czy-lekarz-przyjmujacy-prywatnie-moze-wystawic-recepte-z-refundacja-na-lek/

 • Inni czytali również

  Anemia - przyczyny, objawy i leczenie
  Anemia - przyczyny, objawy i leczenie

  Anemia, nazywana też niedokrwistością, jest stosunkowo częstą jednostką chorobową, która może towarzyszyć innym schorzeniom, być ich przyczyną lub skutkiem. Jak rozpoznać anemię? Skąd bierze się anemia?

  Artykuł
  27.12.2022
  Jak sprawdzić, czy recepta jest prawdziwa?
  Jak sprawdzić, czy recepta jest prawdziwa?

  Możliwość wystawiania e-recept spowodowała, że recepty można przedłużać nie wychodząc z domu. Widoczne są one na internetowym koncie pacjenta, dzięki czemu nie należy martwić się o ich zgubienie. To duże ułatwienie dla pacjentów. Jednak e-recepta stwarza zagrożenie fałszerstw i otrzymania fałszywej recepty elektronicznej.

  Artykuł
  24.04.2023
  Grejpfrut a tabletki antykoncepcyjne - jak owoc oddziałuje na skuteczność antykoncepcji?
  Grejpfrut a tabletki antykoncepcyjne - jak owoc oddziałuje na skuteczność antykoncepcji?

  Tabletki antykoncepcyjne są jedną z najpopularniejszych metod antykoncepcji stosowanych przez kobiety na całym świecie. Ich skuteczność w zapobieganiu niechcianej ciąży jest bardzo wysoka, jednakże jak większość leków, tabletki antykoncepcyjne również mogą wchodzić w interakcje z niektórymi preparatami, a także pokarmami czy napojami.

  Artykuł
  31.07.2023
  Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!