Konsultacja z E-receptą 49.99 zł już w 15 minut!

Bolesny wzwód - co to jest priapizm? Co powoduje bolesny wzwód?

Priapizm to stan patologiczny, który może wystąpić w każdym wieku. Epidemiologia tego zaburzenia jest niska i wynosi około 0,5–0,9 przypadków na 100 000 osób/rok.

Bolesny wzwód  co to jest priapizm? Co powoduje bolesny wzwód?
Autor: Redakcja Erecept.pl 12.05.2024

Czym jest priapizm?

Priapizm to długotrwały, zwykle bolesny wzwód członka niezwiązany z podnieceniem seksualnym. Może on występować w każdym wieku, a jego częstość występowania jest podwyższona u pacjentów chorujących na anemię sierpowatokrwinkową. Priapizm możemy podzielić na:

 • niedokrwienny - bolesny wzwód charakteryzujący się sztywnością ciał jamistych, najczęstszy rodzaj priapizmu. Nieleczony może trwać nawet kilka dni;
 • tętniczy - przetrwały wzwód, najczęściej niebolesny, spowodowany nieregulowanym napływem krwi;
 • nawrotowy - powtarzalne, bolesne wzwody przemijające samoczynnie. Może przejść w priapizm niedokrwienny.

@erecept.pl Masz problemy ze wzwodem? Zobacz nasze filmy z tej tematyki! #edukacjaseksualna #męskiesprawy #erecept ♬ Paris - Else

e-Recepta Express

Do 1 godziny roboczej* Antykoncepcja stała, leki stałe, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych, leki na potencję.

Antykoncepcja awaryjna

Do 1 godziny roboczej* Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Jakie są przyczyny priapizmu?

Przyczynami priapizmu mogą być:

 • leki - leki przeciwdepresyjne (np. bupropion), leki przeciwkrzepliwe (np. warfaryna), leki stosowane do leczenia zaburzenia wzwodu (np. sildenafil), inne leki przeciwpsychotyczne (np. olanzapina);
 • choroby krwi np. białaczka;
 • nadużywanie alkoholu lub substancji psychoaktywnych;
 • zakrzepica ciał jamistych lub żył;
 • zaburzenia neurologiczne np. uszkodzenie rdzenia kręgowego, guzy mózgu;
 • hormony np. testosteron;
 • nowotwory np. rak prostaty;
 • infekcje toksynopochodne np. ukąszenie skorpiona, pająka, malaria.

Zobacz także: Wpływ alkoholu na potencję. Alkohol a erekcja

Czy priapizm może być niebezpieczny?

Priapizm to stan nagły, który wymaga pilnej interwencji i kontaktu z lekarzem. W przeciwnym razie może dojść do zaburzeń wzwodu i uszkodzenia prącia.

Co zrobić w przypadku długotrwałego wzwodu?

W przypadku wystąpienia długotrwałego i bolesnego wzwodu prącia należy natychmiast udać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub skontaktować się z lekarzem.

Jak wygląda diagnostyka w przypadku bolesnego wzwodu?

Diagnostyka priapizmu opiera się na:

 • wywiadzie - podstawa diagnostyki, pomaga ustalić rodzaj i podłoże priapizmu. Powinien on dostarczyć informacji m.in. dotyczących urazów w obrębie krocza, aktywności seksualnej, przyjmowanych leków, czasu trwania erekcji oraz stopnia nasilenia bólu;
 • badaniu fizykalnym - oprócz badania krocza powinno obejmować badanie brzucha, celem m.in. wykluczenia choroby nowotworowej;
 • badaniach laboratoryjnych - morfologia z rozmazem, koagulologia do oceny anemii, aspiracja krwi z ciał jamistych pozwalają ustalić rodzaj priapizmu - ciemnoczerwona krew w priapizmie niedokrwiennym, jasnoczerwona w tętniczym (dodatkowo należy wykonać gazometrię);
 • badaniach obrazowych prącia - badanie USG kolor doppler - stosowane alternatywnie z gazometrią do różnicowania rodzaju priapizmu (priapizm tętniczy a niedokrwienny), angiografia tętnic sromowych - może ujawnić rumieniec w miejscu urazu tętnicy ciał jamistych u pacjentów z priapizmem tętniczym. Rezonans magnetyczny prącia (MRI) - stosowany, by prognozować żywotność mięśni gładkich, a co za tym idzie funkcję erekcyjną prącia.

Jak wygląda leczenie bolesnego wzwodu?

Leczenie bolesnego wzwodu różni się w zależności od jego rodzaju.


Leczenie priapizmu niedokrwiennego, będącego najczęstszym powodem pilnej interwencji

Leczenie I rzutu

 • aspiracja krwi z ciał jamistych za pomocą strzykawki oraz płukanie solą fizjologiczną - w przypadku ostrego bólu zalecane wcześniejsze znieczulenie;
 • dojamista iniekcja środków farmakologicznych - leków sympatykomimetycznych lub leków z grupy agonistów alfa-adrenergicznych (fenylefryna, etylefryna, efedryna, epinefryna, norepinefryna i metaraminol);
 • leczenie priapizmu powiązanego z anemią sierpowatą - konieczne nawodnienie pacjenta oraz podanie znieczulenia przed aspiracją krwi, następnie tlenoterapia oraz alkalizacja dwuwęglanem. W niektórych przypadkach, aby zwiększyć dostępność tlenu w tkankach, zaleca się wykonanie transfuzji wymiennej.

Leczenie II rzutu

Leczenie drugorzutowe polega na wykonaniu procedury chirurgicznej i jest zalecane wyłącznie, gdy zachowawcze opcje terapeutyczne zawiodły. To m.in.:

 • wytworzenie sztucznej przetoki prącia;
 • implantacja protezy prącia - w przypadku utraty funkcji erekcyjnej;
 • rekonstrukcja prącia - jeśli doszło do deformacji.

Leczenie priapizmu tętniczego

Leczenie priapizmu tętniczego nie wymaga pilnej interwencji, ponieważ prącie nie jest wówczas niedokrwione. Zaleca się:

 • leczenie zachowawcze - stosowanie okładów z lodu;
 • selektywną embolizację tętniczą - czasowe zamknięcie przetoki;
 • wybiórcze chirurgiczne podwiązanie przetoki - zalecane, gdy embolizacja okazała się nieskuteczna.

Leczenie priapizmu nawrotowego

Leczenie ma na celu zapobieganie epizodom przedłużonego wzwodu w przyszłości i polega zwykle na farmakoterapii. Stosuje się m.in.:

 • manipulację hormonalną testosteronem - celem obniżenia stężenia testosteronu we krwi stosuje się agonisty hormonów uwalniających gonadotropiny oraz estrogeny;
 • agonisty alfa-adrenergiczne - np. pseudoefedryna - leczenie prewencyjne;
 • digoksynę - reguluje napięcie mięśni gładkich, prowadząc do zwiotczenia prącia.

Bibliografia

 • Urology Health, [online], [05.2024], dostępna pod adresem: https://www.urologyhealth.org/urology-a-z/p/priapism
 • Medical News Today, [online], [05.2024], dostępna pod adresem: https://www.medicalnewstoday.com/articles/318737
 • Inni czytali również