Duloxetine Sandoz jest kapsułką dojelitową zawierającą duloksetynę. Duloksetyna należy do SNRI, czyli inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny i jest stosowana w leczeniu zaburzeń depresyjnych i uogólnionych zaburzeń lękowych. W przypadku zaburzeń lękowych zwykle stosuje się dawkę 30 mg, depresyjnych - 60 mg, ale możliwe jest zastosowanie innej dawki. Efekt działania leku uzyskuje się w ciągu kilku tygodni od rozpoczęcia terapii.

Jak się czujesz w trakcie terapii lekiem Duloxetine Sandoz? Czy występują skutki uboczne? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Duloxetine Sandoz może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!