Sildenafil (Sildenafilum) jest substancją stosowaną w lekach mających na celu leczenie zaburzeń erekcji u mężczyzn. Leki zawierające sildenafil są dostępne zarówno na receptę, jak i bez recepty. W tym artykule omówimy zastosowanie, interakcje, działania niepożądane, mechanizm działania oraz bezpieczeństwo stosowania sildenafilu.

Zastosowanie

Sildenafilum znajduje zastosowanie głównie w leczeniu zaburzeń erekcji . Ważne jest by pamiętać, że do zamierzonego efektu leku niezbędna jest stymulacja seksualna. Ponadto sildenafil może być stosowany w terapii pacjentów cierpiących na nadciśnienie płucne. Sildenafil jest dostępny w formie tabletek powlekanych i tabletek do rozgryzania i żucia. 

Interakcje z innymi substancjami

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leków zawierających sildenafil jednocześnie z innymi substancjami. Istnieje ryzyko interakcji z lekami zawierającymi azotany, które są stosowane w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych. Może to prowadzić do niebezpiecznego spadku ciśnienia krwi. Ponadto, należy unikać spożywania dużych ilości alkoholu podczas zażywania sildenafilu, ponieważ alkohol może osłabić działanie leku.

Działania niepożądane

Podobnie jak wiele leków, sildenafil może wywołać działania niepożądane. Najczęstszym skutkiem ubocznym zgłaszanym podczas stosowania tej substancji jest ból głowy. Częste są również między innymi: zaczerwienienie twarzy, niestrawność, zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia. W rzadkich przypadkach może wystąpić priapizm, czyli bolesna i przedłużająca się erekcja, wymagająca natychmiastowej interwencji medycznej.

Mechanizm działania

Sildenafil działa poprzez hamowanie enzymu znanego jako fosfodiesteraza typu 5 (PDE5), który odpowiada za rozkładanie cyklicznego guanozynomonofosforanu (cGMP). cGMP jest substancją, która pomaga w rozszerzaniu naczyń krwionośnych i zwiększeniu przepływu krwi do prącia. Poprzez hamowanie PDE5, sildenafil pomaga zwiększyć ilość cGMP, co prowadzi do poprawy zdolności erekcyjnych.

Bezpieczeństwo stosowania

Leki zawierające sildenafil są zwykle dobrze tolerowane, ale istnieją pewne ograniczenia i przeciwwskazania. Osoby z chorobami serca, chorobami wątroby, niewyrównanym nadciśnieniem tętniczym, a także osoby przyjmujące leki zawierające azotany powinny skonsultować się z lekarzem przed zażyciem sildenafilu. Stosowanie sildenafilu może być też przeciwwskazane u mężczyzn z deformacjami prącia. Ważne jest również, aby stosować się do zaleceń dotyczących dawkowania i nie przekraczać zalecanej ilości leku.

Podsumowanie 

Sildenafil jest substancją stosowaną w leczeniu zaburzeń erekcji u mężczyzn. Lek jest dostępny na receptę, jak i bez niej. Bezpieczeństwo stosowania sildenafilu jest kluczowe, dlatego przed rozpoczęciem terapii zalecane jest skonsultowanie się z lekarzem, aby uzyskać odpowiednie doradztwo medyczne.

Bibliografia 

mp.pl; INDEKS; Sildenafil (sildenafil); https://indeks.mp.pl/leki/desc.php?id=709

Charakterystyka Produktu Leczniczego Sildenafil Actavis; dostępna w internecie; https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/sildenafil-actavis-epar-product-information_pl.pdf