Esomeprazolum - Substancja czynna - Zastosowanie, Interakcje, Działania niepożądane, Bezpieczeństwo stosowania

Autor Redakcja Erecept.pl

Esomeprazol (łac. Esomeprazolum) jest lekiem z grupy inhibitorów pompy protonowej, stosowanym w leczeniu chorób układu pokarmowego. W tym artykule przyjrzymy się zastosowaniu, interakcjom, działaniom niepożądanym, mechanizmowi działania oraz bezpieczeństwu stosowania substancj

Zastosowanie 

Esomeprazol zmniejsza wydzielanie kwasu solnego, dzięki czemu substancja ta znajduje zastosowanie w leczeniu chorób przebiegających z uszkodzeniem błony śluzowej żołądka, dwunastnicy lub przełyku takich jak: choroba refluksowa przełyku, choroba wrzodowa, zespół Zollingera i Ellisona, zapalenie przełyku, zapobieganie nawrotom krwawienia po leczeniu endoskopowym z powodu ostrego krwawienia z wrzodu żołądka lub dwunastnicy. 

Substancja ta również stwarza odpowiednie warunki do działania antybiotyków w przypadku eradykacji (usuwania) Helicobacter pylori, która jest uważana za jedną z głównych przyczyn powstawania choroby wrzodowej.

Interakcje z innymi substancjami

Leki zawierające esomeprazol mogą mieć potencjalne interakcje z innymi substancjami. Stwierdzono, że substancja ta może reagować z niektórymi inhibitorami proteaz. W trakcie jednoczesnego stosowania metotreksatu z lekami z grupy IPP, u niektórych pacjentów zgłaszano zwiększenie stężenia metotreksatu. Zaobserwowowano również zwiększenie stężenia takrolimusu w surowicy podczas równoczesnego stosowania z ezomeprazolem, dlatego zaleca się dokładną kontrolę stężeń takrolimusu, a także czynności nerek.

Warto również zaznaczyć, że esomeprazol hamuje aktywność głównego izoenzymu odpowiedzialnego za jego metabolizm - CYP2C19. Podawanie esomeprazolu jednocześnie z lekami metabolizowanymi przez ten izoenzym, takimi jak: diazepam, cytalopram, imipramina, klomipramina, fenytoina itp., może powodować zwiększenie ich stężenia w osoczu.

Działania niepożądane

Chociaż leki z esomeprazolem są ogólnie dobrze tolerowane, mogą powodować pewne działania niepożądane. Najczęstszymi z nich są:

  • bóle brzucha;

  • zaparcia;

  • biegunka,

  • wzdęcia;

  • wymioty;

  • polipy dna żołądka;

  • bóle głowy.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Mechanizm działania

Esomeprazolum działa poprzez hamowanie aktywności pompy protonowej w komórkach okładzinowych żołądka, a co za tym idzie, zmniejszeniu wydzielania kwasu solnego w żołądku. Zmniejszone wydzielanie się kwasu solnego pozwala na zagojenie się zmian 
związanych z uszkodzeniem błony śluzowej żołądka, dwunastnicy lub przełyku oraz stwarza odpowiednie warunki do działania antybiotyków w przypadku eradykacji bakterii Helicobacter Pylorii.

Bezpieczeństwo stosowania:

Ze względu na potencjalne interakcje i działania niepożądane, leki zawierające esomeprazol są dostępne wyłącznie na receptę. Lekarz jest w stanie dokładnie ocenić, czy pacjent jest odpowiedni do leczenia tymi preparatami i czy nie występują przeciwwskazania. Bezpieczeństwo stosowania esomeprazolu wymaga również monitorowania pacjenta podczas terapii, zwłaszcza w przypadku dłuższego stosowania.

Bibliografia:


Medycyna Praktyczna [dostęp online luty 2024]:

https://www.mp.pl/pacjent/leki/subst.html?id=4247

Portal Rejestry Medyczne, Charakterystyka Produktu Leczniczego - Esomeprazole Genoptim, [online], [kwiecień 2024], dostępny w Internecie:

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/38921/characteristic

Leki zawierające: Esomeprazolum

Inni czytali również

orlistat

amlodipinum

norethisteroni-acetas

Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!