Salbutamolum - Substancja czynna - Zastosowanie, Interakcje, Działania niepożądane, Bezpieczeństwo stosowania

Autor Redakcja Erecept.pl

Salbutamol (łac. salbutamolum) to substancja często używana w leczeniu napadów astmy  ze względu na jej szybki czas działania. Leki zawierające tę substancję są dostępne tylko na receptę. W poniższym artykule przyjrzymy się jej głównym zastosowaniom, interakcjom z innymi substancjami, działaniom niepożądanym oraz mechanizmom działania.

Zastosowanie

Salbutamol powoduje krótkotrwałe rozszerzenie oskrzeli, które występuje w ciągu ok. 5 minut po przyjęciu leku, dlatego jest jednym z najskuteczniejszych leków stosowanych w przypadku napadów astmy. Lek można również stosować w objawowym leczeniu skurczu oskrzeli lub odwracalnej obturacji dróg oddechowych. 

Interakcje między innymi substancjami

Ze względu na możliwość występowania hipokaliemii podczas stosowania salbutamolu, należy zachować szczególną ostrożność jeśli pacjent przyjmuje leki mogące nasilać hipokaliemię (np. leki moczopędne, kortykosteroidy lub pochodne ksantyny, takie jak teofilina).

Salbutamol może również wchodzić w interakcje z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz inhibitorami MAO, co może skutkować nasilonymi działaniami salbutamolu na układ sercowo-naczyniowy. 

Przeciwwskazane jest również równoległe stosowanie salbutamolu i leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (np. propranolol) mogą hamować działanie salbutamolu i niebezpiecznie zmniejszać działanie rozszerzające oskrzela.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, salbutamol może również powodować działania niepożądane. Do najczęstszych zalicza się:

  • drżenie mięśniowe;

  • przyspieszenie czynności serca lub uczucie kołatania serca;

  • hipokaliemię;

  • suchość i podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Jeśli wystąpią niepokojące objawy należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Mechanizm działania

Salbutamol działa poprzez pobudzenie receptorów beta-2-adrenergicznych, co prowadzi do rozszerzenia oskrzeli w ciągu ok. 5 minut od przyjęcia leku. Salbutamol działa również na receptory beta2 znajdujące się w komórkach tucznych (mastocytach) układu oddechowego hamując uwalnianie z mastocytów czynników prozapalnych i mediatorów reakcji alergicznej (cytokin, prostaglandyn, leukotrienów i histaminy). 

Bezpieczeństwo stosowania

Mimo że salbutamol jest bezpiecznym lekiem, pacjenci powinni stosować się do zaleceń lekarza i nie przekraczać zalecanej dawki. Nadmierne stosowanie może prowadzić do zwiększonego ryzyka działań niepożądanych i powikłań zdrowotnych. 

Bibliografia

Medycyna Praktyczna [dostęp online marzec 2024]:
https://www.mp.pl/pacjent/leki/subst.html?id=711

Portal Rejestry Medyczne, Charakterystyka Produktu Leczniczego - SALBUTAMOL HASCO, [online], [kwiecień 2024], dostępny w Internecie:

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/5948/characteristic

Leki zawierające: Salbutamolum

Inni czytali również

mirtazapinum

prilocainum

Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!