Natrii-chloridum - Substancja czynna - Zastosowanie, Interakcje, Działania niepożądane, Bezpieczeństwo stosowania

Autor Redakcja Erecept.pl

Chlorek sodu (łac. Natrii chloridum), znany powszechnie jako sól kuchenna, jest istotnym elektrolitem w organizmie człowieka, stosowanym także w medycynie.

Zastosowanie 

Chlorek sodu jest stosowany w celu uzupełnienia niedoborów jonów sodu lub chloru powstających na skutek zaburzeń gospodarki elektrolitowej występujących w trakcie zabiegów i po zabiegach chirurgicznych, w stanach odwodnienia będących wynikiem oparzenia, urazów, obfitych biegunek, wymiotów, we wstrząsie, odwodnieniu izotonicznym, odwodnieniu hipotonicznym.

Interakcje z innymi substancjami

W czasie podawania preparatu nie powinno stosować się innych leków zawierających jony chlorkowe i sodowe.

Działania niepożądane

Tak jak każda substancja, chlorek sodu może również powodować działania niepożądane. W przypadku jatrogennego przewodnienia może dochodzić do zwiększenia masy ciała, obrzęków, wzmożonego napięcia skóry, zastoju w krążeniu płucnym, częstoskurczu, hiponatremii, nudności, wymiotów czy zmęczenia.

Mechanizm działania

Chlorek potasu odgrywa istotną funkcję w utrzymaniu homeostazy organizmu. Sód jest najważniejszym elektrolitem znajdującym się w płynie pozakomórkowym, a razem z jonami chlorkowymi, oba te pierwiastki determinują efektywną molalność osocza. Pozajelitowe podawanie 0,9% roztw. NaCl uzupełni niedobór płynów ustrojowych, będzie działać nawadniająco i słabo diuretycznie.

Bezpieczeństwo stosowania

Stosowanie zgodnie z zaleceniami jest bezpieczne, jednak nadmierne stosowanie może prowadzić do problemów zdrowotnych.

Bibliografia

Medycyna Praktyczna [dostęp online marzec 2024]:

https://www.mp.pl/pacjent/leki/subst.html?id=173

Portal Rejestry Medyczne, Charakterystyka Produktu Leczniczego - 0,9% Sodium Chloride–Braun, [online], [kwiecień 2024], dostępny w Internecie:

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/10174/characteristic

Leki zawierające: Natrii chloridum

Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!