Salbutamoli-sulfas - Substancja czynna - Zastosowanie, Interakcje, Działania niepożądane, Bezpieczeństwo stosowania

Autor Redakcja Erecept.pl

Salbutamol (łac. Salbutamoli sulfas) to aktywna substancja znajdująca się w wielu lekach stosowanych w medycynie. Substancja ta powoduje krótkotrwałe rozszerzenie oskrzeli, występujące w ciągu ok. 5 minut od przyjęcia leku, dlatego jest jednym z najskuteczniejszych leków stosowanych w przypadku napadów astmy.

Zastosowanie

Salbutamol jest głównie używany w leczeniu chorób układu oddechowego, takich jak astma oskrzelowa. Lek można również stosować w objawowym leczeniu skurczu oskrzeli lub odwracalnej obturacji dróg oddechowych

Mechanizm działania

Salbutamol działa poprzez pobudzenie receptorów beta-2-adrenergicznych co prowadzi do rozszerzenia oskrzeli w ciągu ok. 5 minut od przyjęcia leku. Salbutamol działa również na receptory beta2 znajdujące się w komórkach tucznych (mastocytach) układu oddechowego, hamując uwalnianie z mastocytów czynników prozapalnych i mediatorów reakcji alergicznej (cytokin, prostaglandyn, leukotrienów i histaminy). 

Interakcje między innymi substancjami

Ze względu na możliwe wystąpienie hipokaliemii podczas stosowania salbutamolu, należy zachować szczególną ostrożność jeśli pacjent przyjmuje leki mogące powodować niski poziom potasu (np. leki moczopędne, kortykosteroidy lub pochodne ksantyny, takie jak teofilina).

Salbutamol może również wchodzić w interakcje z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz inhibitorami MAO, co może skutkować nasilonymi działaniami salbutamolu na układ sercowo-naczyniowy. 

Nie jest również wskazane równoległe stosowanie salbutamolu i leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (np. propranolol) mogą hamować działanie salbutamolu i niebezpiecznie zmniejszać działanie rozszerzające oskrzela.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Salbutamol może powodować działania niepożądane, jednak nie będą one występować u wszystkich pacjentów. Do najczęstszych z nich zalicza się:

  • drżenie mięśniowe;

  • przyspieszenie czynności serca lub uczucie kołatania serca;

  • hipokaliemię;

  • suchość i podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Bezpieczeństwo stosowania

Salbutamol jest generalnie uważany za bezpieczny lek dla większości pacjentów, jednak zawsze należy go stosować zgodnie z zalecenimi lekarza i przestrzegać odpowednich dawek.

Bibliografia

Medycyna Praktyczna [dostęp online marzec 2024]:

https://www.mp.pl/pacjent/leki/subst.html?id=711


Portal Rejestry Medyczne, Charakterystyka Produktu Leczniczego - SALBUTAMOL HASCO, [online], [kwiecień 2024], dostępny w Internecie:

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/5948/characteristic


Leki zawierające: Salbutamoli sulfas

Inni czytali również

bisoprololi-fumaras

naproxenum

Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!