Formoteroli-fumaras - Substancja czynna - Zastosowanie, Interakcje, Działania niepożądane, Bezpieczeństwo stosowania

Autor Redakcja Erecept.pl

Formoterol (łac.Formoteroli fumaras dihydricus) to związek chemiczny stosowany głównie w leczeniu chorób układu oddechowego, takich jak astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Zastosowanie:

Formoterol jest stosowany w długotrwałym leczeniu umiarkowanej lub ciężkiej, przewlekłej astmy u chorych wymagających regularnego stosowania leków rozszerzających oskrzela w skojarzeniu z długotrwałym leczeniem przeciwzapalnym wziewnymi i/lub doustnymi glikokortykosteroidami oraz w łagodzeniu objawów zwężenia oskrzeli u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP).

Interakcje z innymi substancjami:

Formeterol może wchodzić w interakcje z innymi lekami, przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach i suplementach diety.

W terapii skojarzonej z formoterolem nie powinny być stosowane: glikozydy nasercowe, leki wydłużające odstęp QT w zapisie EKG, takie jak niektóre leki przeciwarytmiczne (np. chinidyna, dizopiramid, prokainamid), leki przeciwhistaminowe (takie jak np. terfenadyna, astemizol, mizolastyna), erytromycyna, fenotiazyna oraz trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne.

Warto również pamiętać, że równoległe stosowanie preparatu i innych sympatykomimetyków (np. inne leki pobudzające receptory adrenergiczne typu beta2, efedryna, fenylefryna, pseudoefedryna, adrenalina) może nasilić działania niepożądane formoterolu.

Działania niepożądane:

Tak jak każdy lek, formoterol może również powodować działania niepożądane. 

Do najczęstszych z nich zalicza się: drżenia mięśni, skurcze i bóle mięśni, uczucie kołatania serca, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), bóle głowy, zawroty głowy, nudności, zaburzenia smaku, nadmierne pocenie się, niepokój (zwłaszcza ruchowy), pobudzenie, zaburzenia snu, podrażnienie gardła i jamy ustnej, kaszel.

Mechanizm działania:

Formoterol należy leków z grupy sympatykomimetyków, które pobudzają określony typ receptorów, nazywanych receptorami adrenergicznymi. Substancja czynna jest najczęściej podawana wziewnie dzięki czemu dochodzi pobudzenia receptorów adrenergicznych typu beta 2, znajdujących się w mięśniach gładkich oskrzeli. Na skutek pobudzenia receptorów beta 2 w oskrzelach, dochodzi do rozkurczu mięśni i rozszerzenia oskrzeli, co ułatwia swobodny przepływ powietrza do płuc. 

Efekt działania leku występuje po 1–3 minutach od podania leku i utrzymuje się przez 12 godzin lub dłużej.

Bezpieczeństwo stosowania:

Leki zawierające formeterol są przepisywane tylko na receptę ze względu na potencjalne ryzyko działań niepożądanych i interakcji z innymi lekami. Bezpieczeństwo stosowania powinno być monitorowane przez lekarza prowadzącego, który dostosuje dawkę i plan leczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta. Pacjenci powinni ściśle przestrzegać zaleceń lekarza i monitorować swoje samopoczucie podczas stosowania leku.

Bibliografia

Medycyna Praktyczna [dostęp online marzec 2024]:

https://www.mp.pl/pacjent/leki/lek/62751,Atimos-aerozol-wziewny.-roztwor


Leki zawierające: Formoteroli fumaras

Inni czytali również

Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!