Kalii-clavulonas - Substancja czynna - Zastosowanie, Interakcje, Działania niepożądane, Bezpieczeństwo stosowania

Autor Redakcja Erecept.pl

Klawulanian potasu (łac. Kalii clavulonas) podobnie jak kwas klawulanowy, jest inhibitorem beta-laktamaz, często stosowanym w celu wzmocnienia działania antybiotyków beta–laktamowych, do których zaliczane są penicyliny, cefalosporyny, karbapenemy oraz monobaktamy.

Zastosowanie

Klawulanian potasu w połączeniu z antybiotykami beta-laktamowym stosowany jest w leczeniu infekcji wywołanych przez bakterie wytwarzające beta-laktamazy, które mogą być oporne na same penicyliny.

Interakcje z innymi substancjami

Podobnie jak kwas klawulanowy, klawulonian potasu może wchodzić w interakcje z innymi antybiotykami, wpływając na ich aktywność. Przed rozpoczęciem terapii, należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach.

Działania niepożądane

Klawulanian potasu stosowany jest zawsze w skojarzeniu z antybiotykiem. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę działania niepożądane wynikające z połączenia tych dwóch substancji. Najczęstsze działania niepożądane to: biegunka, nudności, wysypka skórna.

Mechanizm działania

Klawulanian potasu łączy się z miejscem aktywnym β-laktamaz, uniemożliwiając im wejście w interakcję z cząsteczką antybiotyku. Wiązanie kwasu klawulanowego z β-laktamazą jest bardzo wolno hydrolizowane dzięki czemu  kwas klawulanowy jest uważany za nieodwracalny inibitor β-laktamaz

Bezpieczeństwo stosowania

Substancja jest bezpieczna w użyciu w połączeniu z antybiotykami, jednak należy zwrócić uwagę na potencjalne działania niepożądane i możliwe reakcje alergiczne.

Bibliografia

Medycyna Praktyczna [dostęp online marzec 2024]:

https://www.mp.pl/pacjent/leki/subst.html?id=89

Portal Rejestry Medyczne, Charakterystyka Produktu Leczniczego - Amoxicillin + clavulanic acid AptaPharma, [online], [kwiecień 2024], dostępny w Internecie:

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/42911/characteristic

Leki zawierające: Kalii clavulonas

Inni czytali również

Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!