Fluconazole Genoptim E-recepta- recepta online z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 28.02.2024

Autor Redakcja Erecept.pl

Fluconazole Genoptim E recepta recepta online z konsultacj膮 | cena dawkowanie przeciwwskazania

Fluconazole Genoptim to lek przeciwgrzybiczy stosowany w leczeniu i zapobieganiu szerokiej gamy zakażeń grzybiczych w tym na przykład drożdżakowych zakażeń błony śluzowej jamy ustnej. Jakie są przeciwwskazania do stosowania Fluconazole Genoptim? Czy dzieci mogą go stosować? 

Spis tre艣ci

Podstawowe informacje o leku Fluconazole

Substancja czynna: flukonazol

Wskazania: kryptokokowe zapalenie opon mózgowych, drożdżakowe zakażenia błony śluzowej jamy ustnej, grzybice skóry, grzybica paznokci, nawroty drożdżycy pochwy, kokcydioidomikoza

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: w zależności od dolegliwości od 50 mg do 400 mg na dobę

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną, podawanie terfenadyny u osób zażywających 400 mg flukonazolu dziennie, równoczesne stosowanie leków, które są znanymi wydłużaczami odstępu QT i podlegają metabolizmowi przez cytochrom P450

Główne działania niepożądane: ból głowy, wysypka, ból brzucha, nudności, wymioty

e-Recepta online 49.99 Z艁

Leki na potencje, leki sta艂e, antykoncepcja sta艂a, przed艂u偶enie terapii w chorobach przewlek艂ych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 Z艁

Tabletka 'po', tabletka dzie艅 po, tabletka do 72h, pigu艂ka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Ile kosztuje lek Fluconazole Genoptim?

Cena leku Fluconazole genoptim różni się w zależności od dawki leku i wielkości opakowania:

 • fluconazole genoptim 100 mg za 28 kapsułek kosztuje 74,73 złote

 • fluconazole genoptim 100 mg za 7 kapsułek kosztuje 21,46 złote

 • fluconazole genoptim 150 mg za 1 kapsułkę kosztuje 4,99 złote

 • fluconazole genoptim 200 mg za 7 kapsułek kosztuje 33,00 złote

 • fluconazole genoptim 50 mg za 14 kapsułek kosztuje 21,46 złote

 • fluconazole genoptim 50 mg za 7 kapsułek kosztuje 11,27 złote

Refundacja na lek obejmuje między innymi:

 • drożdżakowe pleśniawki błony śluzowej jamy ustnej, gardła i przełyku

 • kryptokokowe zapalenie opon mózgowych

 • nawroty drożdżycy pochwy

W Polsce lek dostępny jest jedynie na receptę .

Jak dzia艂a lek Fluconazole Genoptim?

Fluconazole Genoptim jest to lek stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych grzybami. Działa poprzez hamowanie syntezy ergosterolu, kluczowego składnika błony komórkowej grzybów, co prowadzi do ich śmierci i eliminacji zakażenia.

Jest skuteczny przeciwko różnym rodzajom grzybów, w tym drożdżakom z rodzaju Candida oraz niektórym formom pleśni.

Sk艂ad leku Fluconazole Genoptim

Lek Fluconazole genoptim zawiera flukonazol jako substancję czynną.

W kapsułkach znajduje się również szereg substancji pomocniczych składających się na zawartość kapsułki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, laurylosiarczan sodu, krzemionka bezwodna koloidalna, stearynian magnezu, na jej kapsułkę żelatynową: żelatyna, dwutlenek tytanu (E 171), laurylosiarczan sodu, woda oczyszczona oraz na jej tusz: szelak, żółty tlenek żelaza (E 172).

Skutki uboczne leku Fluconazole Genoptim

Cena leku Fluconazole genoptim różni się w zależności od dawki leku i wielkości opakowania:

 • fluconazole genoptim 100 mg za 28 kapsułek kosztuje 74,73 złote

 • fluconazole genoptim 100 mg za 7 kapsułek kosztuje 21,46 złote

 • fluconazole genoptim 150 mg za 1 kapsułkę kosztuje 4,99 złote

 • fluconazole genoptim 200 mg za 7 kapsułek kosztuje 33,00 złote

 • fluconazole genoptim 50 mg za 14 kapsułek kosztuje 21,46 złote

 • fluconazole genoptim 50 mg za 7 kapsułek kosztuje 11,27 złote

Refundacja na lek obejmuje między innymi:

 • drożdżakowe pleśniawki błony śluzowej jamy ustnej, gardła i przełyku

 • kryptokokowe zapalenie opon mózgowych

 • nawroty drożdżycy pochwy

W Polsce lek dostępny jest jedynie na receptę .

Ostrze偶enia dotycz膮ce stosowania leku

Flukonazol Genoptim, stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych, wykazuje zmniejszoną skuteczność u niektórych gatunków Candida, takich jak Candida krusei i Candida auris, wymagając w niektórych przypadkach zastosowania alternatywnego leczenia.

Nie zaleca się jego użycia w leczeniu grzybicy skóry owłosionej głowy ze względu na niską efektywność. Dane na temat leczenia kryptokokozy i innych głębokich grzybic endemicznych przez flukonazol są ograniczone, co utrudnia ustalenie dokładnych zaleceń dawkowania.

Podczas leczenia flukonazolem należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby. Jego stosowanie może wiązać się z ryzykiem wydłużenia odstępu QT i zaburzeń rytmu serca, szczególnie u pacjentów z dodatkowymi czynnikami ryzyka.

Wystąpienie skórnych reakcji alergicznych, w tym zespołu Stevensa-Johnsona i toksycznej nekrolizy naskórka, choć rzadkie, wymaga przerwania leczenia.

Podobnie w leczeniu zaburzeń żołądka stosownie cyzaprydu wraz z flukonazolem może powodować zaburzenia kardiologiczne.

Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane ze strony wątroby lekarz zaleci zakończenie leczenia flukonazolem.

Flukonazol jest silnym inhibitorem CYP2C9 i umiarkowanym CYP3A4, co może wpływać na metabolizm innych leków.

Stosując niesteroidowe leki przeciwzapalne równocześnie z flukonazolem należy kontrolować występowanie u pacjenta objawów toksyczności tych leków.

Leki przeciwhistaminowe stosowane w alergii takie jak terfenadyna czy astemizol w połączeniu z flukonazolem w dawkach poniżej 400 mg wymagają ostrożności.

Rzadko flukonazol może powodować niewydolność nadnerczy.

Nie powinno się go stosować z lekami stosowanymi w leczeniu chorób nowotworowych np. ewerolimus, takrolimus, syrolimus oraz z lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca jak np. amiodaron.

Produkt zawiera laktozę, więc nie jest zalecany dla osób z nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, jest jednak uznawany za „wolny od sodu”.

Dla kogo jest lek Fluconazole Genoptim?

Fluconazole Genoptim jest lekiem przeciwgrzybiczym przeznaczonym dla dorosłych pacjentów do leczenia i zapobiegania różnym zakażeniom grzybiczym, w tym:

 • kryptokokowe zapalenie opon mózgowych;

 • kokcydioidomikoza;

 • inwazyjne kandydozy;

 • zakażenia drożdżakowe błony śluzowej jamy ustnej, gardła, przełyku, skóry i moczu;

 • przewlekła zanikowa kandydoza jamy ustnej przy niewystarczającej higienie lub leczeniu miejscowym (związana często ze stosowaniem protez zębowych);

 • ostra lub nawracająca drożdżyca pochwy i drożdżakowe zapalenie żołędzi, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające;

 • grzybice skóry, w tym łupież pstry i grzybica paznokci, gdy wskazane jest leczenie ogólnoustrojowe.

 • nawroty drożdżakowego zakażenia błon śluzowych jamy ustnej i gardła u osób z nieprawidłowo działającym układem odpornościowym (np. u pacjentów z HIV)

Fluconazole Genoptim jest również stosowany w zapobieganiu nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych oraz w zapobieganiu zakażeniom drożdżakami, a także zakażeniom grzybiczym u pacjentów z długotrwałą neutropenią.

Lek jest wskazany dla noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży (0-17 lat) w leczeniu drożdżakowych zakażeń błon śluzowych, inwazyjnej kandydozy, kryptokokowego zapalenia opon mózgowych oraz w zapobieganiu zakażeniom u pacjentów z ciężkim osłabieniem czynności układu odpornościowego, u których mamy także zwiększone ryzyko nawrotów.

Może być również używany jako leczenie podtrzymujące przeciwko nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u dzieci z wysokim ryzykiem. Leczenie może być rozpoczęte przed uzyskaniem wyników badań laboratoryjnych, ale powinno być dostosowane po ich otrzymaniu.

Dawkowanie

Dawkowanie leku powinno być dostosowane do typu i nasilenia infekcji grzybiczej. W przypadkach wymagających wielokrotnych dawek, leczenie należy prowadzić aż do ustąpienia objawów klinicznych lub mikrobiologicznych aktywnej infekcji.

Zbyt krótki czas leczenia może prowadzić do nawrotu zakażenia.

U osób z osłabieniem czynności układu immunologicznego w leczeniu kandydozy jamy ustnej i gardła fluconazole genoptim możemy podawać przez nieograniczony czas 100-200 mg raz na dobę lub 200 mg 3 razy dziennie.

U dorosłych dawki mogą się wahać od 50 mg raz na dobę w przewlekłej kandydozie zanikowej do 800 mg w pierwszej dobie kandydozy inwazyjnej.

U dzieci tak jak w przypadku leczenia zakażeń u dorosłych, czas trwania terapii flukonazolem zależy od reakcji klinicznej i mikologicznej pacjenta. Fluconazole Genoptim jest podawany w jednorazowych dawkach dobowych najczęściej w mg na kg masy ciała.

Maksymalna dobową dawka dla dzieci i młodzieży nie powinna przekraczać 400 mg.

Dostępna jest forma syropu flukonazolu dla dzieci, które mają trudności z połykaniem kapsułek oraz dla małych dzieci, u których wymagane jest precyzyjne dawkowanie oparte na wadze ciała.

Gdy wystąpią objawy ewentualnego przedawkowania należy stosować leczenie objawowe, a także leczenie podtrzymujące czynności życiowe i jeśli konieczne - płukanie żołądka.

Nie powinno się stosować podwójnej dawki leku fluconazole genoptim w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Fluconazole Genoptim a ci膮偶a

Obserwacyjne badania wykazały potencjalnie zwiększone ryzyko poronienia spontanicznego u kobiet leczonych flukonazolem w pierwszym trymestrze ciąży.

W przypadkach, gdy matki były leczone dużymi dawkami flukonazolu (400-800 mg dziennie) na kokcydioidomikozę przez ponad trzy miesiące, zaobserwowano liczne wady wrodzone, lecz związek przyczynowy z lekiem jest niejasny.

Z tego powodu flukonazol w standardowych dawkach i na krótki okres nie powinien być stosowany w ciąży, chyba że jest to absolutnie niezbędne. Stosowanie flukonazolu w dużych dawkach i na dłuższy czas w ciąży jest zalecane wyłącznie w leczeniu zagrażających życiu zakażeń.

Fluconazole Genoptim a prowadzenie pojazd贸w

Nie zostały przeprowadzone badania dotyczące wpływu leku Fluconazole Genoptim na umiejętność kierowania pojazdami lub obsługi maszyn. Pacjentów należy poinformować o potencjalnym ryzyku wystąpienia objawów takich jak zawroty głowy czy drgawki podczas stosowania Fluconazole Genoptim.

Zaleca się, aby pacjenci nie prowadzili pojazdów ani nie obsługiwali maszyn w przypadku wystąpienia tych objawów.

Fluconazole Genoptim a alkohol

Stosowanie flukonazolu w połączeniu z alkoholem może być niebezpieczne. Flukonazol jest lekiem przeciwgrzybiczym, który może wchodzić w interakcje z alkoholem, co może prowadzić do zwiększenia ryzyka skutków ubocznych.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Bibliografia

Portal Rejestry medyczne, [online], [luty 2024], dost臋pny w Internecie:

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/35110/leaflet

Portal Rejestry medyczne, [online], [luty 2024], dost臋pny w Internecie:

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/35110/characteristic

Medycyna Praktyczna, [online], [luty 2024], dost臋pny w Internecie:

https://www.mp.pl/pacjent/leki/lek/93962,Fluconazole-Genoptim-kapsulki-twarde

Inni czytali r贸wnie偶

Pimafucin - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Pimafucin - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Pimafucin jest lekiem o dzia艂aniu przeciwgrzybiczym, u偶ywanym m.in. w infekcjach intymnych. Co zawiera Pimafucin? W jakiej postaci wyst臋puje?

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
14.02.2024
Gyno Pevaryl 150 E recepta recepta online z konsultacj膮 | cena dawkowanie przeciwwskazania
Gyno-Pevaryl 150 E-recepta- recepta online z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Gyno-Pevaryl 150 mg to globulki dopochwowe u偶ywane w celu leczenia grzybicy narz膮d贸w p艂ciowych u kobiet.Lek ten dost臋pny jest jedynie na recept臋 .聽

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
30.03.2024
Pimafucort - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Pimafucort - Recepta online - e-Recepta z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Pimafucort ma艣膰 zawiera a偶 trzy substancje czynne. Kiedy stosowa膰 Pimafucort? Jak dzia艂a Pimafucort?

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
15.02.2024
Konsultacja z E-recept膮 za 49.99 Z艁 Tylko w najnowszej aplikacji!