Paroxetine Aurovitas w jednej tabletce zawiera 20 mg paroksetyny, która należy do inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Lek stosuje się w ciężkich epizodach depresyjnych, zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeniach lękowych, zaburzeniach stresowych pourazowych i fobii społecznej. Początkowa dawka wynosi 10-20 mg dziennie, w zależności od wskazań. Leczenie trwa co najmniej kilka miesięcy.

Czy Paroxetine Aurovitas okazał się skuteczny przy Twoich objawach? Czy wystąpiły skutki uboczne? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Paroxetine Aurovitas może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!