Prestarium 10 mg jest lekiem zawierającym perindopril (10 mg w tabletce)- to lek obniżający ciśnienie z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, tzw. ACEI. Perindopril stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego, w chorobie wieńcowej oraz niewydolności serca. Początkowa dawka wynosi 2.5 lub 5 mg dziennie (w zależności od wskazań), możliwa jest późniejsza modyfikacja w zależności od potrzeb.

Jak oceniasz skutki stosowania leku Prestarium 10 mg? Czy wystąpiły działania niepożądane? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Prestarium 10 mg może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!