Substancją aktywną leku Polsart jest telmisartan, należący do antagonistów receptora angiotensynowego. Polsart stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego, a także u pacjentów z jawną miażdżycą celem prewencji sercowo-naczyniowej. Lek Polsart przyjmuje się niezależnie od posiłku, zwykle w dawce 40-80 mg dziennie.

Jak się czujesz w trakcie terapii lekiem Polsart? Czy występują skutki uboczne? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Polsart może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!