Nasomentin to zawiesina do nosa w postaci aerozolu, która w dawce zawiera 50 mikrogramów mometazonu. Mometazon należy do glikokortykosteroidów i jest wykorzystywany w leczeniu zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. U dorosłych zwykle stosuje się dziennie po dwie dawki do jednego otworu nosowego, raz dziennie (po uzyskaniu poprawy możliwe zmniejszenie dawki do jednej do jednego otworu nosowego).

Jak oceniasz skutki stosowania leku Nasomentin? Czy wystąpiły działania niepożądane? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Nasomentin może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!