Salmex jest proszkiem do inhalacji, który zawiera dwie substancje czynne - flutykazon i salmeterol. Salmex stosuje się w leczeniu astmy oskrzelowej (jeśli wymagane jest stosowanie zarówno kortykosteroidu, jak i beta-mimetyku), a także w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Dawkę dobiera się indywidualnie w zależności od nasilenia objawów.

Czy Salmex okazał się skuteczny przy Twoich objawach? Czy wystąpiły skutki uboczne? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Salmex może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!