Bufomix Easyhaler to proszek do inhalacji, który w jednej dawce zawiera 160 (lub320) mikrogramów budezonidu (glikokortykosteroid) i 4.5 (lub 9) mikrogramów formoterolu (beta2-mimetyk). Bufomix Easyhaler stosuje się w leczeniu astmy oskrzelowej, jeśli jest wskazane jednoczesne podawanie substancji z wymienionych grup. Zwykle w leczeniu podtrzymującym u dorosłych stosuje się jedną (w przypadku preparatu o większych dawkach) do dwóch dawek wziewnych dwa razy dziennie.

Jak oceniasz skutki stosowania leku Bufomix Easyhaler? Czy wystąpiły działania niepożądane? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Bufomix Easyhaler może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!