Symformin XR jest lekiem w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Zawiera metforminę, która stanowi lek pierwszego rzutu w leczeniu cukrzycy typu 2. Początkowe dawkowanie tej postaci leku wymaga podawania 500 mg metforminy raz dziennie, z wieczornym posiłkiem. Możliwe jest zwiększanie dawki do maksimum 2 gramów metforminy.

Jak się czujesz w trakcie terapii lekiem Symformin XR? Czy występują skutki uboczne? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Symformin XR może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!