Axtil zawiera ramipril, który jest lekiem należącym do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI), który stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego, profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego, po zawale serca, w niewydolności serca i w chorobach nerek. Początkowa dawka wynosi 1.25-2.5 mg raz-dwa razy dziennie, w zależności od wskazań.

Jak oceniasz skutki stosowania leku Axtil? Czy wystąpiły działania niepożądane? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Axtil może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!