Dipperam to lek złożony, zawierający dwie substancje czynne - amlodypinę (bloker kanałów wapniowych) i walsartan (antagonista receptora angiotensyny II). Dipperam stosuje sie u pacjentów z nadciśnieniem, u których wskazane jest stosowanie leków z dwóch grup. Tabletki należy połykać w całości, o stałej porze, optymalnie rano.

Jak oceniasz skutki stosowania leku Dipperam? Czy wystąpiły działania niepożądane? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Dipperam może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!