Substancja allopurynol (łac.Allopurinol) jest składnikiem aktywnym w lekach przepisywanych na receptę. Stosowana jest w leczeniu dny moczanowej oraz innych schorzeń związanych z nadmierną ilością kwasu moczowego w organizmie. Z tego artykułu dowiesz się zastosowanie, interakcje, działania niepożądane, mechanizm działania oraz kwestie bezpieczeństwa stosowania leków zawierających allopurynol.

Zastosowanie 

Główne zastosowanie allopurynolu to leczenie dny moczanowej – schorzenia, które powstaje w wyniku nadmiaru kwasu moczowego w organizmie. W konsekwencji mogą powstawać kryształy kwasu moczowego w stawach, a to powoduje silne bóle i stany zapalne. Lek z tą substancją zmniejsza produkcję kwasu moczowego, co pomaga w kontrolowaniu poziomu kwasu w organizmie i zmniejsza ryzyko napadów dny moczanowej. Allopurynol może być stosowany przy kamicy moczanowej, ostrej nefropatii moczanowej i chorobach nowotworowych.

Interakcje z innymi substancjami

Pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach i suplementach zanim rozpocznie leczenie. Allopurynol może wchodzić w interakcje z takimi lekami jak azatiopryna, merkaptopuryna czy cyklofosfamid, co może prowadzić do zwiększonego ryzyka działań niepożądanych.

Działania niepożądane substancji

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane, które mogą pojawić się przy przyjmowaniu allopurynolu to m.in. reakcje alergiczne (wysypka), nudności, wymioty, eozynofilia, zwiększenie wydzielania TSH. Rzadziej wystąpić mogą - zapalenie wątroby, zespół Stevensa-Johsona czy zaburzenia czynności nerek lub bóle głowy i stawów.  W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów, pacjenci powinni niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Mechanizm działania 

Allopurynol hamuje enzym ksantynooksydazy, który jest odpowiedzialny za przekształcanie puryn w kwas moczowy. Poprzez blokowanie tego enzymu, substancja zmniejsza produkcję kwasu moczowego w organizmie. Efektem jest obniżenie jego poziomu we krwi i zmniejszenie ryzyka napadów dny moczanowej oraz powikłań z nią związanymi.

Bezpieczeństwo stosowania 

Leki z allopurynolem dostępne są na receptę. Nie powinno rozpoczynać się leczenia substancją w przypadku ostrego napadu dny moczanowej. Przed rozpoczęciem terapii pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, który dokładnie oceni korzyści i ryzyko stosowania leku, uwzględniając historię chorób oraz ewentualne interakcje z innymi substancjami.

Podsumowanie

Allopurynol to substancja jest stosowana w terapii dny moczanowej i innych schorzeń związanych z nadmierną ilością kwasu moczowego w organizmie. Leki z tą substancją są wyłącznie na receptę. W przypadku podejrzenia dny moczanowej lub innych chorób związanych z kwasem moczowym, pacjenci powinni zwrócić się do lekarza w celu odpowiedniej diagnostyki i opracowania planu leczenia.

Bibliografia

mp.pl, Allopurynol, dostępny w internecie: https://www.mp.pl/pacjent/leki/subst.html?id=72
Charakterystyka Produktu Leczniczego ALLUPOL; dostępna w internecie: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/412/characteristic