Buspironi-hydrochloridum - Substancja czynna - Zastosowanie, Interakcje, Działania niepożądane, Bezpieczeństwo stosowania

Autor Redakcja Erecept.pl

Buspiron (łac. Buspironi hydrochloridum) wykazuje działanie przeciwlękowe i substancja zaliczana jest do leków psychotropowych. Leki z buspironem dostępne są wyłącznie na receptę.

Zastosowanie

Substancja buspiron znajduje zastosowanie w terapii zaburzeń lękowych, w tym lęku ogólnego, ataków paniki oraz innych zaburzeń lękowych. Leki z tą substancją wykazuje działanie długotrwałe i jest skuteczny w kontrolowaniu objawów lęku na dłuższy okres czasu.

Interakcje między innymi substancjami

Przed rozpoczęciem terapii należy poinformować lekarza o przyjmowanych lekach i suplementach. Buspiron może wchodzić w interakcje z innymi substancjami, takimi jak inhibitory MAO (monoaminooksydaza), leki przeciwhistaminowe i inne leki wpływające na układ nerwowy. W połączeniu z niektórymi substancjami, buspiron może wywołać niepożądane skutki uboczne lub zmniejszyć skuteczność terapii. Nie należy spożywać alkoholu i soku grejpfrutowego podczas terapii.

Działania niepożądane

Działania niepożądane przy stosowaniu buspironu pojawiają się rzadko i mają niewielkie nasilenie. Wymienić można takie objawy jak bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, problemy trawienne, zmiany nastroju, nerwowość, zaburzenia snu oraz suchość w ustach. Ważne jest, aby poinformować lekarza o każdym nowym lub nasilającym się działaniu niepożądanym.

Mechanizm działania

Buspiron działa poprzez wpływ na receptory serotoninowe i dopaminergiczne w mózgu. Substancja to agonista receptora 5-HT1A, czyli stymuluje działanie receptora serotoninowego. To przyczynia się do zmniejszenia objawów lękowych, przy jednoczesnym unikaniu efektów uzależniających, które mogą występować przy długotrwałym stosowaniu benzodiazepin.

Bezpieczeństwo stosowania

Przed rozpoczęciem terapii buspironem należy poinformować lekarza o przyjmowanych lekach oraz o chorobach i alergiach z uwagi na interakcje i działania niepożądane. Leki z tą substancją dostępne są wyłącznie na receptę.

Podsumowanie

Leki z buspironem są lekami przeciwlękowymi stosowanym w leczeniu różnych zaburzeń lękowych. Jego działanie opiera się na wpływie na receptory serotoninowe i dopaminergiczne w mózgu, co pozwala na kontrolę objawów lęku. Jednak przed zastosowaniem buspironu ważne jest konsultacja z lekarzem oraz świadomość potencjalnych interakcji z innymi substancjami oraz możliwych działań niepożądanych. Lek ten jest dostępny tylko na receptę.

Bibliografia

mp.pl, Buspiron, dostępny w internecie: https://www.mp.pl/pacjent/leki/subst.html?id=144
Charakterystyka Produktu Leczniczego Spamilan; dostępna w internecie: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/1945/characteristic

Leki zawierające: Buspironi hydrochloridum

Inni czytali również

etonogestrelum

Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!