Valsartanum - Zastosowanie, Interakcje, Działania niepożądane, Bezpieczeństwo stosowania

Autor Redakcja Erecept.pl

Walsartan (Valsartanum) jest jednym z kluczowych składników stosowanych w lekach przeciwnadciśnieniowych. Leki zawierające tę substancję są powszechnie przepisywane przez lekarzy w celu kontroli nadciśnienia tętniczego. Ze względu na potencjalne ryzyko i korzyści związane z jej stosowaniem, leki zawierające walsartan dostępne są wyłącznie na receptę.

Zastosowanie

Leki zawierające walsartan należą do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II. Znajduje zastosowanie w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca. Może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami. 

Interakcje między innymi substancjami

Przed rozpoczęciem stosowania leków zawierających walsartan, pacjenci powinni poinformować swojego lekarza o wszystkich innych lekach, suplementach i ziołach, które przyjmują. Istnieją pewne interakcje między walsartanem a innymi substancjami, które mogą wpływać na skuteczność leczenia lub zwiększać ryzyko działań niepożądanych. Niektóre leki, takie jak leki moczopędne, leki przeciwbólowe niesteroidowe (NLPZ) oraz leki zawierające potas, mogą oddziaływać z walsartanem i wymagać dostosowania dawki lub ścisłego monitorowania pacjenta.

Działania niepożądane

Podobnie jak większość leków, również walsartan może wywołać pewne działania niepożądane. Częstość i nasilenie tych działań mogą różnić się u poszczególnych pacjentów. Do możliwych działań niepożądanych leków zawierających walasartan należą między innymi bóle i zawroty głowy, kaszel, zmęczenie, biegunka, nudności, bóle mięśni, hiperkaliemia oraz rzadziej – reakcje alergiczne czy zaburzenia czynności nerek.

Mechanizm działania

Mechanizm działania walsartanu opiera się na blokowaniu receptorów dla angiotensyny II, co skutkuje rozszerzeniem naczyń krwionośnych i obniżeniem oporu naczyniowego. Angiotensyna II jest hormonem, który powoduje skurcz naczyń krwionośnych i zwiększa wydzielanie aldosteronu, co przyczynia się do retencji sodu i wody. Blokowanie tych efektów angiotensyny II pomaga w obniżeniu ciśnienia krwi i zmniejszeniu obciążenia układu sercowo-naczyniowego.

Bezpieczeństwo stosowania

Bezpieczeństwo stosowania leków zawierających walsartan jest istotne, dlatego konieczna jest ścisła kontrola lekarza oraz regularne badania kontrolne. Ważne jest, aby pacjenci byli świadomi potencjalnych działań niepożądanych i natychmiast zgłaszali je swojemu lekarzowi. Preparaty z walsartanem są dostępne jedynie na receptę

Podsumowanie 

Walsartan odgrywa kluczową rolę w lekach stosowanych w chorobach układu sercowo-naczyniowego, pomagając w obniżeniu ciśnienia krwi i kontrolowaniu ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Warto pamiętać, że leki te są dostępne wyłącznie na receptę, a ich stosowanie powinno być ściśle nadzorowane przez lekarza. Pacjenci powinni być świadomi potencjalnych interakcji z innymi substancjami oraz możliwych działań niepożądanych, a także regularnie mierzyć ciśnienie i zgłaszać się na badania kontrolne u lekarza. 

Bibliografia 

mp.pl; INDEKS, Walsartan (valsartan); https://indeks.mp.pl/leki/desc.php?id=818

Charakterystyka Produktu Leczniczego Valsacor; dostępna w internecie; https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/18058/characteristic

Leki zawierające: Valsartanum

Inni czytali również

Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!