Thiamini-hydrochloridum - Zastosowanie, Interakcje, Działania niepożądane, Bezpieczeństwo stosowania

Tiamina - szeroko znana również jako witamina B1, jest dostępna w formie chlorowodorku (łac. Thiamini hydrochloridum) w wielu preparatach leczniczych. Jest stosowana w wielu schorzeniach, cechujących się niedoborem lub ryzykiem niedoboru tej witaminy. Jest dostępna w lekach na receptę, bez recepty, a także jako suplementy diety. 

Zastosowanie

Tiamina odgrywa kluczową rolę w metabolizmie węglowodanów w organizmie. Jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania komórek nerwowych, mięśniowych i sercowych. Leki zawierające tę substancję są stosowane w leczeniu niedoborów witaminy B1neuropatii i wspomagająco w leczeniu alkoholizmu. Tiamina może występować samodzielnie w preparatach lub w skojarzeniu z innymi substancjami czynnymi tworząc preparaty złożone. 

Interakcje z innymi substancjami

Przy stosowaniu leków zawierających tiaminę, istnieje kilka istotnych interakcji z innymi substancjami, które należy wziąć pod uwagę. Szczególnie ważne są interakcje z zobojętniającymi sok żołądkowy, alkoholem i herbatą - te substancje zmniejszają wchłanianie tiaminy. Tiamina wchodzi także w interakcje z 5-fluorouracylem, który ją dezaktywuje oraz z siarczynami,  które mogą powodować jej rozpad. Co istotne, długotrwałe przyjmowanie furosemidu może powodować zwiększone wydalanie tiaminy z moczem i w konsekwencji - jej niedobór.

Warto skonsultować się z lekarzem, aby uniknąć potencjalnych niepożądanych efektów.

Działania niepożądane

Leki zawierające tiaminę zazwyczaj są dobrze tolerowane - nie zgłoszono działań niepożądanych w trakcie przyjmowania tiaminy doustnie. Przyjęcie doustnie zbyt dużej dawki tiaminy nie powoduje wystąpienia groźnych objawów i nie wymaga leczenia. Rzadko dochodziło do reakcji alergicznych po podaniu tiaminy pozajelitowo. 

Mechanizm działania

Tiamina odgrywa kluczową rolę w przemianach energetycznych organizmu. Bierze udział w procesach przekształcania węglowodanów, tłuszczów i białek w energię, która jest niezbędna do utrzymania odpowiedniego funkcjonowania komórek i narządów. Ponadto, witamina B1 jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, mięśni, serca oraz przewodu pokarmowego. 

Bezpieczeństwo stosowania

Leki zawierające tiaminę są zazwyczaj bezpieczne, o ile są stosowane zgodnie z zaleceniami lekarza. Niemniej jednak, zawsze ważne jest poinformowanie lekarza o wszelkich istniejących problemach zdrowotnych oraz przyjmowanych innych lekach. W przypadku kobiet w ciąży i karmiących piersią, także zawsze warto skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem terapii. Nie należy stosować tiaminy w przypadku nadwrażliwości na tę substancję.

Podsumowanie

Tiamina stanowi istotną substancję w terapii wielu schorzeń, cechujących się niedoborem witaminy B1. Jego rola w metabolizmie energetycznym oraz prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego czyni go niezbędnym elementem w utrzymaniu zdrowia. Jednakże, z uwagi na potencjalne interakcje z innymi lekami ważne jest, aby leki zawierające tę substancję były stosowane pod nadzorem lekarza. 

Bibliografia 

Charakterystyka Produktu Leczniczego Vitaminum B1 Polfarmex; dostępna w internecie; https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/7112/characteristic

Leki zawierające: Thiamini hydrochloridum