Tamsulozyna w postaci chlorowodorku (Tamsulosini hydrochloridum) jest lekiem przepisywanym na receptę, stosowanym w leczeniu objawów łagodnego przerostu gruczołu krokowego (BPH). Jest to choroba charakteryzująca się stopniowym powiększaniem gruczołu krokowego u mężczyzn w starszym wieku, prowadzącym do trudności w oddawaniu moczu i innych dolegliwości. W tym artykule przyjrzymy się bliżej zastosowaniu, interakcjom, działaniom niepożądanym, mechanizmowi działania oraz bezpieczeństwu stosowania tamsulozyny.

Zastosowanie

Tamsulozyna jest stosowana głównie w celu złagodzenia objawów związanych z łagodnym przerostem gruczołu krokowego . Objawy te dotyczą dolnych dróg moczowych i  obejmują trudności w rozpoczęciu oddawania moczu, słaby strumień moczu, częstomocz, nocny moczenie oraz uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza. Tamsulozyna jest stosowana w monoterapii jak i w terapii skojarzonej z dutasterydem. 

Mechanizm Działania

Tamsulozyna działa jako antagonista receptorów α1-adrenergicznych. Receptory te występują w mięśniach gładkich gruczołu krokowego, szyjki pęcherza moczowego i cewki moczowej i odpowiadają za skurcz  tych mięśni. Blokowanie tych receptorów powoduje rozkurcz mięśni, co ułatwia przepływ moczu i zmniejsza objawy BPH.

Interakcje z innymi substancjami

Przed rozpoczęciem stosowania leków zawierających tamsulozynę, ważne jest poinformowanie lekarza o wszystkich aktualnie przyjmowanych lekach, suplementach diety i produktach ziołowych. Tamsulozyna może oddziaływać z innymi lekami, zwłaszcza z lekami działającymi hipotensyjnie, co może prowadzić do obniżenia ciśnienia krwi. Ponadto tamsulozyna jest szybciej eliminowana z organizmu jeśli jest stosowana z diklofenakiem i warfaryną

Działania Niepożądane

Podobnie jak każdy lek, tamsulozyna może powodować działania niepożądane. Wśród możliwych skutków ubocznych znajdują się zawroty i bóle głowy, osłabienie, zaburzenia wytrysku oraz rzadziej obrzęki. Istnieje również ryzyko wystąpienia cięższych działań niepożądanych - np. obrzęku naczynioruchowego. Należy poinformować lekarza o każdym nowym, niepokojącym objawie, który pojawił się w trakcie terapii tamsulozyną. 

Bezpieczeństwo Stosowania

Tamsulozyna jest lekiem skutecznym w łagodzeniu objawów łagodnego przerostu gruczołu krokowego, ale jak każdy lek, powinna być stosowana zgodnie z zaleceniami lekarza. Lekarz przepisuje odpowiednią dawkę w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Osoby, które miały wcześniej reakcje alergiczne na tę substancję lub cierpią na ciężką niewydolność wątroby, nie powinny jej stosować.

Podsumowanie

Tamsulozyna jest skutecznym lekiem przepisywanym na receptę w leczeniu objawów łagodnego przerostu gruczołu krokowego. Działa poprzez blokowanie receptorów α1-adrenergicznych, co prowadzi do rozkurczu mięśni w obrębie gruczołu krokowego i pęcherza moczowego. Należy pamiętać, że leki z tą substancją są dostępne tylko na receptę i powinny być stosowane pod nadzorem lekarza, ze względu na możliwe interakcje oraz działania niepożądane. Ważne jest przestrzeganie zaleceń medycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności terapii.

Bibliografia 

Charakterystyka Produktu Leczniczego Adatam; dostępna w internecie; https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/42752/characteristic