Quetiapini-fumaras - Zastosowanie, Interakcje, Działania niepożądane, Bezpieczeństwo stosowania

Kwetiapina w postaci fumaranu (Quetiapini fumaras) to lek stosowany w terapii zaburzeń psychicznych. Ta substancja to lek przeciwpsychotyczny dostępny wyłącznie na receptę. Ten artykuł przybliży czytelnikom istotne informacje dotyczące zastosowania, interakcji, działań niepożądanych, mechanizmu działania oraz bezpieczeństwa stosowania leków zawierających tę substancję. 

Zastosowanie

Kwetiapina jest często przepisywana w leczeniu schizofrenii oraz zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Lek pomaga pacjentom w napadach maniakalnych, a także w ciężkich epizodach depresji w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Lek może pomóc w redukcji objawów takich jak omamy, urojenia, zmiany nastroju oraz stany manii.

Interakcje miedzy innymi substancjami

Przed rozpoczęciem terapii lekami zawierającymi kwetiapinę, istotne jest poinformowanie lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach i suplementach. Substancja ta może oddziaływać z innymi lekami, takimi jak inhibitory CYP3A4 (np. klarytromycyna, ketokonazol), leki nasenne, alkohol oraz inne substancje działające depresyjnie na układ nerwowy. Mogą wystąpić nieprzewidziane skutki uboczne lub zmiana skuteczności leczenia.

Działania niepożądane

Leki zawierające kwetiapinę mogą powodować różnorodne działania niepożądane. Najczęstsze z nich to między innymi senność, zawroty i bóle głowy, zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów. Rzadziej mogą wystąpić drżenia mięśni, zaburzenia rytmu serca oraz reakcje anafilaktyczne. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem.

Mechanizm działania

Kwetiapina jest lekiem przeciwpsychotycznym należącym do grupy atypowych leków przeciwpsychotycznych. Wykazuje powinowactwo do wielu rodzajów receptorów. Największe powinowactwo wykazuje do receptorów histaminowych H1, receptorów δ oraz α1-adrenergicznych, umiarkowane zaś – do receptorów serotoninowych 5-HT2, α2-adrenergicznych, dopaminergicznych D2 oraz – w mniejszym stopniu – D1 i 5-HT1A.

Bezpieczeństwo stosowania

Leki zawierające kwetiapinę są stosunkowo bezpieczne, jeśli są przepisywane i przyjmowane zgodnie z zaleceniami lekarza. Istnieje jednak ryzyko działań niepożądanych, dlatego ważne jest regularne monitorowanie pacjenta i dostosowywanie dawki w zależności od reakcji organizmu. Osoby stosujące te leki powinny unikać alkoholu i innych uspokajających i nasennych substancji oraz skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem nowego leczenia lub zmianą dawki.

Podsumowanie

Kwetiapina to skuteczny lek stosowany w terapii schizofrenii i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Leki z tą substancją są dostępne wyłącznie na receptę i powinny być stosowane pod ścisłą kontrolą lekarza. Warto zachować ostrożność w przypadku interakcji z innymi substancjami oraz monitorować ewentualne działania niepożądane. Dla bezpieczeństwa i skuteczności leczenia zawsze należy przestrzegać zaleceń medycznych.

Bibliografia 

mp.pl; INDEKS; Kwetiapina (quetiapine); https://indeks.mp.pl/leki/desc.php?id=1017

Charakterystyka Produktu Leczniczego Kefrenex; dostępna w internecie; http://chpl.com.pl/data_files/2011-05-16_kefrenex_pak._start._v002_final_25032011.doc

Leki zawierające: Quetiapini fumaras

Inni czytali również

Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!