Piracetam (Piracetamum) to popularny lek stosowany w medycynie, głównie w przypadku zaburzeń funkcji poznawczych. Lek ten charakteryzuje się zdolnością poprawy procesów myślowych i pamięciowych, jednak jego stosowanie wymaga nadzoru lekarskiego i jego kupienie jest możliwe tylko na receptę. W tym artykule przyjrzymy się bliżej zastosowaniom, interakcjom, działaniom niepożądanym, mechanizmowi działania oraz aspektom bezpieczeństwa stosowania piracetamu.

Zastosowanie

Piracetam jest często przepisywany w przypadku osób cierpiących na zaburzenia poznawcze, takie jak otępienie czy zaburzenia pamięci. Lek ten jest stosowany w terapii pomocniczej w różnych zespołach otępiennych, z wyjątkiem choroby Alzheimera. Ponadto, piracetam może być stosowany w przypadku mioklonii pochodzenia korowego, zawrotów głowy , a także jako uzupełniająca terapia w leczeniu zaburzeń dyslektycznych u dzieci.

Interakcje z Innymi Substancjami

Przed rozpoczęciem terapii piracetamem ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem w celu uniknięcia potencjalnych interakcji z innymi lekami oraz substancjami. Istnieje ryzyko, że piracetam może wpływać na metabolizm i działanie innych leków, dlatego konieczne jest skonsultowanie się z profesjonalistą medycznym w celu zapewnienia bezpiecznego stosowania. Przykładami połączeń leków, przy których należy zachować szczególną ostrożność jest jednoczesne stosowanie piracetamu i hormonów tarczycy lub lekami pobudzającymi OUN.

Działania Niepożądane

Podobnie jak wiele innych leków, piracetam może wywoływać pewne działania niepożądane. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi są między innymi hiperkinezja, zwiększenie masy ciała oraz nadmierna pobudliwość nerwowa. Rzadziej może wystąpić senność, depresja i astenia. Warto zauważyć, że działania niepożądane są zazwyczaj łagodne i przemijające, jednak w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Mechanizm Działania

Dokładny mechanizm działania piracetamu jest bardzo złożony i nie jest jeszcze w pełni zrozumiany, ale istnieją pewne teorie na ten temat. Lek ten jest uważany za substancję nootropową, czyli związek poprawiający funkcje poznawcze. Piracetamum wpływa na przekaźnictwo nerwowe między innymi poprzez zwiększenie przepływu krwi w mózgu, zwiększając w ten sposób dostępność tlenu i składników odżywczych dla komórek nerwowych. Ponadto, lek ten wpływa na neuroprzekaźnictwo, co może wpływać na procesy pamięciowe i uczenia się.

Bezpieczeństwo Stosowania

Terapia piracetamem wymaga ścisłego nadzoru lekarskiego, a sam lek dostępny jest wyłącznie na receptę. Choć lek ten jest ogólnie uważany za stosunkowo bezpieczny, to jednak każdy pacjent może mieć indywidualną reakcję na jego przyjęcie. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem terapii przeprowadzić dokładną konsultację z lekarzem, który oceni ewentualne korzyści i ryzyko stosowania w konkretnym przypadku.

Podsumowanie

Piracetam jest lekiem o potencjale poprawy funkcji poznawczych, stosowanym przede wszystkim w przypadku zaburzeń otępiennych. Stosowanie piracetamu wymaga konsultacji z lekarzem, ze względu na możliwe interakcje z innymi substancjami oraz potencjalne działania niepożądane. W celu osiągnięcia optymalnych rezultatów terapeutycznych i minimalizacji ryzyka, zawsze należy przestrzegać zaleceń medycznych.

Bibliografia 

Charakterystyka Produktu Leczniczego Biotropil; dostępna w internecie; http://chpl.com.pl/data_files/2013-05-16_biotropil_-_chpl_-_czysta.pdf