Acidum-clavulanicum - Substancja czynna - Zastosowanie, Interakcje, Działania niepożądane, Bezpieczeństwo stosowania

Autor Redakcja Erecept.pl

Kwas klawulanowy (łac. Acidum clavulanicum) jest inhibitorem beta-laktamaz, często stosowany w celu wzmocnienia działania antybiotyków beta–laktamowych, do których zaliczane są penicyliny, cefalosporyny, karbapenemy oraz monobaktamy.

Zastosowanie

Kwas klawulanowy w połączeniu z antybiotykami beta-laktamowymi jest wykorzystywany  w leczeniu chorób wywołanych przez bakterie, które mają zdolność do wytwarzania beta-laktamazy. Najczęściej to połączenie stosuje się w przypadku ostrego zapalenia ucha środkowego, zapalenia zatok, zakażenia dolnych dróg oddechowych, zakazeń skórych, zakażeń ginekologicznych, posocznicy, infekcji kości i stawów.

Interakcje z innymi substancjami

Kwas klawulanowy może wchodzić w interakcje z innymi antybiotykami, co może wpływać na ich efektywność.

Działania niepożądane

Kwas klawulanowy stosowany jest zawsze w skojarzeniu z antybiotykiem. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę działania niepożądane wynikające z połączenia tych dwóch substancji. Najczęstsze działania niepożądane to: biegunka, nudności, wysypka skórna..

Mechanizm działania

Kwas klawulanowy łączy się z miejscem aktywnym β-laktamaz, uniemożliwiając  im wejście w interakcję z cząsteczką antybiotyku. Wiązanie kwasu klawulanowego z β-laktamazą jest bardzo wolno hydrolizowane dzięki czemu  kwas klawulanowy jest uważany za nieodwracalny inibitor β-laktamaz

Bezpieczeństwo stosowania

Stosowanie w połączeniu z penicylinami zwykle jest bezpieczne, jednak należy uważać na możliwe reakcje alergiczne i działania niepożądane.

Bibliografia

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5280980

Portal Rejestry Medyczne, Charakterystyka Produktu Leczniczego - Augmentin, [online], [kwiecień 2024], dostępny w Internecie:

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/25472/characteristic

Leki zawierające: Acidum clavulanicum

Inni czytali również

dienogestum

clemastini-fumaras

captoprilum

Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!