Augmentin- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena,dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 22.08.2023

Augmentin E recepta  recepta online z konsultacją | cena dawkowanie przeciwwskazania

Augmentin

to antybiotyk szerokospektralny, który jest dostępny wyłącznie na receptę. Działa zarówno na bakterie Gramm-dodatnie, jak i na Gramm-ujemne. Wykorzystywany jest w leczeniu dorosłych jak i dzieci. Dostępny jest w różnych dawkach oraz postaciach. Stosowany jest w różnego rodzaju zakażeniach. Połączenie amoksycyliny z kwasem klawulanowym w jednym preparacie pozwoliło na rozszerzenie zakresu działania amoksycyliny na wiele bakterii wytwarzających β-laktamazy. Antybiotyk ten wchodzi również w skład niektórych wielolekowych schematów eradykacji bakterii H. pylori w chorobie wrzodowej żołądka.

Spis treści

Czym jest lek Augmentin?

Augmentin jest preparatem składającym się z amoksycyliny, która należy do grupy penicylin i jest antybiotykiem beta-laktamowym oraz kwasu klawulanowego. Jest to lek, który działa bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia, zarówno na bakterie Gramm- dodatnie, jak i Gram- ujemne. Jest on dostępny wyłącznie na receptę . Preparat występuje w kilku różnych postaciach i dawkach:

 • tabletki powlekane 875 mg+125 mg,

 • tabletki powlekane 500 mg+125 mg,

 • tabletki powlekane 250 mg+125 mg,

 • proszek do sporządzania zawiesiny doustnej (400 mg+57 mg)/5 ml

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jaki jest mechanizm działania leku Augmentin?

Amoksycylina jest penicyliną, której działanie polega na hamowaniu jednego lub więcej enzymów (często zwanych białkami wiążącymi penicylinę- PBP) w szlaku biosyntezy bakteryjnego peptydoglikanu, będącego integralnym strukturalnym składnikiem ściany komórki bakteryjnej. Zahamowanie syntezy peptydoglikanu prowadzi do osłabienia ściany komórki, po czym następuje zazwyczaj liza komórki i śmierć bakterii.

Amoksycylina jest rozkładana przez beta-laktamazy wytwarzane przez oporne bakterie, co powoduje, iż zakres działania samej amoksycyliny nie obejmuje organizmów, które wytwarzają te enzymy.

Kwas klawulanowy jest beta-laktamem o budowie podobnej do penicylin. Unieczynnia niektóre betalaktamazy, co zapobiega przed unieczynnieniem amoksycyliny. Sam kwas klawulanowy nie wywiera klinicznie użytecznego działania przeciwbakteryjnego.

Jaki jest skład leku Augmentin?

Preparat Augmentin występuje w formie tabletek powlekanych przeznaczonych do przyjmowania doustnego oraz proszku do sporządzania zawiesiny doustnej.

Augmentin- w tabletkach doustnych:

W każdej tabletce preparatu Augmentin znajduję się 250 mg, 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu.

Do substancji dodatkowych zawartych w rdzeniu należą:

 • magnezu stearynian

 • karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A)

 • krzemionka koloidalna bezwodna

 • celuloza mikrokrystaliczna

Natomiast do substancji pomocniczych znajdujących się w otoczce należą:

 • tytanu dwutlenek (E171)

 • hypromeloza 13

 • makrogol 4000

 • makrogol 6000

 • dimetykon

Augmentin w proszku:

Każdy mililitr sporządzonej zawiesiny doustnej zawiera 80 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej oraz 11,4 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu.

Natomiast do substancji pomocniczych znajdujących się w każdym mililitrze sporządzonej zawiesiny należą 3,33 mg aspartamu (E951) oraz 1,77 mg benzoesanu sodu (E211). A także krospowidon, krzemu dwutlenek, karmeloza sodowa, guma ksantan, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, aromat truskawkowy.

Jak stosować lek Augmentin?

Stosowanie leku Augmentin zalecane jest w trakcie zakażeń bakteryjnych u dzieci i dorosłych. Do takich zakażeń należą:

 • ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane);

 • ostre zapalenie ucha środkowego;

 • zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane);

 • pozaszpitalne zapalenie płuc;

 • zapalenie pęcherza moczowego;

 • odmiedniczkowe zapalenie nerek;

 • zakażenia skóry i tkanek miękkich szczególnie zapalenie tkanki łącznej, ukąszenia przez zwierzęta, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej;

 • zakażenia kości i stawów, w szczególności zapalenie kości i szpiku

Tabletki powlekane leku Augmentin należy przyjmować dwa razy na dobę z posiłkiem zgodnie z zaleceniami lekarza.

Natomiast Augmentin w postacie proszku należy wstrząsnąć butelką z lekiem w celu rozluźnienia proszku, dodać zaleconą ilość wody, odwrócić do góry dnem i wstrząsnąć. Należy wstrząsnąć butelką przed podaniem każdej dawki.

Jak dawkować lek Augmentin u dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 40 kg?

 • zalecana dawka Augmentin to 1 tabletka (500 mg + 125 mg) 3 razy dziennie lub 1 tabletka (875 mg + 125 mg) 2 razy dziennie;

 • w przypadku ciężkich zakażeń, np. obejmujących drogi moczowe, dolne drogi oddechowe, zapalenie zatok lub zapalenie ucha środkowego dawkowanie wynosi 1 tabletkę (875 mg + 125 mg) 3 razy na dobę;

Dawkowanie leku Augmentin jest zależne od ciężkości zakażenia oraz od patogenu. Czasami lekarz prowadzący może zadecydować o modyfikacji dawki leku Augmentin, jeżeli stan pacjenta nie poprawia się.

Czas prowadzonego leczenia powinien być określany na podstawie odpowiedzi pacjenta na leczenie. Niektóre zakażenia (np. zapalenie szpiku kostnego) wymaga dłuższego okresu leczenia. Nie należy przedłużać leczenia ponad 14 dni bez powtórnej kontroli stanu zdrowia pacjenta.

U pacjentów w podeszłym wieku nie wymagana jest modyfikacja dawki leku.

U pacjentów z chorobami nerek nie ma konieczności zmiany dawkowania, jeżeli ich klirens kreatyniny (CrCl) jest większym niż 30 ml/min. Natomiast u pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym niż 30 ml/min, nie jest zalecane stosowanie postaci farmaceutycznych produktu Augmentin zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1, ze względu na brak zaleceń dotyczących możliwości dostosowania dawki.

Jeżeli u pacjenta występują choroby wątroby, należy zachować ostrożność podczas dawkowania, kontrolując regularnie jej czynność.

Jak dawkować lek Augmentin u dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg ?

Leczenie dzieci może być prowadzone z zastosowaniem produktu Augmentin w postaci zawiesiny doustnej tabletek lub w saszetkach dla dzieci. U dzieci poniżej 6 roku życia lub o masie ciała nie przekraczającej 25 kg należy stosować wyłącznie zawiesinę doustną.

Zalecane dawki:

 • (25 mg + 3,6 mg)/kg mc./dobę do (45 mg + 6,4 mg)/kg mc./dobę podawane w 2. dawkach podzielonych;

 • od (20 mg + 5 mg)/kg mc. do (60 mg + 15 mg)/kg mc. na dobę w 3. dawkach podzielonych

 • dawki do (70 mg + 10 mg)/kg mc./dobę podawane w 2. dawkach podzielonych można rozważać w zakażeniach takich, jak zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok i zakażenia dolnych dróg oddechowych.

Nie są dostępne dane kliniczne dotyczące stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat dawek większych niż (45 mg + 6,4 mg)/kg mc. na dobę produktów Augmentin zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1.

Ze względu na brak dostępnych danych klinicznych dotyczących stosowania dawek produktów Augmentin zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1 u dzieci poniżej 2 miesięcy, nie jest możliwe przedstawienie zaleceń w tej populacji.

Jaka jest maksymalna dobowa dawka produktu Augmentin?

Jeżeli preparat Augmentin stosowany jest u dorosłych i dzieci ≥40 kg, według poniższych zaleceń zapewnia całkowitą dawkę dobową 1750 mg amoksycyliny i 250 mg kwasu klawulanowego, podając lek dwa razy na dobę oraz 2625 mg amoksycyliny i 375 mg kwasu klawulanowego, podając lek trzy razy na dobę.

U dzieci <40 kg ta postać produktu Augmentin stosowana według poniższych zaleceń zapewnia maksymalną dawkę dobową 1000 do 2800 mg amoksycyliny i 143 do 400 mg kwasu klawulanowego. Jeśli stwierdzi się, że jest konieczne zastosowanie większej dobowej dawki amoksycyliny, zaleca się zastosowanie innej postaci produktu Augmentin, aby uniknąć niepotrzebnego podawania dużych dawek dobowych kwasu klawulanowego.

Jakie najczęstsze działania niepożądane leku Augmentin?

Do najczęstszych działań niepożądanych, które mogą pojawić się w trakcie stosowania leku Augmentin, należą:

 • kandydoza skóry i błon śluzowych

 • biegunka, nudności, wymioty

Jakie są rzadziej występujące działania niepożądane leku Augmentin?

Działania niepożądane mogące pojawić się rzadziej to:

 • zawroty i ból głowy

 • rumień wielopostaciowy

 • pokrzywka, świąd, wysypka skórna

 • zwiększenie aktywność enzymów wątrobowych

 • trombocytopenia

 • przemijająca leukopenia

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Augmentin może także powodować działania niepożądane, których częstość występowania nie jest znana. Do tej grupy należą:

 • niedokrwistość hemolityczna

 • przedłużenie czasu krzepnięcia krwi

 • obrzęk naczynioruchowy

 • reakcje alergiczne ( w tym anafilaksja)

 • zapalenie jelita grubego związane z antybiotykoterapią

 • zapalenie wątroby

 • pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry

 • zapalenie kanalików nerkowych

 • zwiększenie stężenia bilirubiny

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jakie są objawy przedawkowania leku Augmentin?

W przypadku przyjmowania większych dawek leku Augmentin niż zalecane, może dojść do pojawienia się objawów przedawkowania, do których należą: objawy ze strony przewodu pokarmowego i zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej. Obserwowano także pojawienie się kryształków amoksycyliny w moczu, w niektórych przypadkach prowadzące do niewydolności nerek. Drgawki mogą wystąpić u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub otrzymujących duże dawki.

Objawy zatrucia manifestujące się objawami z przewodu pokarmowego można leczyć objawowo, ze zwróceniem szczególnej uwagi na równowagę wodno-elektrolitową. Amoksycylinę z kwasem klawulanowym można także usunąć z krążenia za pomocą hemodializy.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Augmentin?

Przeciwwskazaniem do zastosowania leku Augmentin jest nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Wystąpienie w przeszłości ciężkiej natychmiastowej reakcji nadwrażliwości (tj. anafilaksji) na inny lek beta-laktamowy (np. cefalosporynę, karbapenem, monobaktam) oraz wystąpienie w przeszłości żółtaczki lub zaburzeń czynności wątroby spowodowanych przez amoksycylinę lub kwas klawulanowy również są przeciwwskazaniami do zastosowania leku.

Jakie są interakcje leku Augmetin z innymi lekami?

Lek Augmentin może wchodzić w interakcje z innymi lekami, dlatego należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych preparatach.

W szczególności należy zachować ostrożność w trakcie stosowania go z :

 • doustne leki przeciwzakrzepowe - opisano przypadki zwiększenia się INR (międzynarodowego współczynnika znormalizowanego) u pacjentów leczonych acenokumarolem lub warfaryną, u których zastosowano leczenie amoksycyliną, dlatego w trakcie jego stosowania trzeba kontrolować ten parametr

 • metotreksatem - penicyliny mogą zmniejszać wydalanie metotreksatu powodując potencjalne zwiększenie toksyczności

 • probenecydem - zmniejsza on nerkowe wydzielanie kanalikowe amoksycyliny; jednoczesne stosowanie probenecydu z preparatem Augmentin może powodować zwiększone i długo utrzymujące się stężenie we krwi amoksycyliny, ale nie kwasu klawulanowego

 • allopurynolem - podczas terapii skojarzonej bardziej prawdopodobne może być wystąpienie u pacjenta skórnych reakcji alergicznych

Czy lek Augmentin można stosować w ciąży?

Według badań przeprowadzonych na zwierzętach, nie ma bezpośrednich dowodów, iż zażywanie leku Augmentin wpływa na rozwój embrionalny lub płodowy. Dane o stosowaniu go u kobietach w ciąży są ograniczone, jednakże nie wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia wrodzonych wad rozwojowych.

W pojedynczym badaniu, które przeprowadzono u kobiet z przedterminowym, przedwczesnym pęknięciem pęcherza płodowego, donoszono, iż zapobiegawcze leczenie amoksycyliną z kwasem klawulanowym może zwiększać ryzyko martwiczego zapalenia jelit u noworodków. Należy unikać jego stosowania w ciąży, z wyjątkiem, jeżeli lekarz uzna zastosowanie za istotne.

Czy lek Augmentin można stosować w trakcie karmienia piersią?

Amoksycylina oraz kwas klawulanowy wydzielane są do mleka kobiecego (wypływ kwasu klawulanowego na niemowlę nie jest znany), w związku z czym może pojawić się biegunka oraz zakażenie grzybicze błon śluzowych dziecka. Dlatego może być konieczne zaprzestanie karmienia piersią.

Preparat Augmentin może być stosowany w trakcie karmienia piersią jedynie po przeprowadzeniu przez lekarza prowadzącego oceny stosunku korzyści do ryzyka.

Czy lek Augmentin wpływa na prowadzenie pojazdów mechanicznych?

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Augmentin:

Substancja czynna: amoksycylina i kwas klawulanowy

Wskazania: zakażenia bakteryjne (ostre bakteryjne zapalenie zatok, ostre zapalenie ucha środkowego, pozaszpitalne zapalenie płuc, zapalenie pęcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zakażenia skóry i tkanek miękkich, zakażenia kości i stawów)

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: zalecane dawki u dorosłych 1 tabletka (500 mg + 125 mg) 3 razy dziennie lub 1 tabletka (875 mg + 125 mg) 2 razy dziennie, natomiast u dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg (25 mg + 3,6 mg)/kg mc./dobę do (45 mg + 6,4 mg)/kg mc./dobę podawane w 2. dawkach podzielonych

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych,

Główne działania niepożądane: biegunka, nudności, wymioty, kandydoza skóry i błon śluzowych

Bibliografia :

Charakterystyka Produktu Leczniczego Augumentin [online], [dostęp 16.08.23r.], dostępny pod adresem: http://chpl.com.pl/data_files/2013-09-17_augmentin_tab_pow_875mg+125mg_chpl_21122012.pdf

Inni czytali również

Nebbud - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Nebbud - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Nebbud to lek sterydowy w postaci zawiesiny do nebulizacji, stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej, zaostrzeniu POChP oraz ciężkim zapaleniu krtani. Substancją czynną jest tu budezonid.

Charakterystyka produktów leczniczych
26.01.2022
Broncho-Vaxom - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Broncho-Vaxom - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Broncho-Vaxom to preparat zawierający lizaty bakterii, polecany jako profilaktyka zakażeń obejmujących górne drogi oddechowe. Na czym polega jego działanie? Jakie są przeciwwskazania do jego stosowania?

Charakterystyka produktów leczniczych
22.12.2022
Levopront - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Levopront - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Levopront to lek stosowany w objawowym leczeniu nieproduktywnego kaszlu. Co jest substancją czynną leku Levopront? Kiedy nie należy stosować leku Levopront?

Charakterystyka produktów leczniczych
15.05.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!