Prestarium 5 mg jest lekiem zawierającym perindopril - to lek obniżający ciśnienie z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, tzw. ACEI. Perindopril stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego, w chorobie wieńcowej oraz niewydolności serca. Początkowa dawka wynosi 2.5 lub 5 mg dziennie (w zależności od wskazań), możliwa jest późniejsza modyfikacja w zależności od potrzeb.

Jak się czujesz w trakcie terapii lekiem Prestarium 5 mg? Czy występują skutki uboczne? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Prestarium 5 mg może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!