Metformax SR 500 jest lekiem w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu, który zawiera 500 mg metforminy. Metformina stanowi lek pierwszego rzutu w leczeniu cukrzycy typu 2. Początkowe dawkowanie tej postaci leku wymaga podawania 500 mg metforminy raz dziennie, z wieczornym posiłkiem. Możliwe jest zwiększanie dawki do maksimum 2 gramów metforminy.

Jak się czujesz w trakcie terapii lekiem Metformax SR 500? Czy występują skutki uboczne? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Metformax SR 500 może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!