Substancją czynną leku Karbis jest kandesartan (antagonista receptora angiotensynowego). Karbis jest wskazany u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością serca z zaburzoną czynnością lewej komory. Dawka początkowa wynosi 4-8 mg raz dziennie. Lek przyjmuje się niezależnie od posiłku. Możliwe jest zwiększenie dawki lub leczenie skojarzone z innymi lekami.

Jak oceniasz skutki stosowania leku Karbis? Czy wystąpiły działania niepożądane? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Karbis może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!