Clindamycin-MIP 300 to lek którego substancją czynną jest klindamycyna antybiotyk należący do linkozamidów. W zależności od utrzymywanego stężenia i podatności drobnoustrojów, ma działanie bakteriostatyczne, jak i bakteriobójcze, preparat jest stosowany przede wszystkim w zakażeniach bakteryjnych takich jak m.in. zakażenia dolnych dróg oddechowych, zakażenia ucha, zakażenia skóry i tkanek miękkich.


Czy Clindamycin-MIP 300 okazał się skuteczny przy Twoich objawach? Czy wystąpiły skutki uboczne? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Clindamycin-MIP 300 może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!