Natrii-hydrogenocarbonas - Zastosowanie, Interakcje, Działania niepożądane, Bezpieczeństwo stosowania

Autor Redakcja Erecept.pl

Wodorowęglan sodu ​​(Natrii hydrogenocarbonas) to związek chemiczny stosowany w medycynie ze względu na swoje właściwości buforujące i alkalizujące. Leki zawierające tę substancję są dostępne na receptę, jak i bez niej.

Zastosowanie

Wodorowęglan sodu znalazł zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny. Jest często wykorzystywany w leczeniu zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej organizmu. Może być stosowany w terapii osób cierpiących na kwasicę metaboliczną, stanach spowodowanych niewłaściwym metabolizmem kwasów w organizmie. Dodatkowo, jest stosowany w leczeniu zgagi i niestrawności, gdzie działa jako zasadowy bufor, neutralizując nadmiar kwasu w żołądku. Jest również zawarty w lekach mających na celu zapobieganie ciężkiemu odwodnieniu np. podczas zatrucia pokarmowego. Są również dostępne preparaty z wodorowęglanem sodu przeznaczone do przemywania błoń śluzowych skóry ze stanem zapalnym.

Interakcje z innymi substancjami

Leki zawierające wodorowęglan sodu mogą oddziaływać z innymi substancjami, co może wpływać na ich skuteczność lub bezpieczeństwo. Przykładowo, przez swój wpływ na pH treści pokarmowej może wpływać na wchłanianie innych doustnie przyjmowanych leków. Należy unikać jednoczesnego stosowania leków zawierających wodorowęglan sodu z innymi lekami bez konsultacji lekarza.

Działania niepożądane

Mimo swojego zastosowania, wodorowęglan sodu może wywołać pewne działania niepożądane. Do częstych skutków ubocznych należą między innymi nudności, wymioty, osłabienie bóle brzucha oraz bóle głowy. W przypadku wystąpienia tych objawów, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Mechanizm działania

Wodorowęglan sodu działa jako zasadowy bufor, który pomaga w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej organizmu. Kiedy jest ona przesunięta na stronę kwasicy, wodorowęglan sodu działa jako substancja neutralizująca, przyczyniając się do podtrzymywania właściwego pH krwi i płynów ustrojowych.

Bezpieczeństwo stosowania

Leki zawierające wodorowęglan sodu są ogólnie uważane za bezpieczne, o ile stosowane zgodnie z zaleceniami lekarza. Niemniej jednak, ważne jest, aby przed rozpoczęciem terapii poinformować lekarza o istniejących schorzeniach, alergiach oraz innych przyjmowanych lekach, aby uniknąć potencjalnych interakcji. Wodorowęglan w postaci do podawania dożylnego może być stosowany jedynie w lecznictwie zamkniętym.

Podsumowanie

Wodorowęglan sodu jest ważnym składnikiem leków stosowanych w leczeniu zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej organizmu oraz do łagodzenia objawów zgagi i do płukania i przemywania błon śluzowych i skóry ze stanem zapalnym. Ze względu na potencjalne interakcje z innymi substancjami oraz możliwe działania niepożądane, stosowanie wodorowęglanu sodu powinno odbywać się pod kontrolą lekarza.

Bibliografia

Charakterystyka Produktu Leczniczego Sodu Wodorowęglan Hasco; dostępna w internecie; https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/14326/characteristic

Charakterystyka Produktu Leczniczego Natrium Bicarbonicum Polpharma; dostępna w internecie; http://chpl.com.pl/data_files/2012-05-22_SmPC_Natrium_bicarbonicum_2012_01P.pdf

Leki zawierające: Natrii hydrogenocarbonas

Inni czytali również

Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!