Poltram Combo Forte – paracetamol i tramadol w jednej tabletce

Opublikowano 09.03.2022

Poltram Combo Forte – paracetamol i tramadol w jednej tabletce

Preparat Poltram Combo Forte jest doustnym lekiem przeciwbólowym. Substancje czynne preparatu tramadol (1 tabletka zawiera 75 mg) oraz paracetamol (650 mg w każdej tabletce).

Dwie substancje działające przeciwbólowo - informacje ogólne

Preparat Poltram Combo Forte jest stosowany do objawowego leczenia bólu o ciężkości od średniej do dużej u pacjentów, u których leczenie połączeniem paracetamolu i tramadolu jest wskazane.

Lek zawiera dwa składniki aktywne – tramadol, który jest lekiem działającym ośrodkowo przeciwbólowo poprzez wpływ na receptory opiodowe μ, δ i κ. Dodatkowo hamuje wychwyt noradrenaliny w neuronach oraz zwiększa uwalnianie serotoniny. Tramadol ma również działanie przeciwkaszlowe. Drugą substancją aktywną jest paracetamol, którego dokładny mechanizm działania pozostaje nieznany.

Preparat Poltram Combo Forte występuje w postaci tabletek powlekanych, możliwych do podzielenia na dwie części.

U dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia zaleca się rozpoczęcie terapii od jednej tabletki dziennie. Maksymalna ilość preparatu Poltram Combo Forte to 4 tabletki na dobę, przyjmowane nie częściej niż raz na 6 godzin. Należy dążyć do stosowania najniższej możliwej dawki skutecznie działającej przeciwbólowo. Zaleca się najkrótsze możliwe leczenie preparatem Poltram Combo Forte. 

Możliwe działania niepożądane preparatu Poltram Combo Forte (paracetamol + tramadol)

Do częstych działań niepożądanych zgłaszanych podczas leczenia preparatem Poltram Combo Forte należą: nudności, senność, zawroty głowy, zmienność nastroju, lęki, nerwowość, problemy ze snem, bóle głowy, drżenia, wymioty, zaparcia, uczucie suchości w jamie ustnej, luźne stolce, bóle lub wzdęcia brzucha, wzrost potliwości i uczucie swędzenia.

Rzadziej pojawić się mogą: hipoglikemia, depresja, omamy, koszmary, amnezja, uzależnienie od leku, parestezje, skurcze mięśni, ataksja, drgawki, zaburzenia mowy, omdlenia, nieostre widzenie, zwężenie lub rozszerzenie źrenic, szumy uszne, kołotania serca, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, wzrost ciśnienia, uczucie gorąca, duszność, dysfagia, czarne stolce, wysypka, pokrzywka, albuminuria, zatrzymanie moczu, dreszcze, bóle w klatce piersiowej lub wzrost stężenia aminotransferaz. 

Przeciwwskazania oraz środki ostrożności do stosowania podwójnego leku w jednej tabletce

Nie należy stosować preparatu Poltram Combo Forte u dzieci poniżej 12. roku życia, ze względu na brak badań potwierdzających jego działanie i bezpieczeństwo.

U pacjentów ciężką niewydolnością nerek (GFR < 10), nie należy stosować leku Poltram Combo Forte. W przypadku umiarkowanej niewydolności nerek (10 < GFR < 30) należy wydłużyć czas pomiędzy kolejnymi dawkami do 12 godzin.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub pomocnicze leku.

Nie należy stosować leku w przypadku ostrego zatrucia alkoholem, lekami nasennymi, innymi lekami przeciwbólowymi, opioidami lub lekami przeciwpsychotycznymi; w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby, niewydolności oddechowej i niekontrolowanej padaczki.

Nie należy stosować Poltramu Combo Forte u osób, które stosują lub w ciągu ostatnich 14 dni stosowały inhibitory monoaminooksygenazy (MAO). Nie należy łączyć preparatu z alkoholem, karbamazepiną oraz opioidami takimi jak nalbufina, buprenorfina czy pentazocyna.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Poltram Combo Forte u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek lub wątroby (lub przyjmujących inne leki wpływające na czynność wątroby); u pacjentów z niedoborami dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, niedokrwistością hemolityczną, po urazach głowy, z drgawkami w wywiadzie, w stanie wstrząsu, z zaburzeniami ze strony dróg żółciowych lub podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym jak również u chorych odwodnionych lub niedożywionych.

Ponieważ paracetamol może podnieść ryzyko pojawienia się kwasicy metabolicznej, należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z sepsą.

Ze względu na potencjał uzależniający leku należy starannie kontrolować faktyczną potrzebę zażywania leków przeciwbólowych. Podczas stosowania tramadolu może dojść do rozwinięcia tolerancji na lek. Po zakończeniu terapii preparatem mogą wystąpić objawy odstawienne, dlatego kończąc leczenie dawkę leku należy stopniowo redukować.

Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczasowego leczenia Poltramem Combo Forte oraz selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, lekami przeciwpsychotycznymi, burproprionem i mirtazapiną. Inne leki, które należy stosować ostrożnie podczas leczenia preparatem Poltram Combo Forte to pochodne opioidowe, benzodiazepiny, barbiturany, leki nasenne, przeciwlękowe, uspokajające, przeciwpsychotyczne, pochodne kumaryny, ketokonazol, erytromycyna.

Ze względu na zawarty w składzie tramadol preparat Poltram Combo Forte nie powinien być stosowany przez kobiety ciężarne lub karmiące piersią.  

Inni czytali również