Poltram Combo Forte - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 09.03.2022

Poltram Combo Forte   Recepta online   e Recepta z konsultacją | cena  dawkowanie  przeciwwskazania

Poltram Combo Forte

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Poltram Combo Forte jest doustnym, dwuskładnikowym lekiem przeciwbólowym o zwiększonej dawce. Substancjami czynnymi zawartymi w preparacie jest tramadol oraz paracetamol.

Spis treści

Dwie substancje działające przeciwbólowo - informacje ogólne

Czym jest Poltram Combo Forte?

Poltram Combo Forte to doustny lek przeciwbólowy o działaniu ośrodkowym, który zawiera dwa składniki czynne - tramadol i paracetamol w większej niż standardowo dawce. Produkt stosowany jest do objawowego leczenia bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu u pacjentów, u których dolegliwości wymagają zastosowania takiego połączenia lekowego.

Podczas stosowania leku Poltram Combo Forte może rozwinąć się tolerancja, uzależnienie fizyczne i psychiczne, szczególnie jeśli terapia trwa zbyt długo lub stosuje się dawki wyższe od zalecanych.

Postać i skład leku

Poltram Combo Forte występuje w postaci tabletek powlekanych. Pastylki są białe, podłużne, przystosowane do podzielenia na dwie części.

Substancjami czynnymi zawartymi w preparacie jest tramadol w dawce 75 mg oraz paracetamol w dawce 650 mg. Wśród substancji pomocniczych wyróżniamy: skrobię kukurydzianą, żelowaną, celulozę mikrokrystaliczną, karboksymetyloskrobię sodową (typ A), krzemionkę koloidalną bezwodną, magnezu stearynian.

Mechanizm działania leku

Przeciwbólowy efekt leku Poltram Combo Forte opiera się na synergistycznym działaniu leku opioidowego oraz paracetamolu. Znaczy to, że lepszy rezultat terapeutyczny otrzymamy przy jednoczasowym zastosowaniu obu substancji niż przy zastosowaniu ich w monoterapii w takich samych lub wyższych dawkach.

Tramadol jest substancją z grupy opioidowych, która działa ośrodkowo przeciwbólowo poprzez pobudzanie receptorów opioidowych μ, κ, δ. Efekt analgetyczny wzmożony jest również przez niewielkie hamowanie wychwytu zwrotnego noradrenaliny oraz serotoniny.

Druga substancja aktywna leku Poltram Combo Forte to paracetamol. Jest to organiczny związek chemiczny, hydroksylowa pochodna acetanilidu. Jego inna nazwa to acetaminofen. Działa on przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, jednak nie ustalono w jakim mechanizmie. Nie wykazuje działania przeciwzapalnego.

Jak stosować lek Poltram Combo Forte?

Poltram Combo Forte stosuje się doustnie, tabletkę należy połknąć w całości popijając dużą ilością wody.

Z uwagi na potencjał uzależniający leku należy go stosować w jak najmniejszych skutecznych dawkach, przez jak najkrótszy czas. Jeśli intensywność bólu ulega zmniejszeniu, można rozważyć zasadność zmiany preparatu na jednoskładnikowy. Podczas terapii należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza, nie przekraczać dobowej dawki leku i zalecanego czasu trwania leczenia.

Jak dawkować lek u dorosłych?

Terapię u osób dorosłych należy rozpocząć od 1 tabletki raz dziennie. Jeśli ból nie ustępuje lub nawraca, można przyjąć kolejną dawkę, jednak konieczna jest co najmniej 6 godzinna przerwa między kolejnymi tabletkami. Należy jednak pamiętać, że podczas leczenia trzeba dążyć do stosowania jak najmniejszych skutecznych dawek leku.

U osób cierpiących na zaburzenia funkcji nerek lub wątroby zaleca się wydłużenie odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami do 12 godzin.

W ciągu doby nie należy przekraczać dawek substancji czynnych zawartych w 4 tabletkach preparatu Poltram Combo Forte.

Jak dawkować lek u dzieci?

U dzieci powyżej 12 roku życia lek stosuje się w podobny sposób jak u osób dorosłych - początkowo 1 tabletka na dzień, maksymalnie 4 tabletki na dobę. Należy pamiętać o minimum 6-godzinnej przerwie między kolejnymi dawkami.

Ze względu na brak wystarczających badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa lek Poltram Combo Forte przeciwwskazany jest u dzieci poniżej 12 roku życia.

Jaka jest maksymalna dawka leku?

W ciągu doby nie należy przekraczać 300 mg tramadolu i 2600 mg paracetamolu. Taka ilość substancji czynnych zawarta jest w 4 tabletkach produktu Poltram Combo Forte.

W jaki sposób odstawiać lek?

Jeśli pacjent kontynuował terapię dłużej niż jest to zalecane, lek należy odstawiać powoli, poprzez stopniowe zmniejszanie dawki. Nagłe odstawienie wiąże się z ryzykiem pojawienia się objawów odstawiennych tj. rozdrażnienie, pobudzenie, niepokój, bezsenność, nadaktywność ruchową, drżenie, objawy ze strony pokarmowego, napady paniki, objawy psychotyczne, parestezje.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Możliwe działania niepożądane preparatu Poltram Combo Forte (paracetamol + tramadol)

Najczęstsze działania niepożądane

Do częstych działań niepożądanych zgłaszanych podczas leczenia preparatem Poltram Combo Forte należą: nudności, senność oraz zawroty głowy.

Wśród częstych działań niepożądanych wyróżniamy: zmienność nastroju, lęki, nerwowość, problemy ze snem, bóle głowy, drżenia, wymioty, zaparcia, uczucie suchości w jamie ustnej, luźne stolce, bóle lub wzdęcia brzucha, wzrost potliwości i uczucie swędzenia.

Rzadziej występujące działania niepożądane

Rzadziej pojawić się mogą działania niepożadane tj.: hipoglikemia, depresja, omamy, koszmary, amnezja, parestezje, skurcze mięśni, ataksja, drgawki, zaburzenia mowy, omdlenia, nieostre widzenie, zwężenie lub rozszerzenie źrenic, szumy uszne, kołatania serca, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, wzrost ciśnienia, uczucie gorąca, duszność, dysfagia, czarne stolce, wysypka, pokrzywka, albuminuria, zatrzymanie moczu, dreszcze, bóle w klatce piersiowej lub wzrost stężenia aminotransferaz, centralny bezdech senny, niewydolność nadnerczy.

Stosowanie leku Poltram Combo Forte, u osób predysponowanych może powodować rozwój tolerancji (konieczność stosowania coraz wyższej dawki) oraz uzależnienia psychicznego i fizycznego. Podczas terapii należy wielokrotnie kontrolować faktyczną potrzebę zażywania leków przeciwbólowych.

Przedawkowanie leku

Przedawkowanie każdej z substancji czynnych leku Poltram Combo Forte wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnego rozstroju zdrowia.

Do objawów zatrucia paracetamolem należą: bóle brzucha, nudności i wymioty, jadłowstręt, zaburzenia metabolizmu glukozy oraz kwasica metaboliczna. Ciężkie zatrucie może prowadzić do uszkodzenia wątroby, mózgu, śpiączki a nawet śmierci. Przedawkowanie tramadolu objawia się poprzez: zwężenie źrenic, wymioty, zaburzenia świadomości, niewydolność krążeniowo-oddechową.

Przedawkowanie leku Poltram Combo Forte wiąże się z koniecznością natychmiastowej hospitalizacji. By usunąć nadmiar substancji z organizmu, zaleca się wykonanie płukania żołądka lub sprowokowanie wymiotów. Swoistą odtrutką dla paracetamolu jest N-acetylocysteina, z kolei dla tramadolu nalokson.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu, powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Przeciwwskazania oraz środki ostrożności do stosowania podwójnego leku w jednej tabletce

Przeciwwskazania do stosowania leku

Poltram Combo Forte przeciwwskazany jest przy nadwrażliwości na którykolwiek składnik zawarty w preparacie.

Ze względu na opóźnione wydalanie leku nie należy go stosować u pacjentów cierpiących na ciężką niewydolność nerek lub wątroby.

Preparat przeciwwskazany jest w przypadku padaczki nieodpowiednio kontrolowanej lekami, niewydolności oddechowej i ostrego zatrucia alkoholem, lekami nasennymi, innymi lekami przeciwbólowymi, opioidami lub lekami przeciwpsychotycznymi.

U pacjentów uzależnionych od leków opioidowych lub z historią uzależnień w przeszłości należy unikać stosowania Poltram Combo Forte. Jeśli jest to konieczne, terapia powinna trwać jak najkrócej i odbywać się pod ścisłym nadzorem.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Poltram Combo Forte u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek lub wątroby (lub przyjmujących inne leki wpływające na czynność wątroby), z niedoborami dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, niedokrwistością hemolityczną, po urazach głowy, z drgawkami w wywiadzie, w stanie wstrząsu, z zaburzeniami ze strony dróg żółciowych lub podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym jak również u chorych odwodnionych lub niedożywionych.

W związku z ryzykiem wystąpienia kwasicy metabolicznej wywołanej przez paracetamol należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z sepsą.

Interakcje z innymi lekami

Terapię lekiem Poltram Combo Forte można rozpocząć minimum 14 dni po zakończeniu leczenia za pomocą inhibitorów monoaminooksygenazy (MAO).

Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek należy zachować ostrożność podczas jednoczasowej terapii lekiem Poltram Combo Forte i preparatami obniżającymi próg drgawkowy m.in.: selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, lekami przeciwpsychotycznymi, burproprionem i mirtazapiną.

Z uwagi na ryzyko przedawkowania preparatu Poltram Combo Forte nie należy łączyć z innymi lekami opioidowymi (np. nalbufina, buprenorfina, pentazocynaInne).

Z uwagi na ryzyko wystąpienia depresji oddechowej należy zachować ostrożność podczas równoczesnego stosowania leków z grupy benzodiazepin, barbituranów, nasennych, uspokajających czy przeciwlękowych.

Z uwagi na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leków zwiększających poziom serotoniny w organizmie np. leków przeciwdepresyjnych z grupy SSRI. Jest to stan zagrożenia życia, który objawia się m.in. poprzez wzrost temperatury ciała, skurcze i sztywność mięśni, pobudzenie, zaburzenia świadomości, aż do śpiączki.

Poltram Combo Forte a alkohol

Produktu Poltram Combo Forte nie należy stosować razem z alkoholem, ponieważ zwiększa to ryzyko objawów niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Poltram Combo Forte a ciąża

Wykazano, że lek podawany podczas ciąży może powodować zmianę częstości oddechów u noworodka oraz wywołać u niego zespół odstawienny. Ze względów bezpieczeństwa lek Poltram Combo Forte przeciwwskazany jest podczas ciąży.

Poltram Combo Forte a karmienie piersią

Z uwagi na to, że tramadol ma zdolność przenikania do mleka kobiecego Poltram Combo Forte przeciwwskazany jest w okresie karmienia piersią.

Poltram Combo Forte a prowadzenie pojazdów

Z uwagi na ryzyko wystąpienia objawów tj. senność i zawroty głowy przed rozpoczęciem wykonywania czynności stwarzających zagrożenie np. prowadzenie pojazdów mechanicznych czy obsługa maszyny należy poznać indywidualną reakcję na lek.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Poltram Combo Forte

Substancja czynna: Chlorowodorek tramadolu i Paracetamol

Wskazania: Leczenie przeciwbólowe

Zastosowanie: Doustne

Dawkowanie: Tabletka 75 mg + 650 mg raz dziennie; Maksymalnie 4 tabletki dziennie

Główne przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, ciężkie zaburzenia funkcji nerek lub wątroby, padaczka nieodpowiednio kontrolowana lekami, ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, przeciwbólowymi, psychotropowymi lub opioidami, jednoczesne stosowanie leków z grupy MAOI

Główne działania niepożądane: Nudności, zawroty głowy oraz senność.

Poltram Combo Forte - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Biofenac - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Biofenac - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Biofenac to lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), a jego głównym składnikiem aktywnym jest aceklofenak, który jest powszechnie stosowany w reumatologii jako środek przeciwbólowy i przeciwzapalny.Biofenac jest skutecznym narzędziem w łagodzeniu bólu o różnym pochodzeniu, w tym bólów reumatycznych, mięśniowych czy pourazowych. Ponadto, jego właściwości przeciwzapalne pozwalają na zmniejszenie obrzęków i stanów zapalnych w przypadku chorób reumatycznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów czy zapalenie stawów kręgosłupa. Czym jest Biofenac? Jakie są wskazania do stosowania leku? Jakie środki ostrożności należy zachować?

Charakterystyka produktów leczniczych
23.08.2023
DicloDuo Combi - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
DicloDuo Combi - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Lek DicloDuo Combi 75 mg + 20 mg to lek stosowany w leczeniu dolegliwości bólowych związanych głównie z chorobami stawów u pacjentów, u których ryzyko rozwoju wrzodów trawiennych jest wysokie. Jest to lek złożony z dwóch substancji czynnych - diklofenaku - niesteroidowego leku przeciwzapalnego oraz omeprazolu - inhibitora pompy protonowej. Lek ma formę kapsułek twardych o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Charakterystyka produktów leczniczych
08.08.2023
Nimesil - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Nimesil - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Nimesil to lek przeciwbólowy z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, wskazany w leczeniu ostrego bólu oraz bólów miesiączkowych. Nie jest lekiem wydawanym w aptece bez recepty. Substancją czynną jest tu nimesulid. Stosowanie leku powinno się odbywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i pod czujnym okiem lekarza.

Charakterystyka produktów leczniczych
11.10.2021
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!