Midiana - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 27.04.2023

Midiana   Recepta online   e Recepta z konsultacją | cena  dawkowanie  przeciwwskazania

Midiana

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Midiana to nazwa handlowa złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, który w swoim składzie zawiera etynyloestradiol i drospirenon. Działa poprzez hamowanie owulacji i wpływ na błonę śluzową macicy, przez co zapobiega zajściu w ciążę.

Spis treści

Czym jest Midiana?

Midiana to złożony doustny środek antykoncepcyjny stosowany w celu zapobiegania ciąży u kobiet w wieku rozrodczym.

Preparat zawiera dwie substancje czynne: etynyloestradiol (komponenta estrogenowa) oraz drospirenon (komponenta progestagenowa). Te dwie substancje działają synergistycznie, zapewniając skuteczną ochronę przed ciążą.

Należy pamiętać, że produkt nie zapewnia ochrony przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, dlatego wskazane jest stosowanie dodatkowych metod ochrony, takich jak prezerwatywy.

Midiana to stosunkowo bezpieczny i skuteczny sposób antykoncepcji, o ile jest stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza i instrukcjami na opakowaniu.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Mechanizm działania leku Midiana

Preparat leczniczy Midiana działa antykoncepcyjnie poprzez hamowanie owulacji oraz zmianę konsystencji śluzu szyjkowego, utrudniając przepływ plemników do macicy. Lek również powoduje zmiany w błonie śluzowej macicy, co uniemożliwia implantację zapłodnionego jaja, a tym samym uniemożliwia rozwój ciąży.

W dawkach terapeutycznych drospirenon wykazuje również działanie przeciwandrogenne, co może być korzystne w przypadku współistniejącego trądziku lub hirsutyzmu (nadmierne owłosienie typu męskiego u kobiet) oraz niewielkie działanie przeciwmineralokortykosteroidowe, co oznacza, że może pomóc w zmniejszeniu retencji płynów i obrzęków.

Skład leku Midiana

Każda tabletka zawiera 3 mg drospirenonu i 0.03 mg etynyloestradiolu.

Do substancji pomocniczych zaliczamy: laktozę jednowodną, skrobię żelowaną, kukurydzianą powidon K25, magnezu stearynian, alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), talk, makrogol 3350, lecytynę sojową.

Jak stosować preparat?

Produkt jest przeznaczony do stosowania doustnego. Zaleca się zażywanie tabletek codziennie o stałej porze dnia i w kolejności wskazanej na opakowaniu.

Zazwyczaj przyjmuje się jedną tabletkę dziennie przez 21 dni, po czym następuje 7-dniowa przerwa. W tym czasie zazwyczaj pojawia się krwawienie z odstawienia.

Krwawienie przeważnie zaczyna się po 2-3 dniach od przyjęcia ostatniej tabletki, a czasem może trwać nawet do rozpoczęcia następnego opakowania.

Jak rozpocząć leczenie?

Jeżeli kobieta nie stosowała antykoncepcji hormonalnej w poprzednim miesiącu i planuje rozpocząć terapię, przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w pierwszym dniu jej kolejnego cyklu menstruacyjnego, czyli w pierwszy dzień wystąpienia krwawienia miesiączkowego.

Jeśli następuje zmiana metody antykoncepcji z innego złożonego preparatu doustnego, plastrów lub wkładki wewnątrzmacicznej na tabletki antykoncepcyjne Midiana, zaleca się, aby pierwszą tabletkę przyjąć w następnym dniu po zażyciu ostatniej tabletki zawierającej substancję czynną poprzedniego preparatu.

Należy to zrobić nie później niż w dniu następnym po okresie stosowania tabletek placebo lub po zwyczajowej przerwie w stosowaniu poprzedniego środka antykoncepcyjnego.

W przypadku, gdy wcześniejsza metoda antykoncepcji była w postaci dopochwowej lub transdermalnej, to tabletki antykoncepcyjne Midiana należy przyjąć w dniu, w którym pacjentka zakończyła stosowanie poprzedniego systemu.

Jeśli dawniej stosowana metoda antykoncepcji zawierała tylko progestagen (np. minipigułki, implant lub system domaciczny), to tabletki antykoncepcyjne można rozpocząć w dowolnym dniu cyklu (lub w dniu, gdy przypada kolejna dawka iniekcji). W takiej sytuacji zalecane jest jednak stosowanie dodatkowej metody barierowej np. prezerwatywy przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

Jak stosować lek po poronieniu?

Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży można od razu rozpocząć przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych. W takim przypadku nie ma potrzeby stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych.

Po poronieniu w drugim trymestrze ciąży zaleca się rozpoczęcie stosowania tabletek antykoncepcyjnych Midiana między 21. a 28. dniem po poronieniu.

Jeżeli przyjmowanie produktu rozpocznie się później, należy doradzić kobiecie stosowanie dodatkowo barierowej metody antykoncepcji w ciągu pierwszych 7 dni. Jednak jeśli przed rozpoczęciem stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego miał miejsce stosunek seksualny, należy wykluczyć ciążę lub odczekać do czasu wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.

Jeśli stosowanie tabletek antykoncepcyjnych Midiana nastąpi po zalecanym terminie, należy przez pierwsze 7 dni zastosować dodatkową metodę antykoncepcji. Gdy przed rozpoczęciem stosowania tabletek miał miejsce stosunek płciowy, konieczne jest wykluczenie ciąży lub odczekanie do wystąpienia pierwszej miesiączki.

Opóźnianie miesiączki

Aby opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia, kobiety powinny kontynuować stosowanie tabletek antykoncepcyjnych Midiana bez przerwy między opakowaniami. W czasie takiego wydłużonego cyklu mogą pojawić się krwawienia śródcykliczne lub plamienie.

Po zakończeniu drugiego opakowania, należy zrobić 7-dniową przerwę i rozpocząć przyjmowanie leku Midiana z kolejnego blistra.

Jeśli kobieta chce przesunąć dzień wystąpienia miesiączki na inny dzień tygodnia niż w aktualnie stosowanym schemacie dawkowania, można zalecić skrócenie najbliższej przerwy między opakowaniami o dowolną liczbę dni. Jednakże im krótsza przerwa, tym większe ryzyko braku krwawienia z odstawienia oraz możliwości wystąpienia krwawienia śródcyklicznego lub plamienia podczas przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania.

Pominięcie dawki leku Midiana

Jeśli od czasu planowanego przyjęcia tabletki minęło mniej niż 12 godzin to skuteczność antykoncepcyjna jest zachowana, a pominiętą dawkę należy przyjąć tak szybko, jak to możliwe. Kolejne pigułki zaleca się przyjmować według przyjętego schematu.

W przypadku, gdy upłynęło więcej niż 12 godzin skuteczność leku Midiana może ulec zmniejszeniu. W takiej sytuacji postępowanie zależne jest od tygodnia cyklu, w którym wystąpiła pomyłka.

W pierwszym tygodniu cyklu należy przyjąć pominiętą tabletkę jak najszybciej jak to możliwe, nawet jeśli dojdzie do zażycia 2 tabletek jednocześnie, a następnie kontynuować stosowanie tabletek o zwykłej porze. Aby zwiększyć skuteczność antykoncepcji przez kolejne 7 dni, powinno się włączyć dodatkową metody metodę barierową np. prezerwatywę.

W drugim tygodniu cyklu postępowanie jest podobne, ale jeśli w ciągu 7 dni poprzedzających pomyłkę pacjentka przyjmowała tabletki prawidłowo, nie jest konieczne stosowanie dodatkowej metody antykoncepcyjnej.

Pominięcie tabletki w trzecim tygodniu wiąże się ze znacznym ryzykiem zmniejszenia skuteczności preparatu Midiana. Jednak zastosowanie jednego z dwóch sposobów postępowania sprawia, że nie ma konieczności używania dodatkowych środków antykoncepcyjnych, pod warunkiem, że przez 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki, preparat był stosowany w sposób właściwy.

Pierwszy sposób uwzględnia przyjęcie pominiętej dawki tak szybko jak to możliwe. Następne pigułki należy przyjmować według wcześniej przyjętego schematu, a po skończeniu opakowania, należy rozpocząć nowy blister bez robienia 7-dniowej przerwy.

Drugi schemat postępowania polega na zaprzestaniu stosowania leku Midiana na 7 dni, wliczając w to dzień pomyłki. Po tym czasie należy wznowić przyjmowanie preparatu z nowego opakowania.

Co zrobić, jeśli wystąpiły wymioty?

W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych, takich jak wymioty i biegunka, wchłanianie tabletek antykoncepcyjnych może być niepełne, co oznacza konieczność stosowania dodatkowych metod antykoncepcji.

W razie wystąpienia wymiotów w ciągu 3-4 godzin od zażycia tabletki antykoncepcyjnej, zaleca się zażycie dodatkowej tabletki jak najszybciej, ale nie później niż 12 godzin od zwykłej godziny przyjęcia.

Jeśli upłynie więcej niż 12 godzin, należy postąpić zgodnie z zaleceniami dotyczącymi pominięcia tabletki.

Najczęstsze działania niepożądane

Do najczęstszych działań niepożądanych leku Midiana zaliczamy: ból głowy, obniżenie nastroju, nadciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, trądzik , krwawienia śródcykliczne, zaburzenia miesiączkowania, powiększenie i tkliwość piersi oraz spadek lub wzrost masy ciała.

Rzadziej występujące działania niepożądane

Rzadziej w trakcie przyjmowania leku można zaobserwować reakcje nadwrażliwości, niedosłuch, rumień guzowaty lub wielopostaciowy oraz wystąpienie choroby zakrzepowo-zatorowej.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny.

Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Midiana a ryzyko zakrzepowo-zatorowe

Hormonalne środki antykoncepcyjne, takie jak Midiana, zwiększają ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej, która obejmuje zakrzepicę żył głębokich i zatorowość płucną. Mogą również powodować powikłania tętnicze, takie jak przemijający napad niedokrwienny mózgu (TIA), zawał serca lub udar niedokrwienny mózgu.

Ryzyko zakrzepowo-zatorowe jest zwiększone zwłaszcza w pierwszym roku stosowania preparatu. Dodatkowo badania potwierdzają, że stosowanie tabletek zawierających drospirenon stwarza wyższe ryzyko powstawania zakrzepów krwi w porównaniu z doustną antykoncepcją zawierającą lewonorgestrel.

Przed rozpoczęciem stosowania antykoncepcji hormonalnej należy skontaktować się z lekarzem, który podejmie decyzję o wyborze odpowiedniego preparatu na podstawie oceny indywidualnych czynników ryzyka.

Ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej jest wyższe u osób powyżej 35 roku życia, z otyłością, długotrwało unieruchomienych (np. po złamaniu kończyny dolnej), po przebytej niedawno operacji w obrębie kończyn dolnych lub miednicy, dziedziczną predyspozycją do zakrzepicy, chorobami zwiększającymi krzepliwość krwi (np. chorobami nowotworowymi, toczeniem rumieniowatym układowym, zespołem antyfosfolipidowym) oraz przewlekłymi chorobami zapalnymi jelit (tj. choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego).

Kobiety stosujące preparat Midiana, które palą papierosy, cierpią na nadciśnienie tętnicze, migreny z aurą lub mają podwyższone poziomy cholesterolu i trójglicerydów we krwi, mogą mieć większe ryzyko wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu.

Jeśli już stosujesz antykoncepcję hormonalną, ważne jest, aby zgłaszać jakiekolwiek niepokojące objawy tj. ból lub obrzęk nogi, zaburzenia widzenia, duszność czy ostry ból w klatce piersiowej, gdyż może sugerować to wystąpienie zakrzepicy lub zatorowości.

Przedawkowanie leku

Do tej pory nie odnotowano przypadków przedawkowania leku Midiana.

Na podstawie doświadczeń z innymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi wiadomo, że możliwe objawy przedawkowania to nudności, wymioty i niewielkie krwawienie z dróg rodnych u młodych dziewcząt.

Nie istnieje swoiste antidotum, a leczenie polega na łagodzeniu objawów.

Przeciwwskazania do stosowania leku

Nie wolno przyjmować leku Midiana, jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Produkt leczniczy nie powinien być także stosowany w przypadku ciąży lub podejrzenia ciąży, chorób nerek lub wątroby, nowotworów wątroby, cukrzycy z powikłaniami naczyniowymi, ciężkiego nadciśnienia tętniczego, zapalenia trzustki z hipertriglicerydemią, występującego obecnie lub w przeszłości udaru mózgu lub migreny z ogniskowymi objawami neurologicznymi.

Przeciwwskazane jest przyjmowanie preparatu, jeśli wystąpiła obecnie lub w przeszłości zakrzepica żylna (zakrzepica żył głębokich, zator płucny) lub zakrzepica tętnicza (zawał serca, dławica piersiowa, przemijające niedokrwienie mózgu) oraz gdy występuje dziedziczna, bądź nabyta skłonność do tworzenia się zakrzepów tj. niedobór antytrombiny III, niedobór białka C i S, hiperhomocysteinemia czy zespół antyfosfolipidowy.

U pacjentek z niewyjaśnionymi krwawieniami z dróg rodnych oraz z nowotworami hormonozależnymi (np. nowotwory narządów płciowych lub piersi) stosowanie produktu Midiana również jest zakazane.

Preparat zawiera laktozę, u pacjentek z rzadką, dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy nie należy stosować leku Midiana.

Interakcje z innymi lekami

Niektóre leki, takie jak fenytoina, barbiturany, karbamazepina i ryfampicyna, mogą obniżać skutecznośćantykoncepcyjną preparatu Midiana. Podobne działanie wykazują preparaty stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV np. rytonawir czy newirapina, produkty ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny oraz niektóre antybiotyki , takie jak penicyliny oraz tetracykliny.

W przypadku krótkotrwałego stosowania jakiegokolwiek z wyżej wymienionych leków, należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji w trakcie oraz 7 dni po zaprzestaniu ich przyjmowania (28 dni jeśli zażywano ryfampicynę).

Produkt leczniczy Midiana może wpłynąć na zmianę stężenia innych leków we krwi np. zwiększa stężenie cyklosporyny, a zmniejsza lamotryginy.

Midiana a ciąża

Preparat jest przeciwwskazany w czasie ciąży. W przypadku jej podejrzenia należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku Midiana i skonsultować się z lekarzem w celu wykonania testu ciążowego oraz ustalenia dalszego postępowania.

Midiana a karmienie piersią

Stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych w czasie laktacji może skutkować zmniejszeniem ilości i zmianą składu mleka kobiecego, dlatego nie zaleca się przyjmowania leku Midiana w okresie karmienia piersią.

Dodatkowo niewielkie ilości substancji czynnych lub ich metabolitów może przedostawać się wraz z mlekiem do organizmu dziecka, co może mieć negatywny wpływ na jego zdrowie.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Midian

Substancja czynna: etynyloestradiool i drospirenon.

Wskazania: zapobieganie ciąży u kobiet w wieku rozrodczym.

Zastosowanie: doustne.

Dawkowanie: 1 tabletka dziennie przez 21 dni, następnie 7-dniowa przerwa przed rozpoczęciem kolejnego opakowania.

Główne przeciwwskazania: zakrzepica żylna lub tętnicza, ciąża, nowotwory hormonozależne, ciężkie nadciśnienie tętnicze, choroby nerek lub wątroby.

Główne działania niepożądane: nudności, ból głowy, obniżenie nastroju, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia miesiączkowania, wzrost masy ciała, tkliwość piersi.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Bibliografia:

http://chpl.com.pl/data_files/2013-01-14_Midiana_ChPL_GedeonRichter.pdf

Inne popularne leki:

Midiana - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Prezerwatywy - wybór i stosowanie najlepszych opcji
Prezerwatywy - wybór i stosowanie najlepszych opcji

Prezerwatywy są najczęściej stosowaną formą antykoncepcji wśród wybieranych środków antykoncepcyjnych. Cieszą się dużą popularnością m.in. dlatego, że są łatwo dostępne, stosunkowo tanie oraz do kupienia bez recepty. W poniższym artykule omówiono najważniejsze kryteria, które należy wziąć pod uwagę podczas wyboru odpowiednich prezerwatyw.

Artykuł
25.07.2023
Grejpfrut a tabletki antykoncepcyjne - jak owoc oddziałuje na skuteczność antykoncepcji?
Grejpfrut a tabletki antykoncepcyjne - jak owoc oddziałuje na skuteczność antykoncepcji?

Tabletki antykoncepcyjne są jedną z najpopularniejszych metod antykoncepcji stosowanych przez kobiety na całym świecie. Ich skuteczność w zapobieganiu niechcianej ciąży jest bardzo wysoka, jednakże jak większość leków, tabletki antykoncepcyjne również mogą wchodzić w interakcje z niektórymi preparatami, a także pokarmami czy napojami.

Artykuł
31.07.2023
Clatra - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Clatra - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Clatra jest doustnym lekiem przeciwhistaminowym wskazanym w pokrzywce i uczuleniowym zapaleniu błony śluzowej nosa i spojówek. Substancją czynną zawartą w preparacie jest bilastyna. 

Charakterystyka produktów leczniczych
08.12.2021
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!