Euthyrox N 25 - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 04.07.2023

Euthyrox N 25  Recepta online  e Recepta z konsultacją | cena dawkowanie przeciwwskazania

Euthyrox N 25

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Euthyrox N 25 to lek przeznaczony do leczenia chorób i zaburzeń czynności tarczycy - głównie niedoczynności tarczycy. Substancja czynna leku to lewotyroksyna. Jest to syntetyczny odpowiednik naturalnej tyroksyny i ma takie same działanie jak hormony tarczycy występujące naturalnie.

Spis treści

Czym jest Euthyrox N 25?

Substancją czynną leku Euthyrox N 25 jest lewotyroksyna sodowa. Jest to syntetyczny hormon tarczycy przeznaczony do suplementacji niedoboru naturalnych hormonów tarczycy.

Głównymi wskazaniami do stosowania lewotyroksyny są:

 • leczenie niedoczynności tarczycy,

 • leczenie farmakologiczne wola obojętnego z prawidłową czynnością tarczycy,

 • zapobieganie nawrotom po chirurgicznym usunięciu wola obojętnego, w zależności od stopnia zachowanej czynności tarczycy,

 • terapia supresyjna w raku tarczycy (w celu zahamowania wzrostu guza)

 • suplementacja skojarzona ze stosowaniem leków przeciwtarczycowych w trakcie leczenia nadczynności tarczycy.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jaki jest mechanizm działania?

Lewotyroksyna sodowa wywiera takie same działanie jak hormony tarczycy produkowane w organizmie. Organizm nie odróżnia lewotyroksyny egzogennej od endogennej. Lewotyroksyna sodowa ulega konwersji do T3 w narządach obwodowych i wywiera swoje specyficzne działanie, niezbędne do codziennego funkcjonowania.

Jaki jest skład leku?

Substancją czynną leku Euthyrox N 25 jest lewotyroksyna sodowa. W jednej tabletce tego preparatu znajduje się 25 mikrogramów lewotyroksyny. Na rynku farmaceutycznym istnieją też inne warianty leku Euthyrox N - z różnymi dawkami substancji czynnej - Euthyrox N 50 ; Euthyrox N 75; Euthyrox N 100; Euthyrox N 125 itd.

Inne składniki leku Euthyrox N 25, czyli substancje pomocnicze, które znajdują się w preparacie to skrobia kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, żelatyna, laktoza jednowodna i magnezu stearynian.

Jak stosować lek?

Lek Euthyrox N 25 jest przeznaczony do stosowania doustnego. Należy przyjmować pojedynczą dawkę dobową, najlepiej rano, na czczo. Lek powinien być stosowany co najmniej 30 minut przed pierwszym posiłkiem dnia. Tabletkę najlepiej popić niewielką ilością wody.

Tabletki leku Euthyrox mają rowek dzielący, co pozwala na dzielenie tabletki na dwie równe dawki.

Lek Euthyrox występuje w różnych dawkach - od 25 ug do 200 ug, co zazwyczaj pozwala na dobranie takiej dawki, by pacjent mógł przyjmować pojedynczą tabletkę na dobę.

Jak dawkować lek u dorosłych?

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Indywidualną dawkę dobową ustala się na podstawie wyników laboratoryjnych oraz obrazu klinicznego pacjenta. Bardzo ważnym parametrem, który bierze się pod uwagę podczas ustalania docelowej dawki lewotyroksyny jest stężenie w surowicy hormonu pobudzającego tarczycę - tyreotropinę - TSH.

Leczenie hormonem tarczycy u dorosłych zaczyna się od małych dawek lewotyroksyny i zwiększa się je stopniowo co 2-4 tygodnie, kontrolując stężenie hormonów tarczycy. W pierwszych tygodniach leczenia konieczne będzie zgłaszanie się na badania laboratoryjne, które pozwolą lekarzowi dobrać właściwą dawkę. Czas osiągnięcia pełnej dawki docelowej może potrwać parę miesięcy.

U osób w podeszłym wieku, u osób obciążonych chorobą niedokrwienną serca lub ciężką, długotrwałą niedoczynnością tarczycy, należy zachować szczególną ostrożność - początkowe dawki leku Euthyrox N powinny być jak najmniejsze i zwiększanie dawki powinno postępować powoli. Zaleca się także częste kontrolowanie stężenia hormonów tarczycy.

Substytucja hormonów tarczycy trwa zazwyczaj całe życie, jeśli pacjent choruje na niedoczynność tarczycy, jest po wycięciu całej lub części tarczycy lub jeśli zachodzi potrzeba profilaktyki nawrotu wola po jego chirurgicznym usunięciu. Jeśli pacjent wymaga leczenia towarzyszącego terapii nadczynności tarczycy po uzyskaniu eutyreozy, lewotyroksynę należy stosować przez okres stosowania leków przeciwtarczycowych.

W przypadku farmakologicznego leczenia łagodnego wola obojętnego tarczycy, leczenie lewotyroksyną powinno trwać od 6 miesięcy do 2 lat. Aby uniknąć nawrotu wola zaleca się stosować profilaktykę przy pomocy małych dawek jodu . W przypadku braku poprawy po leczeniu farmakologicznym zaleca się podanie jodu radioaktywnego lub leczenie chirurgiczne.

Jak dawkować lek u dzieci?

U dzieci również należy indywidualnie dostosowywać dawkę dobową Euthyroxu. Leczenie wygląda podobnie jak u dorosłych, z wyjątkiem noworodków, u których ważna jest szybka substytucja niedoborów hormonów tarczycy. Dawka początkowa dla noworodków i niemowląt z wrodzoną niedoczynnością tarczycy to 10 μg do 15 μg/kg mc./dobę przez pierwsze 3 miesiące.

Noworodkom i niemowlętom tabletki leku Euthyrox N należy rozmieszać w niewielkiej ilości wody, a powstałą zawiesinę podać dziecku co najmniej 30 minut przed pierwszym posiłkiem danego dnia. Przy każdym podaniu leku, należy przygotować na świeżo nową zawiesinę.

Jakie są najczęstsze działania niepożądane?

Przy prawidłowym stosowaniu leku Euthyrox N 25 i regularnym monitorowaniu parametrów klinicznych i laboratoryjnych podczas leczenia nie powinny występować działania niepożądane. W momencie przekroczenia granicy tolerancji dla lewotyroksyny lub jej przedawkowaniu mogą wystąpić skutki uboczne, będące typowymi objawami nadczynności tarczycy:

 • tachykardia, uczucie kołatania serca, zaburzenia rytmu serca, bóle dławicowe

 • bóle głowy,

 • osłabienie mięśni, kurcze mięśni,

 • uderzenia gorąca, gorączka, wymioty

 • zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia snu,

 • drżenia, niepokój, nadmierne pocenie się,

 • biegunka, utrata masy ciała.

W przypadku wystąpienia takich objawów lub ogólnej złej tolerancji zaleconej dawki, należy się skonsultować z lekarzem, który zaleci ewentualne zmniejszenie dawki lewotyroksyny lub tymczasowe jej odstawienie.

Bardzo rzadko mogą pojawiać się objawy nadwrażliwości na substancję zawartą w preparacie Euthyrox N 25.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jakie są objawy przedawkowania?

Objawy występujące, po przedawkowaniu lewotyroksyny to tachykardia, niepokój, pobudzenie, hiperkinezy. U wrażliwych pacjentów mogą wystąpić drgawki. U osób z historią przewlekłego nadużywania lewotyroksyny opisano wystąpienie nagłej śmierci sercowej.

Najbardziej wiarygodnym parametrem wskaźnikowym przedawkowania jest stężenie T3. Objawy przedawkowania można łagodzić lekami beta-adrenolitycznymi. W przypadku cięższego przedawkowania, może być przydatna plazmafereza.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Tak jak w przypadku każdego innego leku, istnieją przeciwwskazania do stosowania preparatu Euthyrox N 25. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatów z lewotyroksyną jest nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, nieleczona nadczynność tarczycy, nieleczona niedoczynność nadnerczy lub przysadki.

Nie należy rozpoczynać leczenia preparatem Euthyrox N 25 w świeżym zawale serca, w czasie zapalenia mięśnia sercowego lub zapalenia innych warstw serca.

W związku z obecnością laktozy w składnie leku Euthyrox N 25, preparat ten nie powinien być stosowany u osób z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Jakie są sytuacje wymagające zachowania szczególnej ostrożności?

Bardzo istotne jest, by przed wdrożeniem leczenia lekiem Euthyrox N wykluczyć lub rozpocząć leczenie następujących chorób:

 • niewydolność wieńcowa,

 • dławica piersiowa,

 • miażdżyca naczyń,

 • nadciśnienie tętnicze,

 • niedoczynność przysadki,

 • niedoczynność kory nadnerczy,

 • autonomiczna czynność tarczycy.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia lewotyroksyną osób chorujących na niewydolność serca, chorobę wieńcową lub zaburzenia rytmu serca z tachykardią. U takich pacjentów należy unikać nawet niewielkiej nadczynności tarczycy.

Należy starannie kontrolować stężenia hormonów tarczycy we krwi u kobiet po menopauzie chorujących na niedoczynność tarczycy. Należy unikać większych niż fizjologiczne stężeń lewotyroksyny we krwi ze względu na wyższe ryzyko rozwinięcia się osteoporozy u takich pacjentek.

Jakie są interakcje z innymi lekami?

Lek Euthyrox N może wchodzić w interakcje z innymi lekami, jeśli są stosowanie równocześnie. Przed rozpoczęciem leczenia lewotyroksyną należy poinformować lekarza o lekach przyjmowanych na stałe.

Lek Euthyrox N może osłabiać działanie leków przeciwcukrzycowych. W trakcie dostosowywania dawki dobowej lewotyroksyny należy często kontrolować glikemię i ewentualnie modyfikować dawki leków obniżających stężenie cukru we krwi.

Hormony tarczycy mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, będących pochodnymi kumaryny, poprzez wyparcie ich z połączeń z białkami. W przypadku przewlekłego przyjmowania leków przeciwzakrzepowych, podczas wdrażania terapii lekiem Euthyrox N należy regularnie mierzyć parametry krzepnięcia.

Preparaty zawierające cholestyraminę lub kolestypol, może hamować wchłanianie lewotyroksyny. Euthyrox N należy przyjmować około 4-5 godzin przed tymi lekami. Produkty zawierające soję, również mogą hamować wchłanianie lewotyroksyny z jelit.

Inhibitory proteaz mogą wpływać na działanie lewotyroksyny. Należy regularnie oceniać stężenia hormonów tarczycy w krwi i ewentualnie zmodyfikować dawkę lewotyroksyny.

Preparaty zawierające glin, żelazo, węglan wapnia, barbiturany i sertralinę mogą osłabiać działanie leku Euthyrox N.

Istnieją leki, które zmniejszają obwodową konwersję T4 do T3, tym samym osłabiając działanie leku Euthyrox. Są to: propylotiouracyl, glikokortykosteroidy, beta-blokery, amiodaron i środki kontrastowe zawierające jod.

U kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną zawierającą estrogeny zapotrzebowanie na lewotyroksynę może być zwiększone.

Czy można stosować Euthyrox N 25 w ciąży?

Leczenie hormonami tarczycy należy kontynuować w czasie ciąży, ale należy zachować szczególną ostrożność i kontrolować stężenie hormonów tarczycy. Zapotrzebowanie na lewotyroksynę może być większe u kobiet w ciąży.

Stosowanie leku Euthyrox N 25 w zalecanych dawkach nie wykazuje szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, ale nadmiernie wysokie dawki lewotyroksyny mogą mieć negatywny wpływ na rozwój płodu i rozwój postnatalny.

W okresie ciąży nie powinno się stosować leku Euthyrox N 25 w skojarzeniu z lekami przeciwtarczycowymi w leczeniu nadczynności tarczycy. Dodatkowa lewotyroksyna może prowadzić do sytuacji, w której zajdzie potrzeba zwiększenia leków przeciwtarczycowych, a mogą mieć one negatywny wpływ na przebieg ciąży.

Czy można stosować Euthyrox N 25 w okresie karmienia piersią?

Nie należy przerywać leczenia lewotyroksyną w okresie karmienia piersią. Lewotyroksyna jest wydzielana do mleka kobiecego, ale podczas stosowania zalecanych dawek leku Euthyrox N nie osiąga ona na tyle dużych stężeń, by mieć negatywny wpływ na dziecko. Dawki terapeutyczne preparatu Euthyrox N stosowane przez matkę nie spowodują nadczynności tarczycy u dziecka.

Czy lek Euthyrox N 25 wpływa na prowadzenie pojazdów mechanicznych?

Badania na temat wpływu lewotyroksyny zawartej w leku Euthyrox na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn nie zostały przeprowadzone. Jednak, ze względu na podobieństwo tej substancji czynnej z naturalnym hormonem tarczycy, nie oczekuje się istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Euthyrox N 25

Substancja czynna: 25 mikrogramów lewotyroksyny sodowej.

Wskazania: leczenie niedoczynności tarczycy, leczenie wola obojętnego, zapobieganie nawrotom wola po jego usunięciu, supresja w raku tarczycy.

Zastosowanie: doustne.

Dawkowanie: 1 tabletka na dobę, 30 minut przed posiłkiem.

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na jakąkolwiek substancję zawartą w preparacie, nieleczona nadczynność tarczycy, nieleczona niedoczynność nadnerczy lub przysadki.

Główne działania niepożądane: niepoprawnie stosowana lewotyroksyna może wywołać nadczynność tarczycy i objawy dla niej typowe.

Bibliografia

Charakterystyka produktu leczniczego Euthyrox N 25; dostępna w internecie; http://chpl.com.pl/data_files/Euthyrox_N_25.pdf

Euthyrox N 25 - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Antykoncepcja a choroby tarczycy - na co warto zwrócić uwagę?
Antykoncepcja a choroby tarczycy - na co warto zwrócić uwagę?

W obecnych czasach wiele kobiet stosujących antykoncepcję choruje przewlekle na choroby tarczycy. W tym artykule wyjaśnimy jaki jest związek pomiędzy powyższymi aspektami. Poznamy wpływ chorób tarczycy na skuteczność i bezpieczeństwo antykoncepcji oraz dowiemy się, jak dokonać świadomego wyboru, uwzględniając zdrowotne potrzeby i kontekst indywidualnej sytuacji.

Artykuł
19.09.2023
Metformax 1000 - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Metformax 1000 - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Cukrzyca typu 2 jest chorobą postępującą, jej rozwój przebiega stopniowo. Na początku mamy do czynienia z otyłością oraz genetycznie uwarunkowanym zaburzeniem produkcji i/lub wydzielania insuliny. Oznacza to, że produkcja insuliny przez trzustkę nie jest prawidłowa- wydzielana jest z opóźnieniem i dłużej niż powinna. Natomiast drugim czynnikiem, przyczyniającym się do rozwoju cukrzycy typu 2 jest  otyłość . Jest ona przyczyną insulinooporności. W jej przebiegu trzustka musi produkować coraz więcej insuliny, aby utrzymać stężenie glukozy we krwi w normie. Taki stan po kilku-kilkunastu latach doprowadza do wyczerpania komórek ß trzustki, w wyniku czego produkują one coraz mniej insuliny. Jest to okres, kiedy stężenia glukozy we krwi ulegają zwiększeniu, co prowadzi do rozpoznania cukrzycy typu 2.

Charakterystyka produktów leczniczych
22.06.2023
Letrox 125 mikrogramów - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Letrox 125 mikrogramów - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Letrox 125 to powszechnie stosowany lek, wskazany jako terapia zastępcza lub uzupełniająca w leczeniu niedoczynności tarczycy o różnej etiologii. Substancją czynną leku jest lewotyroksyna, która jest odpowiednikiem naturalnej, ludzkiej tyroksyny, czyli hormonu produkowanego przez tarczycę.

Charakterystyka produktów leczniczych
11.09.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!