Berotec N 100- E-recepta - recepta online z konsultacj膮 | cena,dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 20.10.2023

Berotec N 100 E recepta  recepta online z konsultacj膮 | cena dawkowanie przeciwwskazania

Berotec N 100

Otrzymaj konsultacje lekarsk膮 na ten lek bez wychodzenia z domu.

Berotec N 100 jest produktem leczniczym w postaci aerozolu przeznaczonego do inhalacji, stosowanym w leczeniu objawów obturacyjnych chorób układu oddechowego. Jak należy stosować ten lek? Czy jest on bezpieczny dla kobiet w ciąży? Co należy wiedzieć przed rozpoczęciem jego stosowania?

Nazwa preparatu Berotec N 100
Substancje czynne Fenoteroli hydrobromidum
Dost臋pno艣膰 Na recept臋
Posta膰
 • Aerozol inhalacyjny, roztw贸r
Dawki
 • 100 mcg/dawk臋 inh. (Aerozol inhalacyjny, roztw贸r)
 • 100 mcg/dawk臋 (Aerozol inhalacyjny, roztw贸r)

Spis tre艣ci

Czym jest Berotec N 100?

Berotec N 100 jest preparatem leczniczym zawierającym fenoterol, należący do grupy beta-agonistów. Jest on stosowany w leczeniu objawowym ostrych napadów astmy oskrzelowej oraz w innych chorobach przebiegających z odwracalnym zwężeniem dróg oddechowych, takich jak przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli. U pacjentów, u których stwierdzono przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) reagującą na steroidy lub nawracające napady astmy oskrzelowej, należy rozważyć dołączenie do leczenia środków przeciwzapalnych.

Kolejne wskazanie do stosowania leku Berotec N 100 to zapobieganie napadom astmy wysiłkowej.

e-Recepta online 58.99 Z艁

Leki na potencje, leki sta艂e, antykoncepcja sta艂a, przed艂u偶enie terapii w chorobach przewlek艂ych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 Z艁

Tabletka 'po', tabletka dzie艅 po, tabletka do 72h, pigu艂ka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jaki jest mechanizm dzia艂ania leku Berotec N 100?

Fenoterol należy do grupy leków sympatykomimetycznych, pobudzających receptory beta-2, a w większych dawkach również beta-1. Działa on rozkurczająco na mięśniówkę oskrzeli oraz naczyń krwionośnych. Chroni je również przed czynnikami zwężającymi oskrzela, takimi jak histamina, zimne powietrze, metacholina oraz alergeny (odpowiedź wczesna). Podany szybko, hamuje uwalnianie mediatorów prozapalnych przez komórki tuczne.

Wykazano również, że fenoterol w dawkach 0,6 mg zwiększa klirens śluzowo-rzęskowy.

Po wziewnym zastosowaniu fenoterolu, działanie rozszerzające oskrzela występuje w czasie kilku minut i utrzymuje się nawet przez 3 do 5 godzin.

Jaki jest sk艂ad leku Berotec N 100?

Jedna odmierzona dawka aerozolu zawiera 100 mikrogramów substancji czynnej- bromowodorku fenoterolu.

Do substancji pomocniczych zawartych w preparacie zaliczamy natomiast: kwas cytrynowy bezwodny, etanol bezwodny, HFA 134a (1,1,1,2- tetrafluoroetan) oraz wodę oczyszczoną.

Jak stosowa膰 lek Berotec N 100?

Właściwe stosowanie aerozolu ma kluczowe znaczenie dla skuteczności terapii.

Przed pierwszym użyciem preparatu należy dwa razy nacisnąć zawór dozujący pojemnika.

Następnie, przy każdym użyciu leku, należy postępować w następujący sposób:

 1. zdjąć nasadkę

 2. wziąć głęboki wdech

 3. chwycić pojemnik w taki sposób, aby strzałka na pojemniku i jego dno były zwrócone ku górze, a następnie zacisnąć wargi na ustniku,

 4. wykonać możliwie jak najgłębszy wdech, jednoczasowo silnie naciskając na dno pojemnika, aby w ten sposób uwolnić odmierzoną dawkę leku,

 5. wstrzymać oddech przez kilka sekund, po czym wyjąć ustnik i wykonać spokojny wydech.

Po zakończeniu używania produktu należy ponownie założyć nasadkę ochronną. Jeśli aerozol nie będzie ponownie stosowany w przeciągu kolejnych trzech dni, przed kolejnym użyciem należy jednorazowo nacisnąć zawór dozujący.

Pojemnik zawiera 200 dawek. Po zastosowaniu tej ilości aerozolu, należy wymienić pojemnik na nowy.

Inhalator należy myć regularnie, przynajmniej raz w tygodniu. Należy zachować ostrożność szczególnie przy myciu ustnika, gdyż lek odkładający się na jego ściankach może spowodować zablokowanie inhalatora.

Przed myciem inhalatora należy zdjąć z niego nasadkę ochronną oraz wyjąć pojemnik z lekiem. Inhalator należy starannie przepłukać ciepłą wodą, a następnie otrząsnąć i zostawić do wyschnięcia na powietrzu- nie należy używać w tym celu żadnych systemów suszących.

Środki ostrożności

Pojemnik znajduje się pod ciśnieniem- z tego względu należy zachować szczególną ostrożność, nie stosować siły do jego otwierania oraz nie wystawiać go na działanie temperatury przekraczającej 50 stopni Celsjusza.

Nie należy stosować ustnika z żadnym innym roztworem inhalacyjnym, oraz odwrotnie- lek Berotec N 100 nie może być stosowany z innym ustnikiem niż ten dołączony do produktu.

Jak dawkowa膰 lek Berotec N 100 u doros艂ych?

Dawkowanie w leczeniu napadu astmy oskrzelowej lub innego stanu przebiegającego z odwracalnym zwężeniem dróg oddechowych: należy przyjąć 1 dawkę aerozolu. Jeżeli po upływie 5 minut nie uzyskano oczekiwanej poprawy, można przyjąć dodatkową dawkę. Nie należy jednak stosować więcej niż 8 dawek aerozolu na dobę.

Jeżeli napad astmy nie ustąpił po przyjęciu dwóch dawek aerozolu, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem bądź skierować się do najbliższego szpitala.

Dawkowanie w zapobieganiu napadom astmy wysiłkowej: należy przyjąć 1-2 dawki przed wysiłkiem, ale nie więcej niż 8 dawek aerozolu na dobę.

Lek Berotec N 100 należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jak dawkowa膰 lek Berotec N 100 u dzieci?

Preparat leczniczy Berotec N 100 w grupie dzieci i młodzieży należy stosować jedynie na wyraźne zalecenie lekarza, zawsze pod kontrolą osoby dorosłej.

Jakie s膮 najcz臋stsze dzia艂ania niepo偶膮dane leku Berotec N 100?

Ze względu na wziewną drogę podawania, lek ten może powodować miejscowe podrażnienie gardła.

Do innych, często zgłaszanych działań niepożądanych zalicza się drżenia mięśni szkieletowych, kaszel oraz pobudzenie.

Jakie s膮 rzadziej wyst臋puj膮ce dzia艂ania niepo偶膮dane leku Berotec N 100?

Rzadziej występujące działania niepożądane zaobserwowane po podaży leku to arytmia i kołatanie serca, paradoksalny skurcz oskrzeli, nudności i wymioty, nadmierne pocenie się, zawroty głowy, świąd, hipokaliemia (obniżenie stężenia potasu we krwi) oraz reakcje skórne, takie jak pokrzywka lub wysypka.

Gdzie mo偶na zg艂asza膰 dzia艂ania niepo偶膮dane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jakie s膮 objawy przedawkowania leku Berotec N 100?

Objawy przedawkowania fenoterolu są związane z nadmierną aktywacją układu beta-adrenergicznego. Obejmują one tachykardię (nadmierne przyspieszenie czynności serca), kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, drżenia mięśni, nadciśnienie tętnicze lub niedociśnienie, a także bóle dławicowe, wzrost amplitudy fali tętna oraz zaczerwienienie twarzy.

Odnotowano również przypadki wystąpienia hipokaliemii oraz kwasicy metabolicznej po zażyciu dawki fenoterolu większej niż dawka zalecana.

W przypadku przedawkowania leku należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarza.

Jakie s膮 przeciwwskazania do stosowania leku Berotec N 100?

Do głównych przeciwwskazań stosowania leku należą:

-nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych,

-kardiomiopatia przerostowa zawężająca,

-tachyarytmia.

Szczególne środki ostrożności

W przypadku współwystępowania u pacjenta takich chorób jak: nadczynność tarczycy, guz chromochłonny nadnerczy, niedostatecznie kontrolowana cukrzyca, ciężkie choroby sercowo-naczyniowe lub ostatnio przebyty zawał mięśnia sercowego, lek Berotec N 100 należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności, po wnikliwej ocenie spodziewanych korzyści i ryzyka.

Berotec N 100 należy do grupy leków stosowanych wziewnie, które mogą wywołać paradoksalny skurcz oskrzeli. W takim wypadku należy natychmiast przerwać stosowanie tego produktu leczniczego i zastosować inne leczenie.

Fenoterol może wpływać na układ sercowo-naczyniowy. Dotychczas zarejestrowano kilka przypadków wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, takich jak niedokrwienie mięśnia sercowego, związanych ze stosowaniem leków z grupy beta-agonistów. Z tego względu pacjenci z ciężką chorobą serca, otrzymujący jednocześnie lek Berotec, powinni zgłosić się do lekarza, jeżeli zaobserwują ból w klatce piersiowej lub inne niepokojące ich objawy mogące świadczyć o zaostrzeniu choroby serca.

Stosowanie fenoterolu lub innych leków z grupy beta-agonistów może prowadzić do wystąpienia ciężkiej hipokaliemii. Niedotlenienie może dodatkowo potęgować wpływ, jaki obniżone stężenie potasu wywiera na rytm pracy serca. Wynikiem zmniejszenia stężenia potasu we krwi może być pojawienie się zaburzeń rytmu serca, szczególnie w grupie pacjentów leczonych preparatami digoksyny. W tym przypadku zaleca się monitorowanie stężenia potasu we krwi.

Stosowanie leku Berotec N 100 zawierającego fenoterol w grupie sportowców może prowadzić do wystąpienia pozytywnych wyników testów na środki dopingujące stosowane w celu zwiększenia wydolności organizmu.

Jeśli u pacjenta wystąpi nagła, ostra, szybko nasilająca się duszność, powinien on bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Produkt leczniczy Berotec zawiera niewielkie ilości alkoholu etylowego (mniej niż 100 mg na dawkę).

Długotrwałe stosowanie leku Berotec N 100

Podawanie produktu leczniczego Berotec jest bardziej wskazane w postępowaniu doraźnym niż w regularnym stosowaniu.

Jeśli konieczne okaże się jednoczesne leczenie przeciwzapalne, przed jego włączeniem należy ocenić stan pacjenta.

Regularne zwiększanie dawek produktu leczniczego Berotec celem kontroli pogarszającej się drożności oskrzeli może świadczyć o pogorszeniu kontroli nad przebiegiem choroby. W takim wypadku należy poddać ewaluacji plan leczenia pacjenta, aby zapobiec groźnym dla jego życia i zdrowia zaostrzeniom choroby.

Czy lek Berotec N 100 wchodzi w interakcje z innymi lekami?

Równoczesne stosowanie leku Berotec oraz leków beta-adrenergicznych, przeciwcholinergicznych lub będących pochodnymi ksantyny (np. teofilina) może prowadzić do nasilenia działania fenoterolu, a także zwiększać działania niepożądane.

Jednoczesna podaż pochodnych ksantyny, leczenie sterydami oraz leki moczopędne mogą nasilać występującą w skutek stosowania beta-agonistów hipokaliemię (zmniejszenie stężenia potasu).

Leki takie jak inhibitory monoaminooksydazy (MAOI) lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne mogą nasilać działanie fenoterolu.

Wziewne środki podawane celem znieczulenia ogólnego, takie jak enfluran, halotan i trójchloroetylen, mogą nasilać wpływ beta-agonistów, takich jak fenoterol, na układ sercowo-naczyniowy.

Podanie beta-adrenolityków w trakcie stosowania fenoterolu może zmniejszyć jego działanie, a tym samym sprowokować skurcz oskrzeli lub napad astmy.

Czy mo偶na pi膰 alkohol podczas stosowania leku Berotec N 100?

Na dzień dzisiejszy nie są dostępne dane dotyczące wpływu alkoholu na działanie leku Berotec N 100. W celu zachowania bezpieczeństwa nie zaleca się jednakże spożywania alkoholu podczas terapii fenoterolem.

Czy mo偶na stosowa膰 lek Berotec N 100 w trakcie ci膮偶y?

Dostępne na dzień dzisiejszy badania kliniczne nie wykazały szkodliwości stosowania leku Berotec N 100 w okresie ciąży. Należy jednak zachować ostrożność podczas terapii tym lekiem u kobiet ciężarnych, szczególnie w I trymestrze ciąży.

Należy również pamiętać, iż stanowiący substancję czynną leku fenoterol hamuje czynność skurczową macicy.

Czy mo偶na stosowa膰 lek Berotec N 100 w okresie karmienia piersi膮?

Z przeprowadzonych dotychczas badań nieklinicznych wynika, że lek Berotec N 100 przenika do mleka kobiecego. Nie został jednak określony profil bezpieczeństwa tego leku dla dziecka karmionego piersią. Z tego względu należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Berotec w okresie karmienia piersią.

Czy lek Berotec N 100 wp艂ywa na zdolno艣膰 prowadzenia pojazd贸w mechanicznych?

Dotychczas nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu tego preparatu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obsługi maszyn. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że w badaniach klinicznych część pacjentów zgłaszała występowanie zawrotów głowy jako jedno z działań niepożądanych. Z tego względu zaleca się szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów w okresie stosowania leku Berotec N 100.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotycz膮cych leku Berotec N 100

Substancja czynna: bromowodorek fenoterolu.

Wskazania: astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc, przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, astma wysiłkowa- leczenie i zapobieganie napadom.

Zastosowanie: wziewne.

Dawkowanie: 1 dawka w napadzie astmy oskrzelowej lub innym stanie przebiegającym z odwracalnym zwężeniem dróg oddechowych, 1-2 dawki w zapobieganiu napadom astmy wysiłkowej.

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze leku, kardiomiopatia przerostowa zawężająca, tachyarytmia.

Główne działania niepożądane: podrażnienie gardła, kaszel, drżenia, pobudzenie.

Bibliografia

Charakterystyka produktu leczniczego, [online], [dostęp 05.10.2023], dostępna w Internecie: https://www.boehringer-ingelheim.pl/sites/pl/files/documents/poland_pdf/berotec_n_chpl_08.12.2017.pdf

Inne popularne leki:

Berotec N 100 - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali r贸wnie偶

Symbicort Turbuhaler- E-recepta - recepta online z konsultacj膮 | cena,dawkowanie, przeciwwskazania
Symbicort Turbuhaler- E-recepta - recepta online z konsultacj膮 | cena,dawkowanie, przeciwwskazania

W dzisiejszym 艣wiecie medycyny i technologii pacjenci maj膮 dost臋p do innowacyjnych rozwi膮za艅, kt贸re u艂atwiaj膮 zarz膮dzanie swoim zdrowiem. Jednym z takich rozwi膮za艅 jest Symbicort Turbuhaler - lek stosowany w leczeniu chor贸b uk艂adu oddechowego, kt贸ry mo偶na zdoby膰 za po艣rednictwem e-recepty z konsultacj膮 online.聽

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
24.11.2023
Sumamed 鈥 E-recepta 鈥 recepta online z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Sumamed 鈥 E-recepta 鈥 recepta online z konsultacj膮 | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Sumamed to produkt leczniczy zawieraj膮cy antybiotyk 鈥 azytromycyn臋. Stosowany jest w leczeniu zaka偶e艅 wywo艂anych przez bakterie, w tym niekt贸rych infekcji dr贸g oddechowych, sk贸ry i tkanek mi臋kkich. Nie jest skuteczny w leczeniu infekcji wirusowych. Dost臋pny jest wy艂膮cznie na recept臋.

Charakterystyka produkt贸w leczniczych
29.11.2023
Antykoncepcja a choroby uk艂adu oddechowego - co je 艂膮czy?
Antykoncepcja a choroby uk艂adu oddechowego - co je 艂膮czy?

Antykoncepcja hormonalna (dost臋pna tylko na聽recept臋) to popularna metoda planowania rodziny, kt贸ra od dziesi臋cioleci pomaga kobietom kontrolowa膰 swoj膮 p艂odno艣膰. Cho膰 jej skuteczno艣膰 i korzy艣ci s膮 szeroko doceniane, to warto zastanowi膰 si臋 nad jej oddzia艂ywaniem na nasze zdrowie, kt贸re nie zawsze jest jednoznacznie pozytywne.聽W tym artykule skupimy si臋 na wp艂ywie antykoncepcji hormonalnej na choroby uk艂adu oddechowego i spr贸bujemy znale藕膰 powi膮zania pomi臋dzy tymi dwoma, pozornie oddzielnymi tematami.

Artyku艂
28.11.2023
Konsultacja z E-recept膮 za 49.99 Z艁 Tylko w najnowszej aplikacji!