Berodual - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 30.11.2023

Berodual   Recepta online   e Recepta z konsultacją | cena  dawkowanie  przeciwwskazania

Berodual

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Berodual to wziewny lek wskazany w profilaktyce i leczeniu obturacyjnych chorób dróg oddechowych - astmy oskrzelowej i POChP. Produkt zawiera dwie substancje czynne: fenoterol i bromek ipratropium.

Nazwa preparatu Berodual
Substancje czynne Fenoteroli hydrobromidum Ipratropii bromidum
Dostępność Na receptę
Postać
  • roztwór do nebulizacji
Dawki
  • (0,5 mg + 0,25 mg)/ml (roztwór do nebulizacji)

Spis treści

Podsumowanie informacji dotyczących leku Berodual

Substancja czynna: Fenoterol oraz Bromek ipratropium

Wskazania: Profilaktyka i leczenie obturacyjnych chorób dróg oddechowych: astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)

Zastosowanie: Wziewne

Dawkowanie: Doraźnie powyżej 14 r.ż. 1-4 ml roztworu, między 6 a 14 r.ż. 0,5-3 ml roztworu; Przewlekle powyżej 14 r.ż. 1-2 ml do 4 razy dziennie, między 6 a 14 r.ż 0,5-1 ml do 4 razy dziennie

Główne przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję zawartą w preparacie lub substancje atropinopodobne, zaporowa kardiomiopatia przerostowa, tachyarytmie

Główne działania niepożądane: Ból i zawroty głowy, suchość w ustach, zwiększenie pobudliwości nerwowej, skurcze i drżenie mięśni szkieletowych, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca, zatrzymanie moczu, biegunka, zaparcia, wymioty

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Czym jest Berodual?

Berodual jest to lek rozszerzający oskrzela przeznaczony do inhalacji, stosowany w chorobach przebiegających z obturacją dróg oddechowych (zwężenie dróg oddechowych, które ogranicza przepływ powietrza) tj. astma oskrzelowa i POChP.

Berodual jest lekiem złożonym, czyli zawierającym dwie substancje czynne - fenoterol w stężeniu 0,5 mg/ml i bromek ipratropium w stężeniu 0,25 mg/ml. Do substancji pomocniczych użytych w produkcie należą m.in.: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian i chlorek sodu.

Berodual to roztwór do nebulizacji, stosowany wyłącznie drogą wziewną. Jedno opakowanie mieści 20 ml roztworu. Lek dozuje się za pomocą dołączonego do opakowania kroplomierza, przy użyciu którego 20 kropli równoważne jest objętości 1 ml. Produkt można zakupić wyłącznie po okazaniu recepty. Na portalu Erecept recepta online dostępna już w 15 minut!

Jaki jest mechanizm działania leku Berodual?

Bronchodylatacyjne działanie preparatu Berudual opiera się na zastosowaniu dwóch substancji leczniczych o różnych mechanizmach działania, wykazujących efekt synergistyczny. Oznacza to, że lepszy rezultat uzyskamy po wdrożeniu terapii złożonej niż podczas stosowania jednej substancji, nawet w wyższej dawce. Taki zabieg umożliwia także redukcję dawkowania i tym samym ogranicza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Fenoterol to lek sympatykomimetyczny (pobudzający układ współczulny), który w selektywny sposób aktywuje receptory ß2 na powierzchni mięśniówki gładkiej oskrzeli. Sprzyja to relaksacji mięśni i zwiększeniu średnicy oskrzela, a także zapobiega ich ponownemu skurczowi pod wpływem histaminy, metacholiny, alergenów czy zimnego powietrza. Wykazano, że fenoterol ogranicza również uwalnianie mediatorów zapalnych z komórek tucznych, a w odpowiednio dużej dawce wykazuje pozytywny wpływ na proces rzęskowo-śluzowego oczyszczania dróg oddechowych.

Bromek ipratropium to lek antycholinergiczny, czyli hamujący funkcję układu przywspółczulnego. Uniemożliwia on aktywację receptorów M3 zlokalizowanych na powierzchni mięśni gładkich oskrzeli przez neurotransmiter acetylocholinę, tym samym udaremnia skurcz i zwężenie światła oskrzela.

Jak stosować lek Beroodual?

Berodual przyjmuje się drogą wziewną za pomocą odpowiedniego nebulizatora pneumatycznego wyposażonego w ustnik lub maskę twarzową. Należy uważać, by podczas inhalacji produkt nie dostał się w okolice oka, gdyż może to spowodować jego podrażnienie i wzrost ciśnienia w gałce ocznej.

Po napełnieniu komory nebulizatora odpowiednią ilością produktu Berodual, roztwór należy rozcieńczyć za pomocą soli fizjologicznej do objętości około 3-4 ml. Do tego celu nie należy używać wody destylowanej.

Lek inhaluje się do momentu całkowitego zużycia roztworu. Po zakończeniu nebulizacji należy usunąć pozostałości lekarstwa i umyć komorę napełniania nebulizatora.

Terapię rozpoczyna się od jak najniższej dawki, dobranej indywidualnie zgodnie ze stanem klinicznym. Między kolejnymi inhalacjami należy zrobić przerwę trwającą co najmniej 4 godziny. Wzrost zapotrzebowania na lek może świadczyć o utracie kontroli nad chorobą. Ciągłe zwiększanie dawki lub długotrwałe stosowanie produktu Berodual może okazać się niebezpieczne dla zdrowia.

Jak dawkować lek u dorosłych?

U osób dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia w celu przerwania ostrego napadu astmy zazwyczaj wystarczające jest jednorazowe zastosowanie 1 ml roztworu (20 kropel) produktu Berodual. W ciężkich przypadkach niezbędne może być użycie wyższych dawek - najczęściej do 2,5 ml roztworu (50 kropel), maksymalnie do 4 ml roztworu (80 kropel).

W leczeniu przewlekłym zalecane jest używanie 1-2 ml roztworu do 4 razy na dobę.

Jak dawkować lek u dzieci?

Do przerwania ataku astmy u dzieci między 6 a 12 rokiem życia stosuje się zazwyczaj jednorazowo 0,5-1 ml roztworu (10-20 kropel) preparatu Berodual. Przy silniejszych dolegliwościach konieczne jest zastosowanie wyższych dawek - zwykle do 2 ml (40 kropel), maksymalnie do 3 ml (60 kropel).

W leczeniu przewlekłym zalecane jest używanie 0,5-1 ml roztworu do 4 razy na dobę.

U dzieci poniżej 6 roku życia lub ważących mniej niż 22 kg zaleca się, by Berodual stosować w dawce 50 mikrogramów fenoterolu i 25 mikrogramów bromku ipratropium na każdy kilogram masy ciała. Całkowita dawka powinna być jednak nie większa niż ta zawarta w 0,5 ml (10 kropli) roztworu, podawanego do 3 razy na dobę. W tej grupie pacjentów leczenie powinno odbywać się wyłącznie pod nadzorem lekarza.

Jakie są najczęstsze działania niepożądane?

Do najczęstszych działań niepożądanych podczas stosowania preparatu Berodual należą: bóle i zawroty głowy, suchość w jamie ustnej, zwiększenie pobudliwości nerwowej, skurcze i drżenie mięśni szkieletowych, przyspieszenie akcji serca i kołatanie serca. Pacjenci zgłaszają niekiedy również zatrzymanie moczu oraz zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego - biegunka, zaparcia, wymioty (na to powikłanie narażone są szczególnie osoby cierpiące na mukowiscydozę).

Z uwagi na wziewny sposób przyjmowania leku Berodual może powodować podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła, kaszel oraz paradoksalny skurcz oskrzeli natychmiast po inhalacji.

U osób predysponowanych lek może wywoływać reakcje nadwrażliwości pod postacią obrzęku naczynioruchowego, pokrzywki, wysypki lub reakcji anafilaktycznej.

Z uwagi na obecność ß2 mimetyku Berodual może powodować również nudności i wymioty, nadpotliwość, ogólne osłabienie, obniżenie lub wzrost skurczowego ciśnienia tętniczego, zaburzenia natury psychicznej. Lek predysponuje również do rozwoju ciężkiej hipokaliemii oraz wydłużenia odcinka QTc na elektrokardiogramie, co zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca (migotanie przedsionków czy częstoskurcz nadkomorowy).

Kontakt substancji czynnej (bromek ipratropium) z powierzchnią gałki ocznej może doprowadzić do bólu i podrażnienia oka, rozszerzenia źrenicy, zaburzenia ostrości widzenia i akomodacji, wzrostu ciśnienia śródgałkowego lub rozwoju jaskry z wąskim kątem przesączania. W takiej sytuacji należy natychmiast rozpocząć stosowanie kropel zwężających źrenicę i skontaktować się z okulistą.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku Berodual?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Przedawkowanie produktu Berodual

Ciężkie działania niepożądane podczas przedawkowania preparatu Berodual związane są przede wszystkim z toksycznym wpływem ß2 mimetyku. Pacjent może odczuwać kołatania serca, ból dławicowy, drżenie. Może mieć przyspieszoną akcję serca, zaburzenia rytmu serca, obniżone lub podwyższone ciśnienie krwi oraz zaczerwienioną twarz. W takim przypadku konieczna może być hospitalizacja, zastosowanie leków uspokajających i ß blokerów.

Działania niepożądane związane z bromkiem ipratropium po przedawkowaniu produktu Berodual tj. zaburzenia akomodacji, suchość w jamie ustnej są zazwyczaj przejściowe.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Berodual przeciwwskazany jest w przypadku nadwrażliwości na którąkolwiek substancję czynną lub pomocniczą zawartą w preparacie, a także na atropinę lub substancje atropinopodobne.

Przeciwwskazaniem do stosowania produktu Berodual jest również zaporowa kardiomiopatia przerostowa oraz tachyarytmie.

Berodual stanowi lek wysokiego ryzyka dla pacjentów cierpiących na niedostatecznie kontrolowaną cukrzycę, nadczynność tarczycy, guz chromochłonny nadnerczy, ciężką chorobę sercowo-naczyniową lub ostry zespół wieńcowy (zawał mięśnia sercowego) w ostatnim czasie.

Ostrożność podczas terapii należy zachować u pacjentów cierpiących na schorzenia tj. przewlekły przerost prostaty, zwężenie szyi pęcherza moczowego, predyspozycja do rozwoju jaskry z wąskim kątem przesączania.

Interakcje z innymi lekami

Równoczesne zastosowanie produktu Berodual oraz leku z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) lub trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych może nasilić działanie ß2-mimetyku. Z drugiej strony równoczesne przyjęcie ß-adrenolityków zmniejsza efektywność leku.

Berodual może wywoływać hipokaliemię. Ryzyko to jest szczególnie duże przy jednoczesnym stosowaniu leków moczopędnych, pochodnych ksantyny (np. teofilina) lub kortykosteroidów. Hipokaliemia jest szczególnie niebezpieczna dla pacjentów przyjmujących digoksynę, gdyż zwiększa ryzyko arytmii serca.

Berodual a alkohol

Nie odnotowano dotychczas niebezpiecznych interakcji między lekiem Berodual, a żywnością lub napojami - w tym alkoholem. Jednakże spożycie alkoholu może zaostrzyć przebieg pierwotnej choroby dróg oddechowych.

Berodual a ciąża

Badania epidemiologiczne nie wykazały, by fenoterol lub bromek ipratropium wywierały negatywny wpływ na rozwój płodu. Fenoterol ma jednak działanie tokolityczne - hamuje czynność skurczową macicy.

Należy unikać stosowania produktu Berodual u kobiet ciężarnych, zwłaszcza będących w pierwszym trymestrze w ciąży. Terapię można wdrożyć jedynie wtedy, gdy oczekiwane korzyści przewyższają ewentualne ryzyko.

Berodual a karmienie piersią

Fenoterol ma zdolność przenikania do mleka kobiecego. Nie wiadomo czy bromek ipratropium również wykazuje taką cechę. Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu Berodual u kobiet karmiących piersią.

Berodual a prowadzenie pojazdów

Nie zaobserwowano negatywnego wpływu produktu Berodual na zdolność prowadzenia pojazdów czy obsługiwania maszyn. Przed rozpoczęciem wykonywania tych czynności należy jednak zapoznać się z indywidualną reakcją na lek.

Przed użyciem leku należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Bibliografia

Charakterystyka produktu leczniczego Berodual, [online], dostępna pod adresem:

https://rejestry.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/966/characteristic

Inne popularne leki:

Berodual - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Symbicort Turbuhaler- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena,dawkowanie, przeciwwskazania
Symbicort Turbuhaler- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena,dawkowanie, przeciwwskazania

W dzisiejszym świecie medycyny i technologii pacjenci mają dostęp do innowacyjnych rozwiązań, które ułatwiają zarządzanie swoim zdrowiem. Jednym z takich rozwiązań jest Symbicort Turbuhaler - lek stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego, który można zdobyć za pośrednictwem e-recepty z konsultacją online. 

Charakterystyka produktów leczniczych
24.11.2023
Augmentin- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena,dawkowanie, przeciwwskazania
Augmentin- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena,dawkowanie, przeciwwskazania

Augmentin to antybiotyk szerokospektralny, który jest dostępny wyłącznie na receptę. Działa zarówno na bakterie Gramm-dodatnie, jak i na Gramm-ujemne. Wykorzystywany jest w leczeniu dorosłych jak i dzieci. Dostępny jest w różnych dawkach oraz postaciach. Stosowany jest w różnego rodzaju zakażeniach. Połączenie amoksycyliny z kwasem klawulanowym w jednym preparacie pozwoliło na rozszerzenie zakresu działania amoksycyliny na wiele bakterii wytwarzających β-laktamazy. Antybiotyk ten wchodzi również w skład niektórych wielolekowych schematów eradykacji bakterii H. pylori w chorobie wrzodowej żołądka.

Charakterystyka produktów leczniczych
22.08.2023
Levopront - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Levopront - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Levopront to lek stosowany w objawowym leczeniu nieproduktywnego kaszlu. Co jest substancją czynną leku Levopront? Kiedy nie należy stosować leku Levopront?

Charakterystyka produktów leczniczych
15.05.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!