Metformax 500 jest lekiem w postaci tabletki, który zawiera 500 mg metforminy. Metformina stanowi lek pierwszego rzutu w leczeniu cukrzycy typu 2. Początkowe dawkowanie tej postaci leku wymaga podawania 500 mg metforminy raz dziennie, z wieczornym posiłkiem. Możliwe jest zwiększanie dawki do maksimum 2 gramów metforminy.

Jak oceniasz skutki stosowania leku Metformax 500? Czy wystąpiły działania niepożądane? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Metformax 500 może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!