Co-Valsacor to preparat złożony, zawierający dwie substancje czynne - walsartan (antagonista receptora angiotensyny) i hydrochlorotiazyd (lek moczopędny, obniżający ciśnienie). Co-Valsacor stosuje się celem leczenia nadciśnienia tętniczego u pacjentów, którzy wymagają użycia dwóch leków. Dawkę ustala się indywidualnie.

Jak oceniasz skutki stosowania leku Co-Valsacor? Czy wystąpiły działania niepożądane? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Co-Valsacor może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!