Norvasc jest lekiem przeciwnadciśnieniowym, zawiera amlodypinę - lek z grupy antagonistów wapnia. Norvasc stosuje się w nadciśnieniu tętniczym, ale także w stabilnej dławicy piersiowej i dławicy naczynioskurczowej. Początkowo stosuje się dawkę 5 mg raz dziennie, w razie potrzeby należy zmodyfikować dawkę zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jak się czujesz w trakcie terapii lekiem Norvasc? Czy występują skutki uboczne? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Norvasc może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!