Jovesto to roztwór do stosowania doustnego, który w 1 mililitrze zawiera 0.5 miligrama desloratadyny lub tabletka, która zawiera 5 mg desloratadyny. Jovesto jest stosowany w przypadku występowania alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa lub pokrzywki. U dzieci powyżej 12 lat i dorosłych stosuje się dawkę 5 miligramów (czyli 10 mililitrów roztworu lub jedna tabletka) raz na dobę.

Czy Jovesto okazał się skuteczny przy Twoich objawach? Czy wystąpiły skutki uboczne? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Jovesto może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!